« I. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

K. »

J.

3967.
Jaj, baj.

3968.
Jaj neki.
Péld. jaj neki, ha kezem közé kerül.

3969.
Tóditsd Jakab.
Vigköltészetbe való, leginkább szolga személy, ki hasa, erszénye érdekében mindig bizonyít, sőt nagyít, tódít valamit, honnan a neve is van.

3970.
Jakabolni valakit. M.
Parancsolni vele.

3971.
Jákób párnája.
Azaz kő. – "Jákób párnáján is elalunnék."

3972.
Jákób szava, Ézsau keze.

3973.
Sok jámbor szava isten szava. M.
Nem szószerinti forditása a "vox populi, vox dei" latin közmondásnak, mert a magyar am. sok jó ember szava isten szava.
a) Akárki is jámbor, mig aluszik. Bsz.

3974.
Jámbor is napjában hétszerte vétkezik.

3975.
Mindenütt otthon van ember jámborok közt.

3976.
Nem jámborokért rakták a várakat.

3977.
A jámbort járomba fogják. BSz.

3978.
Régi jámborokféle.
Azaz nem ujság már előttem.

3979.
Jó a jámborság, de el nem élhetni vele.

3980.
Jámborság tisztesít, szemérem ékesít. KV.

3981.
Akárki mit szóljon, csak te jámborul élj. BSz.

3982.
Elveszi szegény János azt is. KV.

3983.
Ha Jancsi lop, János bizonynyal fenn akad.

3984.
Öreg ember, ifju menyecske, ott terem Jancsika. K.

3985.
A mint János fujja, Jancsika ugy ropja. KV. (1426.)

3986.
János pap országa.
Képzelt világ.

3987.
János pap itélőszéke.
"Egyikének jobb egészsége vagyon, a másika többet ehetik, ihatik, a harmadiknak jobb lába levén, többet sétálhat a tengerparton. Ha már ezek méltók az egyenetlenségre és az irigységre, vigyük a János pap itélőszéke elejébe, hadd itélje meg." ML. 274. l. – Képzelt itélőszék, melyre leginkább eligazíthatlan ügyeket, szerelmesek szóváltásait felebbezhetni stb.

3988.
Gyakran megárt szent János pohara.

3989.
Pedig hogy az isten János ...
... napját érnünk megengedte. Annyit tesz: neved napja van, meg kell tartanod lakomáját.

3990.
Szaladj török, inadban János vajda. (2570.)
E km. Hunyadi Jánosról maradt.

3991.
Járjad, járjad, majd elunod.

3992.
Ugy kell járni, a mint fujják.

3993.
Kicsin tinó, nagy a járom.

3994.
Kitörte a járomszeget. (3785.)

3995.
Okosnak a játék, vaknak alamizsna.

3996.
Ki nem játszik, se nyer, se veszt.
a) Ki játszani akar, föl is kell tennie. (5836.)
Német: Wer spielen will, musz aufsetzen.

3997.
Sok a játszó, egy a nyerő. (5842.)

3998.
Ne jegess. M.
Ne beszélj afféle ijesztő dolgokat.

3999.
Jég hátán is elél. (4710.)

4000.
Jégre vinni.
Veszélybe vezetni.

4001.
Hideg mint a jég.

4002.
Jeget eszik, vizet iszik, lapuval takarózik. (4891.)

4003.
Jeget tör.
Ki valamely pályán első indul, jeget törni mondatik.
Latin: Scindere glaciem.

4004.
Én értem is meghalt a Jézus. (454.)
A palócz e közmondás jelentését állatokra is átviszi, példaul: vess annak a csikóak is egy kis zabot; azeert is meghalt a Jeezus.

