« S. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

T. »

SZ.

6900.
A mi szabad, redves; a mi tiltott, kedves. KV.

6901.
Nem mind illik, a mi szabad; minden szabad, a mi illik.

6902.
Ne mind cselekedd, a mi szabad. KV.

6903.
Mi szabad törvénynek, nem szabad szégyennek. KV.

6904.
Szabadság jobb gazdagságnál. KV.
Német: Freiheit ist über allen Reichthum.

6905.
Szabadság aranynál is drágább.

6906.
Legdrágább kincs a szabadság.

6907.
Nem pennához illik a szablya. KV.

6908.
Mesterét a szablya olykor agyon vágja. (5113.)

6909.
Én tudom azt, meg Szabó Mihály. (7032.)

6910.
Nem szabja ki magát a szabó.

6911.
Szent a szabó neve, kinél folt nem marad.

6912.
Szaga után borra mint jó vizsla nyulra.

6913.
Ha nem látja magát, de érzi a szagát.

6914.
Szagával jó a káposzta.

6915.
Fonj szajha, inged lesz.

6916.
Tarka barka ruha illik a szajha farára.

6917.
Csacsog/Elmondja mint a szajkó.

6918.
Sok szakács, elsózza az ételt. (589.)
Német: Viele Köche verderben den Brey.

6919.
Sok szakács közt sótlan marad az étel. KV.

6920.
Jó szakács ritkán hal meg éhhel. K.

6921.
A szakács is király maga konyhájában. (445.)

6922.
Ha szakács vagy, kanalat fogj; ne nyulj az oltárhoz.

6923.
Nem mind szakács, a ki nagy kést hordoz. KV.
Német: Es sind nicht alle Köche, die lange Messer tragen.

6924.
Télben két szakács, egy kulcsár, nyárban két kulcsár, egy szakács.

6925.
Nincs oly szakács, ki mindennek szája izént főzzön. Sz.

6926.
Legjobb szakács az éhség.

6927.
Szerelmes a szakácsné.
Akkor mondják, ha igen sós az étel.

6928.
Van szakál.
Szokásban volt a régieknél a szakálból kihuzni egy szálat és zálogul adni; honnan a szakál jelképe a biztosításnak.

6929.
Adnak szakálamra.

6930.
Szabad szakálára hagyni. KV.

6931.
Csak szakálára nézve tisztelendő. KV.
Latin: Barba tenus sapientes.

6932.
Szakálamba kapott.
Latin: Barbam vellere.

6933.
Megbecsülte szakálát.
Vagyis: tekintett a maga becsületére.

6934.
Becsüld meg az ősz szakált.

6935.
Szakálamra veszem.
Jót állok, kezeskedem, biztosítom.

6936.
Szaladj vármegyébe való. (2890.)

6937.
A mint szaladsz, ugy haladsz.

6938.
Ha ily drága a szalma, hogy leszen a széna.

6939.
Rosz a szalmája.

6940.
Szalmát/Üres szalmát csépel.
Német: Leeres Stroh dreschen.

6941.
Rosz szalmán alszik. (5922.)

6942.
Nem szalmaszál hogy elhányd.

6943.
Szalmaszállal se álmodtam hogy megakadna benne.
Szalmaszálat sem tettem keresztül utjában.

6944.
Szalmakopja. P.
Gyönge okoskodás. "Ezek csak szalmakopják" Pázmán.

6945.
Szalmatüznek szene is hitvány.

6946.
Ó szalonna jó a háznál. K.

6947.
Megkezdték a szalonnát.
Ha iskolás gyermeket először fenyítnek, ha p. hatalomban levőt először megtámadnak, tekintélyét törni kezdik: ilyekre szól e km.

6948.
Jobb egy ujjnyi szalonna a káposztában mint semmi. KV.

6949.
Legyen kövér a szalonnája.
Azaz szerencsésen üssön ki. – Mikor disznót öl valaki, ugy szokták köszönteni. Innen a km.

6950.
Uj szalonna, ó bor.

6951.
Rá várják a szalonnára.
Azaz meglesik, mint a szalonnára kapott macskát, hogy tőrbe ejthessék.

6952.
Szalonnája hasadna. (1704.)

6953.
Pörzsölheted, nem lesz abból szalonna. (500.)

6954.
Rá jár a szalonnára.

6955.
Emberkedik mint szalonnabőr a parázson.

6956.
Összemegy mint szalonnabőr a tüzön.

6957.
Tudja minden szamár maga terhét.

6958.
Szamár se bir el asztagot.

6959.
Aranyat hord a szamár, bogácskórót eszik. (6018.)

6960.
Bársony nyereg szamárra.
Szamár hátán selyem nyereg.
Nem illet szamarat vörös nyereg. M.

6961.
Igen érti szamár a szép szót. KV.

6962.
Szamár áll a ló elibe.

6963.
Elszenvedi szamár a verést, csak enni adjanak.
Latin: Asinus esuriens fustem negligit.

6964.
Igen kell szamárnak hegedüszó. KV.
Latin: Asinus ad lyram.

6965.
Szamár többre nézi aranynál a szalmát.
Latin: Asinus stramenta mavult quam aurum.
Német: Der Esel hat lieber Stroh denn Gold.

