« N KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

O,Ó. »

NY.

5741.
Csak a nyaka véres. (7852.)
Nagy bajra mondják tréfásan, mintha "csak" (azaz csekélység) volna, mikor az embernek nyaka van kérdésben.

5742.
Nyaknak is van szirte.

5743.
Csiklandós a nyaka. (1616.)

5744.
Nyakát szakítja. P.

5745.
Ki nyakában bizik, akasztófán hizik. D.

5746.
Egy nyakkal rövidebbre szabták.

5747.
Nyakába veszi a világot.

5748.
Egész teste nyakbul áll.

5749.
Egynek nyaka, másnak nyak nyaka van. D. (2702.)
Azaz egynek a nyaka csak puszta része testének, mig a másik ember nyaka már nyakas is azaz kemény. – E szólásmód igen eredeti és főleg vigköltészetben sükeresen volna használható.

5750.
Egy nyakon csapásból üstökvonás történik. KV.

5751.
Hitvány ebéd a nyakleves. (5007.a.)

5752.
Nyakára nőtt.

5753.
Lerázni a nyakáról.

5754.
Nyakamon van.

5755.
Ott ült a nyakamon.

5756.
Nyakába varrta magát.

5757.
Nyakra, főre.
Német: Über Hals und Kopf.

5758.
Kemény a nyaka mint izráelé.

5759.
Nyakon csapás után esik üstökvonás. D.

5760.
Nyakára vinni.

5761.
Nyaka közé verni.

5762.
Nyaka közé szedte lábát. (4343.)

5763.
Nyakon csipni, fülön fogni.

5764.
Nyaknak hóhér a borbélya.

5765.
Vas nyakat is meglágyit a tüz. D.

5766.
Inkább lábad mint nyakad.
Értsd utána: törjék ki.

5767.
Jobb nyak ludnyak tyuknyaknál.

5768.
Csiklandós a nyaka, nem szenvedheti a kötelet.

5769.
Nyakán ütik el a gombot. D.

5770.
Kemény a nyaka; vagy ökör vagy okos.

5771.
Nyakat vonszanak egymással. (3132.)

5772.
A nyakasnak nyaka törik.

5773.
A ki nyakas, fejes is.

5774.
Nyakas a kakas.

5775.
Nyalja, falja.

5776.
Nyalják, falják egymást mint az uj házasok.

5777.
Nyalom a lelkedet; szivedet.
Czigányos kifejezése a kedvkeresésnek.

5778.
Nyalod vagy falod, egyet érsz vele. D.

5779.
Addig nyalta, falta,/szopta, nyalta, mig elcsábította.

5780.
Nyalja, borja. (1085.)

5781.
Nyalakodónak macskagumi a csemegéje.

5782.
Megkivánja a verést mint a nyalkai czigány teste a csigázást.

5783.
Megtanít a nyavalya. M.

5784.
Jaj az én nyavalyám. KV.

5785.
Nyavalya belé.

5786.
Nagy nyavalya a szerelem.

5787.
A nyavalya párosan jár. (1325.)

5788.
Minden nyavalyának bokros az örvénye. KV.

5789.
Könnyen felejti ember a más nyavalyáját. (7143.)

5790.
Kiki legjobban érzi a maga nyavalyáját. KV. (1475.)

5791.
Törje ki a nyavalya.

5792.
Nyavalyád nincs, bibét keressz. KV.

5793.
Tréfás csufolódás nyájasságnak tartatik. K.

5794.
Foly rá a nyála.
Foly rá a nyála, de nem kopik álla.

5795.
Falatját a szegény nyállal ereszti föl.

5796.
Ha nyálával jóllakhatnék, soha se pökné ki.

5797.
Nyálával is jóllakik.

5798.
A ki nyárban nem gyüjt, télen agg ebül bánkódik. KV.
A ki nyárban nem gyüjt, télen keveset fűt. (3235.)

5799.
A ki jó kocsis volt nyárba, nem dül a lova a sárba.

5800.
Nyárban szaggat téli subát. (8323.)

5801.
Reszket mint a nyárfalevél.

5802.
Nyársat nyelt.
Igen hegyesen, peczkesen tartja magát.

5803.
Oda ül a nyárshegyibe.
Oly alkalmatlan helyre minő a nyárs hegye volna ülésre.

5804.
Kár hogy nyele nincs. D.

5805.
Nyelet csinálok én ebbe. BSz.
Majd nyelbe ütöm én azt.
Azaz használhatóvá teszem, mint fejszét, kapát az által hogy nyelbe ütik.