4005.
Bucsuzzék el tőle a Jézus Krisztus.
Azaz ne legyen boldogulása.

4006.
Megrázlak mint Jézus a vargát.

4007.
Voltak a jézsuiták is. D.

4008.
Zsidó jobbágy tár kincs, tót jobbágy zsiros konyha, magyar jobbágy pörlő társ. K.

4009.
Sok fogja az eke szarvát.

4010.
Vajki nehéz soká jónak lenni. K.

4011.
Jónak tőszomszéda jó.

4012.
Jónak ne hagyj, rosznak ne keress. K.

4013.
Végül marad a jó.
Mint a ki evés közben a legjobb falatot utoljára hagyja.

4014.
Ha jó vagy, magadnak vagy jó.

4015.
Jónak jó a kenyerese. D.

4016.
A nem jó roszabb mint a semmi.

4017.
Későre érik a jó.

4018.
A jó avul is, javul is. D.

4019.
Nincs jobb a jónál.

4020.
Jónál van jobb.

4021.
Mi neked nem jó, másnak sem jó az.

4022.
Még jóhoz is fér szó.

4023.
Ne csak tudd a jót, hanem tedd is.

4024.
Nem jókért van a törvény.

4025.
Jók közt inkább utolsó mint roszak közt első.

4026.
Sürün vetik a jót, de ritkán kél.

4027.
Jó volna, ha volna.

4028.
Ki mással jól teszen, az magának keres.

4029.
Hamarább válik jóbul rosz, mint roszbul jó.

4030.
Jó a jóakaró mindenütt. ML.

4031.
Jobbra, balra egyiránt.
Olyat illet, ki egyformán szít ugy ide mint oda.

4032.
Se jobbra se balra.
Azaz egyenes jellem, akarat.

4033.
Te vagy az a jobbik?

4034.
Jókor jösz, elkelt a szüret. KV. (6112.)

4035.
Ha jóllakik, kevéssel beéri.

4036.
Jóllaktam vele.
Azaz meguntam teljesen.

4037.
Hol öt, hat ember jóllakik, a hetedik sem marad éhen.

4038.
Jóllakásnak jóhagyás a vége.

4039.
Minden jóllakásnak meg kell adni árát. (2605.)

4040.
Jótét helyébe jót várj.
Azaz ugy remélj másoktól jót, ha te is jótteszesz velök.

4041.
Jótét helyébe jót ne várj. M.
Azaz tégy jót, a nélkül hogy várnál érte jutalmat.

4042.
Jótétemény semmit nem veszt, ha háladatlanra esik is.

4043.
Semmi sem agg el oly könnyen mint a jótétemény. K.

4044.
Józan a mit gondol, részeg arról csahol.
Latin: Quod in corde sobrii, id in lingva ebrii.

4045.
A ki nem , ne is egyék. KV.

4046.
A mint jött ugy ment. BSz.

4047.
Ha jösztök, lesztek, ha hoztok, esztek. (31.)
Nem ugy mentem, a mint jöttem,
Nagy különbség volt közöttem. Kisfaludy S.

4048.
Jött ment.

4049.
Megjöttem én már onnét.
Régen tudom már én azt.

4050.
Jövedelme két pénz, mégis hármat költ.

4051.
Tizenkét apostol közt is volt egy Judás.

4052.
Judáscsók.

4053.
Judást fogott.
Felakasztotta magát.

4054.
Vörös mint a Judás haja.

4055.
Tartja mint Judás az erszényt.

4056.
A jó juh nem sokat béget, sok gyapjat ad. KV.

4057.
Rosz juh mely saját gyapját el nem birja.

4058.
Juhoz te!
Kutyákat szokták igy maguktól elkergetni a juhászok; közmondásilag ez goromba, nyers embereket illet.

4059.
Megeszi a juh a farkast.
Felfordult világ.

4060.
Ostoba/Bamba mint a juh.

4061.
Tolongnak mint az esztengára hajtott juhok.

4062.
Elfutotta az epe, mint juhot a tályog.
a) Juhszél.
Péld. juhszélre építeni, azaz félre, uttól messze eső helyre építeni.

4063.
Jut, ha marad. F.

4064.
Jusson is, maradjon is.

« I. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

K. »