6966.
Aranyos kantár szamár fejéhez: bot a tegezhez. P. (1153. 1812.)

6967.
Szamár arany lant mellett is szamárnótát ordít.

6968.
A szamár csak szamár, ha Bécsbe viszik is. (6041.)
Német: Ein Esel bleibt Esel und käm' er gen Rom.

6969.
Szamarat füléről. (5277.)

6970.
Szamár a juhok közt.

6971.
Ordít mint a szamár.

6972.
Ostoba mint a szamár.

6973.
Hozzá szokott mint a szamár a bőjthöz.

6974.
Szamárbőgés, ebugatás nem hallik mennyországba.

6975.
Hallottam szamárrivást, el nem futék.

6976.
Megette a szappant. (1155.)

6977.
Nem eszi a szappant.

6978.
Megmosták szappan nélkül.

6979.
Elpattan mint a szappanbuborék.

6980.
szappanozás fél borotválás.

6981.
Csörög a szarka.
Azaz vendég lesz a háznál.

6982.
Sokat akar szarka, de nem biri farka.

6983.
Ugrál mint a szarka.

6984.
Nagy a szarva, csekély az értelme. KV.

6985.
Szarvat visel.
a férfi, ha szeretőt tart felesége.
Andronikus görög császár (1183. uralkodott) igen bizalmas társalgásban élt fővárosa legszebb hölgyeivel, kiknek férjeit, hogy annál inkább távol tarthassa, vadászati joggal ajándékozta meg, mit egy szarvastülök ábrázolt házaikon. Ily kitüntetés mellett csalatni jelentése a közmondásnak.

6986.
Szarva nő.
Unja magát.

6987.
Igen találta szarva közt a tőgyit. M.

6988.
Leütötték/Letörték a szarvát.
Megalázták hatalmát. A szarv, mint némely állatok fegyvere, keleten a hatalom jelképeül szolgált. A "Jelenések" könyve a szentirásban hemzseg ily képektől.

6989.
Nehéz helyütt van szarvas az erdőben, levél a káptalanban.
a) Olyan mint a szarvas.

6990.
Vén szatyor.

6991.
szavattyus. M.
a) Ha szábla szakadja, pálzza megvágja. P.
Ezt egy szegény oláh mondá rosz magyarul, s jelentése: ha karddal nem is, de megveretik pálczával; azaz igy is ugy is büntetés éri.

6992.
Sok száj, sok falat.

6993.
Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj.

6994.
Sok a száj, kevés az őrlött.

6995.
Nagy száj nagy falatokkal telik.

6996.
Ne szólj szám, nem fáj fejem. (3331.)

6997.
Száján ember messzi elmehet. (4399.)

6998.
Nem lehet mindennek bedugni száját.

6999.
Egy száj fu hideget is, meleget is.
Latin: Ex eodem ore calidum et frigidum efflare.
Német: Warm und kalt aus einem Munde blasen.
Franczia: Souffler le chaud et le froid.

7000.
Szája isten, szive ördög.

7001.
Más szájával lakik jól.

7002.
Mi haszna ütöd szád, ha nem érzi. (5484.)

7003.
Sokat hüti száját. (4785.)

7004.
Soha nem áll be szája.

7005.
Mintha szájábul pökte volna ki. (4599. a.)

7006.
Mosdatlan száju.

7007.
Még tejes a szája.

7008.
Sima száj.

7009.
Befagyott a szája.

7010.
Megnyalod a szádat utána.

7011.
Eszem a szádat tormával.

7012.
Csak a száját tátja.
Tátja száját, semmit nem mozdít. D.

7013.
Majd kiesett a száján.
Nagyot ásított.

7014.
Száját görbitgeti, herczeg akar lenni.

7015.
Segget csinált szájából.

7016.
Megehetné szép szájával.

7017.
Szájába rágni.
t. i. a szót; azaz igen világosan megmagyarázni.

7018.
Szája sem ugy áll hogy okosat mondjon.

7019.
Szabad száju.

7020.
Megégette a száját.
Német: Sich das Maul verbrennen.

7021.
Számbul vetted ki.
Azaz épen mondani akartam én is.

7022.
Jár a szája mint a kereplő.

7023.
Magam szájátul elvonom, azt is neki adom.

7024.
Megtörli száját.
Német: Er wischt das Maul und geht davon.

7025.
Előbb a tálba, aztán a szájba. (4103.)

7026.
Lakat van a száján.

7027.
Száján viszik a lovat.

7028.
Szájhegyezés nem fütyölés.

7029.
Embernél szándék, istennél ajándék.

7030.
Nem jó czégért kötni titkos szándékunknak.

7031.
Szánom, de nem bánom. (Lásd: bánom.)

7032.
Mindent tud, mint Szántai Pál. (6906.)

7033.
Bolondság a szántásvetés, élet csak a szatyorkötés.

7034.
A mit kap, rajta szárad.

7035.
Mind a vizig szárazon.

7036.
Tarka mint a szárcsamony. K.

7037.
Maga szárnyára kelt.

7038.
Megnyirták a szárnyát.

7039.
Szász emberség nem sokat ér.
Ez leginkabb onnan ragadt az erdélyi szászokra, mivel hidegek, önzők s távol esnek vendégszeretetben a körültök levő népfajoktól. (L. Kazinczy F. Eredeti munkái. 2. 240-246. ll.)

7040.
Hagyd alább, jó szász. P.
A kérkedő szász dicsekedett vele hogy száz törököt vágott le, de utoljára mondák neki: hagyd alább, jó szász! s elvégre is ugy jött ki hogy egyet sem vágott le.