5806.
Veszedelmes falat a nyelv.

5807.
A nyelv gonosz fegyver. KV.

5808.
Hizelkedő nyelv nyalva ejti a sebet.

5809.
Leragadt a nyelve.

5810.
Felvágni a nyelvét.

5811.
Botlik/Megsiklott a nyelve.

5812.
Jobb lábbal megesni, mint nyelvvel botlani. KV.

5813.
Esze hire nélkül pörög nyelve.

5814.
Hamarább jár nyelve az eszénél.

5815.
Megbotlott nyelv is néha igazat mond.

5816.
Ne koptasd a nyelved.

5817.
Csuda hogy el nem kopik nyelve.

5818.
Harapná el a nyelvét.

5819.
Fogd meg a nyelved, tedd a segged alá.

5820.
Mindenki rajta köszörüli nyelvét.
Kiki belé vágja nyelvét. KV.

5821.
Csomót köthetne nyelvén.

5822.
Nyelvét rágja.

5823.
Többen vesztek el nyelvek által mint fegyver által. K.

5824.
Nyelvét is kihányta.
Ha nyelvét kihányja is.

5825.
Nem akarnék nyelve lenni.

5826.
Három éle nyelvének mint a sásnak.

5827.
Pereg/Jár a nyelve mint a forgó/a pergő rokka.

5828.
Mi a szivén, az a nyelvén.

5829.
Egyszer veti fontra, a mit százszor nyelvre.

5830.
Nyelvére veszi.

5831.
Rózsa ajak, tövis nyelv.

5832.
Ha nyelvvel tüzöd rá, karddal se fosztod le. K.

5833.
Nyelvében él a nemzet.

5834.
Ki mer, nyer. (5492.)
Latin: Audaces fortuna juvat.
Német: Frisch gewagt ist halb gewonnen.

5835.
A ki akar nyerni, kell először türni. KV.

5836.
A ki nyerni akar, föl is kell tennie. KV. (3996. a.)

5837.
Nyertünk vissza felé. (754.)

5838.
Nyer atyus, könyökig nyulkál a zsebbe.

5839.
Minden nyeregbe oda fér. KV.
Német: Sich in alle Sattel richten.

5840.
Kiütötték a nyeregből. (4466.)
Német: Einen aus dem Sattel heben.

5841.
Nyerget ütik hogy a ló érezze.
a) Két nyerget ülni egy seggel. KV.

5842.
Sok a játékos, de csak egyé a nyereség. (3997.)

5843.
Nyilat huzni.

5844.
Nyilba futni. (5209.)

5845.
Nyilat tompít, ki serpenyőt lövöldöz. F.

5846.
Sebes/Egyenes mint a nyil.

5847.
Nyimmel, nyammal eszik. KV.

5848.
Nyir póznával fejét póználni. M. (2958.)

5849.
Nyiri pajkos, nyiri furkó, nyalka peczek.
a) Nyiri mak. (1211.)

5850.
Nyomorult, kinek nem elég a magaé.

5851.
Nagy mester a nyomoruság.

5852.
Megtanít a nyomoruság imádkozni. KV.

5853.
Egyik nyomoruság ott éri a másikat. K. (1325.)

5854.
Ki üdején reá szánja magát, csak eltüri a nyomoruságot.

5855.
Czifra nyomoruság.

5856.
Jobb egy száraz falat nyugodalomban mint tizenkét pástétom veszekedésben.

5857.
Tudja, hol fekszik a nyul.

5858.
Kicsin a nyul, mégis megfuttatja az agarat.

5859.
A ki két nyulat űz, egyiket sem éri. BSz./hajt, egyet se fog.
Latin: Duos insequens lepores, neutrum capit.
Német: Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fängt gar keinen.

5860.
Hamar cselt vet az öreg nyul.

5861.
Hol a nyul fölnevelkedik, ott szeret leginkább lakni. Sz.
Német: Wo der Hase gesetzt wird, ist er am liebsten.
Franczia: Le lièvre revient toujours à son gíte.

5862.
Nyulat látánk. F. (561. 4754.)

5863.
Nem azé a nyul, a ki kergeti, hanem a ki megfogja.
Német: Der eine Fängt den Hasen, der Andere isset hn.

5864.
Nyulat fogathatsz vele.

5865.
Ébren/Félszemre alszik mint a nyul.

5866.
Hoszu mint a nyul farka. ML.

« N KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

O,Ó. »