« M. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

NY. »

N.

5622.
Nadragulyát evett. (688.)

5623.
Megszabták a nadrágot. (122.)

5624.
Nadrágában szive. (645.)

5625.
Nagya után apraja is elkel.

5626.
Nagyot kezdett, kicsit végzett.

5627.
Minden nagynak kicsin a kezdete. (28291390. 2829.)

5628.
Ki nagyot hág, nagyot esik.

5629.
Most jön még a nagya. (5002.)

5630.
Szomoru mint a nagy-idai nóta.
Zápolya idejében a czigányok oltalmazták Nagy-Idát, Abaujban, s oly vitézül tarták magukat, hogy az ostromló seregnek kudarczczal kelle visszafordulni. Ők örömtül elragadva kiabálták: "csak el ne fogyott volna puskaporunk, akkor lett volna még hadd el hadd." Ezt az ostromlók megértvén, visszatértek, s megvítták a várost, mely siralmas sorsnak emlékezeteül ma is közmondás a nagy-idai nóta.

5631.
Több nap mint kolbász.

5632.
Szomoru nap fekete vasárnap.

5633.
Nincs oly hoszu nap hogy estéje ne volna.
Német: Ist der Tag noch so lang, dennoch kommt der Abend.

5634.
Egy nap sem a világ./esztendő.

5635.
Nem hoszu a nap, kinek sok a dolga.

5636.
Hazug napok.
Nyári munkaidő. Hazug nevök onnan van, hogy tartozásait a munkás nem szereti oly hoszu napi munkával leróni, s igérkezik ugyan, de nem megy, hanem oda tart inkább, hol a hoszu napot jól megfizetik.

5637.
Minden nap egy nap mulik. (822. 2887.)

5638.
Többet csinál két nap mint egy nap.

5639.
Több esze van két nap mint egy nap.

5640.
Minden napnak tulajdon bibéje vagyon. KV.
Német: Jeder Tag hat seine Plage.

5641.
Nem minden nap Jakab nap. (6129.)

5642.
Nap nap után, mulnak az esztendők.

5643.
Nem lehet két nap az egen.

5644.
Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát a vak.

5645.
Mennél magasb a nap, annál kisebb árnyékot vet. K.

5646.
Nap is beszolgál az árnyékszékbe, de azért meg nem mocskolódik. K.

5647.
A napot akkor nézik legjobban, mikor fogyatkozik.
Fogyva nézik a napot.

5648.
Nap fogyatkozását paraszt is észreveheti.

5649.
Napot nyugodva dicsérj.

5650.
Lementével/Nyugtával/Multával dicsérd a napot.

5651.
Az alkonyodó nap fáradtak pártfogója.

5652.
Lement az ő napja. (1434.)

5653.
Feljő még az én napom. (1433.)

5654.
Az alkonyodó napot kevesebben imádják.
Latin: Plures adorant solem orientem quam occidentem.

5655.
Napnak is van foltja.

5656.
Le ne menjen a nap haragodon.

5657.
Nem minden nap ragyog a nap.

5658.
Többet ér egy nap mint száz holdvilág.
a) Megfogta a napot.
Arra mondják, kit megfogott a nap, egészséges barna szint kapott.

5659.
Többször jő szobájába napfény, mint kenyér.
Német: Der Tag ist ihm eher im Hause, denn Brod.

5660.
Süt a napfény, de a kenyeret még sem sütheti meg.

5661.
Napfényre hozni.

5662.
Tiszta mint a napfény.

5663.
Napraforgó.
Napra forog a tányérvirág is.

5664.
Minden nap gyülöli menyét. KV. (5491.)
a) Napad nem gondolja hogy ő is csak meny volt.

5665.
Nappali rettegés, éjjeli rémülés. (5055.)

5666.
Narancs is keserü, ha nagyon facsarják.

5667.
Nád ütötte agyon az urát. K. (2145.)

5668.
Gyönge a nád, de mégis a szél hajtogatja.
Azaz el nem töri, hanem csak hajtogatja.

5669.
A nád sem indul szél nélkül. (3393. 5009.)

5670.
Ki nád közt ül, szinte oly sipot csinál, minemüt akar. KV.
Német: Wer im Rohr sitzt, schneidet sich die Pfeifen, wie er will.

5671.
Nádhoz támaszkodni.
Latin: Scipioni arundino inniti.

5672.
Nem indul meg a nádszál fuvás nélkül. KV.

5673.
Gyarló az ember mint az érett nádszál.

5674.
Házi és nádi.
Azaz kétféle, mint a veréb: házi és nádi. Szokta használni magyar ember, mikor nem akarja megmondani minő az a kétféle. P. mondják: a barát is kétféle: házi és nádi.