7041.
Hagyd alább, jó szász, mert nem babodban találtál.

7042.
Ránczos mint a szász csizma.

7043.
Szedje fel, a ki elszórta.
Ezt egy czigány mondá, mikor aratni hítták.

7044.
Kitetszik a szeg a zsákból.

7045.
Szeg is reszket a falban előtte.
Nagy tolvajra mondják, ha bemegy valahová.

7046.
Szeget szeggel. (6615.)

7047.
Fejére üt a szegnek.

7048.
Egy szeg miatt sántul meg a ló.

7049.
Szeget kimél, patkót veszít.

7050.
Szegedre dohányért.

7051.
Kurta mint a szegedi szoknya.

7052.
Eleget él a szegény.

7053.
Eleget élt a szegény, ha korán meghalt is.

7054.
A szegény pokolban is szegény.

7055.
Ha szegény vagy, ne tánczolj. (6718.)

7056.
A szegény husvét napján is fekete vasárnapot ül. D.

7057.
Ki győzné a szegény házát tyukkal, kalácscsal.

7058.
Szegénynek még a csuprábul is kiforr. (8367.)

7059.
Könnyebb a szegényt kicsufolni mint megruházni.

7060.
Könnyebb a szegényt megszánni mint jól tartani.

7061.
Mindenütt bátorságos a szegény. KV. (4551.)

7062.
Mindenütt szegény a szegény. KV.

7063.
Szegény ajándéka drágába kerül.

7064.
Szegénynek a kereszte is szegény. KV.

7065.
Szegényt az ág is huzza. (8367.)

7066.
Ki szegényben bizik, szalmán hizik./nádra támaszkodik.

7067.
Nem illik szegényhez a nagy nedéngesség. KV.

7068.
Akármit adnak a szegénynek, köszönje meg.

7069.
Senki sem barátja a szegénynek.

7070.
Nincs a szegénynek féltő marhája.

7071.
Ott vesz a szegény, a hol urrá akart lenni. D.

7072.
Sajt és kenyér, két tál étel a szegénynek. D.

7073.
Szegény ember szándékát boldog isten birja.
Német: Der Mensch denkt's, Gott lenkt's.

7074.
Ha a szegényt szidalmazod, istened káromlod. K.

7075.
Szegény háztul ösztövér bárány./málé. D.

7076.
Szegény fog madarat, de gazdag eszi meg. ML.

7077.
Nincs gyümölcsözőbb a szegény tenyerénél. K.

7078.
Szegény ember étele helyett is aluszik. D.

7079.
Szegénynek ajtaját nem őrzi a manó.

7080.
A szegénynek kicsin is sok.

7081.
Szegénynek a szerencséje is szegény. ML.

7082.
Szegénynek koppan szeme, szája.

7083.
Végy el engem, te szegény, ketten leszünk szegények. ML. (4550.)

7084.
Bőrét is lehuznák a szegénynek.

7085.
Szegény a szegényt hamar kicsufolja. D.

7086.
Szegényt a légy is jobban csipi.

7087.
Gyujts rá; nem látszol oly szegénynek.

7088.
Nehéz a szegény legénynek becsületet kapni. KV.

7089.
Nehéz a szegénynek tisztre hágni. (5243.)

7090.
Senki sem irigyli a szegénynek.

7091.
Ritka mint a szegény ember buzája.

7092.
Összebujtak mint a szegény ember malaczai.

7093.
Szegény legény nem nagy ur. D.
a) Holmiát a szegény könnyen számba veszi.
b) Szegény, a ki másé.
c) Szegény ember vizzel főz. D.
Német: Arme Leute kochen mit Wasser.

7094.
Nem gyalázat a szegénység.
Német: Armuth ist keine Schande.

7095.
Szegénység nem szerez kardoskodást. KV.

7096.
Szegénység gyaláz. KV.

7097.
Nagy akadály a szegénység.

7098.
Sokra visz a szegénység.

7099.
Szegénység is lehet dicsőséges.

7100.
Szegénységet el nem titkolhatni. D.

7101.
Mint vas szeg a zsákbul, szegénység a házbul. D.

7102.
Szegénység reménység.

7103.
Lóbőr a szekernye. P. (913.)

7104.
Félre szekér, jön a kocsi. (922.)

7105.
Hájas szekér, hoszu ut.

7106.
Megy a szekér, ha hájazod.

7107.
Szekér alatt dencz kutya. (4760.)

7108.
Vágásban fordítja meg a szekeret. D. (5130.)

7109.
Nincs oly rakott szénás szekér, kire még egy villa nem fér. KV.

7110.
Minek futsz oly szekér után, mely nem akar fölvenni.

7111.
Ha szekered nincsen, talpad készen legyen. (2150.)

7112.
Kinek szekere farkán ülsz, annak nótáját dudoljad. KV. (4866.)
Német: Wess Brod ich esse, dess Lied ich singe.

7113.
Szekeren ment, gyalog jött.

7114.
Könnyü szekér mellett gyalogosan. (3288.)
Német: Es ist gut neben einem Wagen gehen.
Franczia: Il est aisé d''aller à pied, quand on tient son cheval par la bride.

7115.
Ha már fujdogál a szellő, nem soká beáll a tellő.
a) A szellő is megárt neki.

7116.
Több szem többet lát.

7117.
Kékszem uri szem,
Sárga szem macskaszem,
Fekete szem czigány szem.

7118.
Felnyisd a szemed, ha mit akarsz. KV.

7119.
Helyén kelt a szeme. (2673.)

7120.
A szem mindent lát, csak magát nem.

7121.
Szemnek minden, kéznek semmi. (6771.)

7122.
Ezen is sok szem kap ám. KV.
a) Szemet szemért.
Franczia: Oeil pour oeil.
b) Keresztben áll a szeme.
c) Szemet hunyni.
Látatlanná tenni, elnézni, megengedni valamit.
d) Viszket a jobb/bal szemem.
Ha jobb szem viszket, jó, kedves dolgot fogok látni; ha bal, sirni fogok.
Latin: Oculus dexter mihi salit.
e) Szemedet is ellopná.

7123.
Nincs szeme. (5942.)

7124.
Bal/Görbe szemmel néz.

7125.
Nem lát a szemitől.

7126.
Majd kiszurja szemét.
Azaz előtte van valami és mégsem látja.

7127.
Szemet szur.
Föltünik, magára vonja mások figyelmét.

7128.
Kiszurták a szemét.
Azaz kevéssel kielégítették.

7129.
Kiszedték a szeme szőrit.
Ugy rászedték, hogy most már maga is láthatja csalatását.

7130.
Kinyilt a szeme. (6006.)
Csalódásábul fölébredt, tisztán lát, fel van világosítva.

7131.
Fölnyilt a szeme. (1437.)

7132.
Szeme fénye.
Azaz legkedvesebb büszkesége; p. atyának gyermeke.
a) Ugy szeretem mint a szemem fényét.
Franczia: Il l'aime comme la prunelle de ses yeux.

7133.
Kitörlötték a szemét. (7129.)

7134.
Megáll a szem rajta.

7135.
Hiszek a szememnek.

7136.
Nehéz a szemet megcsalni.

7137.
Szembe, rózsám, ha szeretsz.

7138.
Megvan, mit szeme, szája kiván.

7139.
Szeme sem áll isten igazában.

7140.
Nagyobb a szeme, mint a gyomra./szája. (5320.)

7141.
Ugy nézz a szemembe. (2382.)

7142.
Szép a szeme, de ördög a szive. Sz./az éha. KV.

7143.
Senki sem sirja ki szemét a más szerencsétlenségén. KV. (5789.)

7144.
Nem jó ember, ki másnak szemébe nem mer nézni.

7145.
Egy szemökkel sirnak, más szemökkel ők tudják, kire kacsingatnak.

7146.
Kiki maga szemével lát. (450.)

7147.
Szemre, főre.
Azaz külsőre nézve.

7148.
Hidd, a mit szemed lát.

7149.
Koppan a szeme.

7150.
Szemem, szám elállt.

7151.
Szemtül szembe.

7152.
Szem a lélek tükre.
Német: Das Auge ist des Herzens Zeuge.

7153.
A mit a szem nem lát, a sziv hamar felejt.
Német: Was das Auge nicht sieht, bekümmert das Herz nicht.

7154.
Ugy áll a szeme mint a vasvilla.
a) Szemrül esett neki. (4940.)

7155.
Szembekötősdit játszik.

7156.
Fut mint a szemvert.
Szemmel van megverve a gyermek, midőn olyan ember néz rá erősen, kinek szeme éles, haragos; kiről szokták mondani: szeme sem áll isten igazában.