5675.
Okos mint a nádiveréb. D.

5676.
Örömestebb esik, a hol nedves. (1848.)

5677.
A "nem akarom" bántja. (95.)

5678.
Szalmaházi nemes ember. M.

5679.
Nemes volt, de elhordták földét a fazekasok. M.

5680.
Nemes vért dicsérhetni nógatlan. KV.

5681.
Rut dolog nemesnek nemtelenül élni. Bsz.
Latin: Bene natis turpe est male vivere.

5682.
Pipás/Hét szilvafás/Járomszeghugyozó nemes ember.

5683.
Becsüld meg a nemeslevelet.
Ezt szokták mondani, ha valaki veri a kutyát.

5684.
Kutyánál a nemesleveled.

5685.
Nemeslevelét is beitta.

5686.
Szegény örökség a puszta nemesség. BSz.

5687.
Majd lesz ne mulass. (3259. 4844.)

5688.
A szegény "nescio" csak rosz diáknak jó. KV.

5689.
Az alatt a nesz alatt. (2950. e.)

5690.
nevelés legjobb szokás.

5691.
Jó nevelés soha sem esik drágán. BSz.

5692.
Keveset van otthon, ki sokat nevet. BSz.

5693.
Ki sokat nevet, keveset elmélkedik. D.

5694.
Elneveti a javát.
Ha ki valamit elbeszél, példaul valami kis élczes adomát, s a végin, hol csattanni kellene az elbeszélésnek, maga nevet legjobban.

5695.
Ki magát hamar elneveti, nincs messze a bolondságtól.

5696.
Sokat nevet.

5697.
Ne nevess: elhül a leves.

5698.
Könnyü a készet nevetni.

5699.
Sok nevetés okosbul is bolondot csinál.
Német: Am vielen Lachen erkennt man den Hachen.

5700.
Négy fal, négy szem között sok történik.

5701.
Négylábu is botlik. KV.

5702.
Megeshetik négy királyok napján. (1110.)

5703.
Letette a négypénzt.
Szokás a birónál falun letenni negyven ezüst krajczárt valakinek megidézése végett, p. ha lovait vetésben kapták, de eb nem hajthatták, ezt hivják négy pénznek is, negyvennek is.

5704.
Nem ugy néha mint néha.

5705.
Néha napján, seidőn. (1110.)

5706.
Bizonyságul némát hí.

5707.
Szaladj kurucz! jön a német.

5708.
Nem fél a német hogy elvonják gatyáját. KV. (5513.)

5709.
Eb a német kutya nélkül.

5710.
Akár a részeg németnek beszélj.

5711.
Német has.

5712.
Fél mint német gyerek szent Miklóstul. D.

5713.
Megfogta mint német a hurkát.

5714.
Nincs, mint a németnek gatyája.

5715.
Beszélj vele, ha tudsz németül.

5716.
Nénéd térde. (397.)

5717.
Nép szava, isten szava.

5718.
Egyik nép a másiknak mestere.

5719.
Mindennél jobb a jó név.

5720.
Végtére maga nevét is elfelejti az ember.
Latin: Proprii nominis oblivisci.

5721.
Azt se tudja: mi a neve.

5722.
Nagy dolog hogy varga s tót szégyenli nevét. K.
Szégyenlik nevöket varga, tót és hóhér.

5723.
Kinek veszett neve indult, a szél is árt annak. K.

5724.
Ugy nézte, majd megette szemével.

5725.
Sok nincs őrzi a vagyont.

5726.
Hol nincs, isten se vesz.

5727.
Hol nincs, ne keress.

5728.
Nincsenen veszi a semmin adottat. (1640. 4469. 6115.)

5729.
Oda veszett/Elmaradt mint a Noé hollója.

5730.
Régi nóta.

5731.
Külön nótát fuj. P.

5732.
Régi nóta, itt hallottam: igyunk egyet ma.

5733.
Szomoru a magyar nóta.

5734.
Te is nótát dudolsz, de lánczra mást unszolsz. KV.

5735.
Elvétette a nótáját. Sz.

5736.
Hátra még a nóta ugordója.

5737.
Mindig egy nótát fuj.
Csak a régi nótát fujja.

5738.
Ám nőszszék meg vele.

5739.
Könnyebb a nőszés mint a kétszer főzés.

5740.
Jobb a nőtt mint a szőtt.
Jobb a bunda, mely természetes bőr, télben mint egyéb akármi szövet ruha. Székely km.

« M. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

NY. »