7157.
Eltemették szemfödel nélkül.

7158.
Szemhéj alatt is vigyáz.

7159.
Szemesnek/Szemfülesnek áll a világ. (5880.)

7160.
Szemesnek való a játék, vaknak az alamizsna.

7161.
Nem kénytelen a szemes hogy a vakot kalauzul vegye. K.

7162.
A hol a szemérem, ottan a becsület.

7163.
A szemérmesség nem szokott titokhoz. KV.

7164.
Szemétnek is kell egy kis helyt engedni. K.

7165.
Maga szemetén berzenkedik. KV. (445.)

7166.
Ki szeméten nevekedik, mást is rühesnek tart.

7167.
Szeméttel mindent kihord.

7168.
Szemétbül mindig marad valami.

7169.
Kinek más fegyvere van, nem hány szemetet ellensége szemébe. K.

7170.
Nem mind szent, a ki templomba jár.
Német: Es sind nicht Alle Heilige, die in aller Heiligen Kirchen gehen.

7171.
Minden szentnek van mennyországban helye.

7172.
Szentnek is maga felé hajlik a keze. (4452.)

7173.
Se nem árt se nem használ mint a szenteltviz.

7174.
Szentesi ember a szentirásból is hazudott.

7175.
Kutyabaja mint a szentesi halottnak.

7176.
Seggre ült benne a szentlélek. (645.)

7177.
Szentséggel is visszaélhet az ember.

7178.
Se szeri se száma.

7179.
Szép szerével. (5877.)

7180.
Meg nem állja szerdék a nyársat; aszony a titkot. BSz. (4353.)

7181.
Villával eszi a szerdéket. (2815.)

7182.
Szerecsent szappanoz. P.
Latin: Aethiopem lavare.

7183.
Nem lát a szerelem. KV.

7184.
Ravasz a szerelem, arany békóval jár. K.

7185.
A szerelem veszedelem.

7186.
Szerelem gyötrelem.

7187.
Nem mindenben édes gyökér a szerelem.

7188.
Szerelem bura visz.

7189.
Szerencse próbálva jó.

7190.
Szerencse ha szolgál, még ne tartsd szolgádnak. KV.

7191.
Hitvány szerencse, melynek nincs irigye.

7192.
Veszett szerencse az, hol megszünik a reménység. K.

7193.
Kereken fordul az ember szerencséje. KV.

7194.
Szerencse, nádszál könnyen eltörik.

7195.
Mit a természet nem adott, megkinál vele a szerencse. K.

7196.
Szerencse ritkán jár kevélység nélkül. K.

7197.
Senki nem tudja, szerencse kinek adja. KV.

7198.
Derék állapot a szerencsén feküdni. ML.

7199.
Tarts a szerencsétül, ha nagyon hizelkedik.

7200.
Olyan a szerencse mint forgó Velencze. KV.
Szerencse, Velencze.
Világi szerencse változó Velencze.

7201.
Ugy dicsérik a szerencsét, a mint szolgál.

7202.
Titkold szerencsédet. KV.

7203.
Első a szerencse, második az áldás.

7204.
Levetőt is játszik a szerencse.

7205.
Ritkán bánik emberrel halkan a szerencse.

7206.
Szerencse a mankót utána hajitja.

7207.
Nagyobb szerencséje mint maga.

7208.
Ritka madár a jó szerencse.

7209.
Együtt jár a két szerencse.

7210.
Szerencse fia.

7211.
Szerencsét üstökön kell ragadni.

7212.
Kiki maga szerencséjének kovácsa.
Latin: Sui cuique mores fingunt fortunam.
Német: Jeder ist seines Glückes Schmidt.

7213.
Vastag reménységet is megejt a szerencse.

7214.
Nincs gallérunkhoz varrva a szerencse.

7215.
Puszta szerencsére támaszkodni vakmerőség.

7216.
Nem jó szerencse az, melyet el nem birhatsz.

7217.
Tud a szerencséről.

7218.
Szerencsét próbálni.
Vagy élek vagy halok, szerencsét próbálok.

7219.
Szerencséje akadt.
Leányra mondják, ha férjhez megy, mintha nem épen oly szerencséje volna férfinak is a jó feleség.

7220.
Tenyerén hordozza a szerencse.

7221.
Várjuk el, mit hoz a szerencse.

7222.
Forgó/Olyan a szerencse, nincs állandó kincse.

7223.
Nem alku a szerencsének hizelkedni. D.

7224.
Tarts a szerencsétül, ha nagyon hizelkedik. D.

7225.
Markában volt a szerencse.

7226.
Ritka nagy szerencse kis kevélység nélkül.

7227.
Nem tudja becsülni a szerencsét, ki soha nem volt szerencsétlen.

7228.
Szerencsehaj.
Azt a hajszálat szokták igy nevezni, mely legelsőben őszül meg.
a) Szerencsefüre talált.

7229.
Szerencsésnek kiki társa akar lenni.

7230.
A ki szerencsétlen, bottal is agyon lövi magát.

7231.
Szerencsétlennek a halál se barátja.

7232.
Minden ló felrugja a szerencsétlent.

7233.
Szerencsétlennek az egyenesen is eltörik lába. K

7234.
Szerencsétlennek a nap is későn kel.

7235.
Szerencsétlennek a szeretete is szerencsétlen. ML.

7236.
Szerencsétlenség mellett jó henyélni. KV.
Azaz szerencsétlennek legjobb semmit nem csinálni, mert minden vállalata roszul üt ki.

7237.
Nem kell követ a szerencsétlenségért.
Latin: Mala ultro adsunt.
Német: Dem Unglück braucht man keinen Boten zu schicken.

7238.
Nincs oly lángoló szerencsétlenség, melyben egy szikra jó szerencse ne volna. D.

7239.
Bátorságosb egy szerencsétlenség kettőnél KV.

7240.
Ki valakit szeret, arra sok szemet vet.

7241.
Szereti, mert neveti.

7242.
Ugy szereti, majd megeszi.

7243.
Ki mit szeret, ha nem szép is, kedves az annak.

7244.
A ki igazán és vigyázva szeret, hallgatását is érti kedvesének. K.

7245.
Jó szeretni, de titkosan.

7246.
A kit minden szeret, nehéz megőrizni.

7247.
A ki világosan szeret, megitélik az emberek.

7248.
Jobb távol szeretni mint közel gyülölni. BSz.

7249.
Ki mit szeret, arra néz.

7250.
A ki szeret, kétszer él.

7251.
Szeretni nem vétek.

7252.
Ha a szeretet elmult, soha se volt igaz.

7253.
Szeretet égő tüz. KV.

7254.
Szeretetben egy harmadik mindig alkalmatlan. ML.

7255.
Kétféle szeretet nehezen fér össze.

7256.
Nem állandó az erőszakos szeretet.
Német: Gezwungene Liebe und gemalte Wangen dauern nicht.

7257.
Az igaz szeretet nem érzi a munkát.
Német: Lieb' empfindet keine Arbeit.

7258.
Az igaz szeretet fél az árulástól.
a) Jobb a szeretőnek sebe mint a gyülölőnek csókja.

7259.
Fakó szekér, kender hám: mind a kettő rosz szerszám. Sz.
a) Miféle szerzet?

7260.
Tiszta papiros, iró toll nem tudnak szégyent.

7261.
Szégyenkőre állították.

7262.
Két szék között földön maradt. P.
Latin: Duabus sedere sellis.
Német: Wer auf beiden Stühlen sitzen will, fällt oft zwischen durch.

7263.
Ott felejtette a kis széket. (6497.)
Magával hordja a kis széket. D.
Leginkább hölgyekre mondják, kik sokáig szeretvén beszélgetni, időn tul elmulatnak, elfelejtik magokat.

7264.
Kösd be a széklábat.
Ha gyermek csekély ütés miatt sir, azzal ámítják el, hogy a széklábat fogják bekötni, s az ő fájdalma elmulik.

7265.
A székely pokolba is elmegy, csak megfizessenek. KV.

7266.
Székely fogadás. (377.)

7267.
Székely fortély.

7268.
Ostoba mint a székely.

7269.
Széle, hosza egy.

7270.
Egy szélbe fogni.
Hogy a kocsis jobban érhesse ostorával a lovakat, egy szélbe fogja; igy a km. p. mesternél a fenyíték szigoruabbá tételét jelenti.

7271.
Itt fu a szél, oda megy.

7272.
Tudjuk, honnan fu a szél.

7273.
Rosz szél fu felőle.
Roszul ver a szél felőle.

7274.
Hallik a szele.

7275.
Hideg a szél télben a meleg kohból is.

7276.
Szél a tölgyet ledönti, de a náddal nem bir. K. (5668.)

7277.
Szél ellen hugyozni. (6114.)

7278.
Rosz szél fu Komáromtól Temesig.

7279.
Szelet fontol.

7280.
Szeleken horgász.

7281.
A ki aztán veszni indul, a szél is árt annak. KV.

7282.
A szele gonosz.
Azaz a téli hideg nem volna oly kiállhatlan, de, mint a czigány mondá, a szele gonosz.

7283.
Szelét vettem.
Kergettem.

7284.
Tudja szél, hol nyugszik a szunyog.

7285.
Fuvó széltől is őrizni.

7286.
Nem él az ember széllel.

7287.
Belé szorították a szelet.

7288.
Rosz szél az, mely szombaton sem áll meg.

7289.
Szelet csap.

7290.
Átlépi a szelet. (2491.)

7291.
Minden szél az övé./után fordul.
a) Szélnek beszélni.
Német: In den Wind reden.

7292.
Sebes mint a szél.
Sebesebb a szélnél.

7293.
Szélvésznek hajadat soha meg ne higyed. KV.

7294.
Ment mint a szélvész.

7295.
Fekete mint a holt szén.

7296.
Sajnálja a szenet, hidegen veri a vasat. (1274.)

7297.
Eleven szenet gyüjt maga fejére. (2690.)

7298.
Szénégetőnek tőkén a szeme. (1779.)

7299.
Szénvonu nem nevetheti a lapátot. (4193.)

7300.
Széna-e vagy szalma?
Azaz jó-e vagy rosz szerencse? Fiu-e vagy leány a most született gyermek? oda adják-e vagy nem valakinek a leányt? – Ily kérdésekre használják e közmondást.

7301.
Renden van szénája. (4192.)
Azaz jó karban van gazdasága, vagyoni állása, pöre stb.

7302.
Szénát, szalmát ennénk.
Vakon engedelmeskednénk.

7303.
Szentelt széna nem hizadalmas.

7304.
Széna van a szarván.
Öklelős ökörnek jelül szénát szoktak volt régen a szarvára kötni. Innen a km.
Latin: Foenum habet in cornu.

7305.
Szereti huzni a más szénáját. (7439.)
Mások feleségének örömest udvarol.

7306.
Ki szép, sirtában is szép.

7307.
Szépnél van szebb.

7308.
Szépre megy a füst. (2946.)
Ha férfira megy a füst, rendesen igy mondják: okosra megy a füst, de ha nőre, akkor "okos" helyett mindig "szép" áll.

7309.
Ki szépen viseli magát, ha rut is, szépnek tartják.

7310.
Ha a szép szépen szól, még egyszer olyan szép. D.

7311.
Nincs oly szép, kiben gáncsot ne leljenek. D.

7312.
Szépről szépen szoktak szólani. D.

7313.
Sokan kérik a szépet, de csak egyé lesz.

7314.
Szépért, jóért messze kell fáradni. D.

7315.
Szeretjük a szépet, az eleven képet.

7316.
Szebb a szép, ha magát nem ismeri.

7317.
Akárki is szereti a szépet.

7318.
Szereti a szépet.
Arra mondják, ki elveszi a gyertya hamvát.

7319.
Addig szép akármi, mig szebbet nem látni. (3656.)

7320.
Senkinek a szép nem szakasztja száját. KV.

7321.
Szépet tenni. (2865. c.)

7322.
Elég szép, csak az ábrázatja goromba. K.

7323.
Szép volt, jó volt, mégis megholt.

7324.
Szép vagy, ha mondom.
Szemrehányó dorgálás, mikor valaki p. igérkezett s nem ment látogatni.

7325.
Nincs kedvesebb, se rövidebb a szépnél. D.

7326.
Szép a szépet hamar rá veheti. D.

7327.
Széppel szépen kell bánni.

7328.
Könnyü a szépet szeretni.

7329.
Ló is a szépre nyerit. D.

7330.
Ha a szépnél szebb nem lenne, még elbizná magát.

7331.
Ritka szépség irigy nélkül.

7332.
Szépség és jámborság ritkán járnak egy nyomban. K.

7333.
Szépség második ifjuság.

7334.
Nincs kedvesebb se rövidebb a szépségnél.

7335.
Szépség és gazdagság hamar muló jószág.

7336.
Szépség nem tart örökké.

7337.
Szépséggel jól nem lakhatni.

7338.
Szétszedni.
Azaz gondjaiban elszóródást szerezni valakinek.

7339.
Megy belé mint Szigyiribe a lágy kenyér. (4854.)

7340.
Könnyü más bőrébül szíjat hasítani.

7341.
Szilágyi. KV. (3966. a.)
Szilárd, kemény nyaku. Szilágyi Mihályról, Mátyás király nagybátyjárul maradt km.

7342.
Koty belé szilvalé, majd megborsolnak. Cz.

7343.
Ő benne sincs szilvalé.

7344.
Szinnel, izzel különbözünk egymástól.

7345.
Szinrül szinre.

7346.
Bizonytalan szinü. (3740.)

7347.
Szines szives.

7348.
Uj szita szegen függ, de végre pad alatt leszen helye. P.
Uj szita szegen függ, az ó hever földön. (6778.)

7349.
Átlát a szitán. (5965.)

7350.
Mintha sürü szitán látnám.

7351.
Van ott minden: kis szita, nagy szita. (227. 2709.)

7352.
Kinek szive telve, megnyilik a nyelve.
Német: Wessen das Herz voll ist, desz geht der Mund über.
Franczia: De l'abondance du coeur la bouche parle.

7353.
Kinek mi szivében, megtetszik szemében.
Kitetszik szeméből, mit forgat a szive.

7354.
Csak szive ne volna az embernek.

7355.
Meghasad/Megreped a szivem.

7356.
Mi a szivén, az a nyelvén.
Német: Das Herz auf der Zunge haben.
Az arab szokta mondani: bolondnak nyelvén ül szive, okosnak szivében nyelve.

7357.
Nehéz a szivet megcsalni.

7358.
Kinek kinek szive tanácsadó. KV.

7359.
Bánatos szivet akármi szó szele is megkeseríti. KV.

7360.
Kinek mihez kedve, ott akad a szive. KV. (4266.)

7361.
Szivrül esik neki. (7154. a.)

7362.
Ha van disznószived.
p. Jőjön velem, a kinek van disznószive, azaz mindenre kész, elszánt bátorsága.

7363.
Kivenni szivét.
Megtudni, mi lakik valakiben: erős-e, gyönge-e. Tehát át meg átismerni valakit.

7364.
Szárába szállott a szive. (645.)

7365.
Helyén szive. (644.)

7366.
Ott, ott a szivet, a bal oldalon.

7367.
Iszik mint a szivárvány.
Néphit a szivárványrul hogy a mint földre hajlik ivével, folyókbul felszivja a vizet, nehogy kicsapjanak; innen van neve is, mivel igen megegyez az ó szövetségi hagyomány, mely szerint a szivárvány annak záloga hogy özönvizzel nem boritja el többé isten a földet.

7368.
Változik mint a szivárvány.

7369.
Illik mint arany rojt szobránczi gubához.

7370.
Ki mint szokta, akkép ropja. KV.

7371.
A mint szokja, ugy fogja.

7372.
A mint szokunk, ugy élünk.
a) Könnyebb, a mihez szoktunk.

7373.
Nem mind rosz, a mi szokatlan.

7374.
Természetté válik a szokás. KV.
Latin: Consvetudo altera natura.
Német: Gewohnheit ist andre Natur.

7375.
Régi szokás törvénynyé válik. K.
Német: Gewohnheit will Recht werden.

7376.
Jó szokás tartja az országot.

7377.
A mi szokás, illendő is. ML.

7378.
Régi szokás, régi erkölcs.

7379.
Egy jó szokás többet ér három jó cselekedetnél.

7380.
Régi szokás mindig megtér.

7381.
Rögzött szokás megköti a józan értelmet. K.

7382.
Nehéz a megrögzött szokást elhagyni.

7383.
Jó szokás gazda a háznál.

7384.
Jobb törvényt bontani mint szokást elhagyni.

7385.
Szoknyája rázsa, köténye tafota. (3832.)

7386.
Szolga is talál, kinek parancsoljon. K.

7387.
A ki szolga, nem ur az.

7388.
Szolgának étele első fizetése.

7389.
Rest szolgának bot a bére.

7390.
Ha parancsolni akarsz, tarts szolgát.

7391.
Mennyi szolgád, annyi ellenséged. KV.

7392.
Nem fülén, hanem hátán tanul a rosz szolga.

7393.
Rosz szolgának minden órán telik esztendeje.

7394.
Rosz szolgának nyelve a legfrisebb tagja.

7395.
Ne játszál szolgáddal: társul fogad.

7396.
Jövendölő szolgát mindenha kerüljed. KV.

7397.
Szökött szolga nem mond jót urárul. P.

7398.
Szökött szolgának nincsen bére./bot a fizetése.

7399.
Ki szolgáját gyengélteti, fejére neveli. BSz.

7400.
Szakálos szolgának a szó is vereség.

7401.
Vén szolga ócska butor.

7402.
Mesélő szolgának ritkán helyén dolga.

7403.
A mely szolga elfelejt ebédet enni, megérdemli a jó vacsorát.

7404.
Szolga sokat halljon, de keveset valljon.

7405.
Kettős ünnep, hetes eső: szolganyugodalom.

7406.
Se arany, se bárány, de szolgálat. KV.

7407.
Lusta szolgáló nem farán ül, hanem fülén.

7408.
Szomjasnak kevés vigasztalás az üres korsó.

7409.
Szomjunak a viz is iz.

7410.
Elmult a szomjuság, nem barát a kut. (2843.)

7411.
Szomjuság ellen ital az orvosság.

7412.
Ha szomoru megrészegszik bujában, még busabb lesz, ha feljózanodik.

7413.
Szomorunak sirása szive könnyülése. D.

7414.
Keveset élt a szomoru, ha későn halt is meg. D.

7415.
Szomorunak nehéz vig arczot mutatni.

7416.
Két szomoru is vigasztalhatja egymást. D.

7417.
Szomoru dolog senkit nem bántani, mégis bántatni.

7418.
Szomorunak szomoru nótája.

7419.
Szomoruság is hasznos, ha nem tartós. D.

7420.
Néha egy szomoruság fölér a halállal.

7421.
Türhetlen szomoruság a kebles háboru. D.

7422.
Nagy szomoruság kurvás vénet látni.

7423.
Ne szomoríts.

7424.
Szomorkodni gyarlóság, kétségbesni bolondság.

7425.
Ne szomorkodj, légy vig.

7426.
Örül mint fiának a szomotori takács, mikor halat fogott.

7427.
Rosz dolog a rosz szomszéd.
Német: Böser Nachbar täglich Unglück.

7428.
Jobb a jó szomszéd egy rosz atyafinál.

7429.
Szomszéddal jó házat fedni. KV.

7430.
Nem kell azon örvendeni, mikor a szomszéd háza ég.

7431.
Hitvány szomszéda van. (1751.)

7432.
Egy két hibaért nem kell megvetni a szomszéd lányát.

7433.
Tanulj a szomszéd háza üszögén.

7434.
Jaj, kinek török, zsidó a szomszédja.

7435.
Gyermekért, ebért nem egyszer támad villongás a szomszédban.

7436.
Kövérebbnek tetszik a szomszéd aszony ludja.

7437.
Szomszéd aszony tyukjának nagyobb a tojása.

7438.
Irigy a szomszéd szeme.
Latin: Inimicus et invidus vicinorum oculus.

7439.
Szomszédban nyal sót a kecske. (7305.)

7440.
Szomszéd falat jobb darab.

7441.
Szorgalom: gazdagság, henyélés: szegénység.

7442.
Szorgalmas ember nem mutat holnapra.

7443.
Szó, a mi szó.

7444.
Szó a szó, de a való is való.

7445.
Egy szó mint száz.

7446.
Száz szónak is egy a vége.

7447.
Nem elég a sok szó, ha nem elég a czipó. (3408.)

7448.
A szó zsebbe nem fér.

7449.
Nem jó sok szó, sok pénz jó. M.

7450.
Sok a szó, de kevés benne a só.

7451.
Néha egy szó egész háboru.

7452.
Egy szó is lelket zavarhat.

7453.
Nincs könnyebb mint a szó.

7454.
Nincs könnyebb a szónál, fekve is ki lehet azt mondani.

7455.
Szép szó nem elég a hasnak.
Német: Worte füllen den Bauch nicht.

7456.
Szép szó ellenséget is megbékéltet.

7457.
Módjával ejtett szó enyhíti a fájdalmat. K.

7458.
Sok benne a szó, de kevés a jó.

7459.
Hogy fér ki szádon ez a kezes lábas szó? K.

7460.
Legtöbb szó esik a vásárban.

7461.
Szép szónak szárnya nem szegik. P.

7462.
Szép szó pénzbe nem kerül.

7463.
Jó szót sem ad.

7464.
Nem ér egy árva szót.

7465.
Szóért szót adni nem sokba kerül.

7466.
Szót sem érdemel.
Nem méltó róla beszélni.

7467.
Fecskefészek körül legtöbb a szó.

7468.
Ezért egy jó szót sem adok.

7469.
Könnyü a szót megfordítani: nem terhes szekér.

7470.
Kimondott szót nem lehet visszanyelni.

7471.
Addig szolgád a szó, mig ki nem mondottad.

7472.
Megrágd a szót, ugy köpd ki.

7473.
A ki szót nem fogad, könnyü azzal bánni.

7474.
Sok szónak sok az alja. (714. 2548.)

7475.
Nincs a szónak markolatja.

7476.
Nyele van a szónak.
Gyakorlatba kell venni azaz életbe kell léptetni a szót, szerinte cselekedni, nemcsak kimondani.

7477.
Ha szóbul lehetne, tornyot építene.

7478.
Pusztába mondott szó.

7479.
Győzi szóval.

7480.
Nem töri csontod a szó.
Német: Ein Wort bricht einem keinen Bein.

7481.
A szó is fegyver.
Német: Worte sind auch Schwerter.

7482.
Erő van a szóban.

7483.
Fiam, Sámuel, arrul szó se legyen.

7484.
Sem szó, sem tartomány.

7485.
Nem kell minden szó szelének hitelt adni. KV.

7486.
Befalatták vele a szót.

7487.
Szó a mi szó, de azért még nem való.

7488.
Szó szót huz.

7489.
Nem használ a szó, ha a kéz nem jó.

7490.
Szava adja el az embert.

7491.
Sok szava, kevés sava.

7492.
A szavak oktatnak, a példák vonzanak.

7493.
Szép a szava, de ördög az éha. KV. (6082.)

7494.
Embert szaván, ökröt szarván. (3398.)

7495.
Ura légy szavadnak. (5339.)

7496.
Dézmálni kell szavait.

7497.
Tizedik szavának se higy.

7498.
Sokat láss, hallj; keveset szólj.
Sokat hallj; de keveset szólj. KV.

7499.
Sokat szól, de keveset mond.

7500.
Szólott valamit, de semmit se mondott.

7501.
Akkor szólj, mikor a bika fingik, akkor is azt mondd: iszom, iszom, uram.

7502.
Akkor szólj, mikor szólítnak. (2715.)

7503.
Szólják, szapulják.

7504.
Szólj már te is.
Egy földes ur behívata két czigányt, hogy velök dolgoztasson s ilyen kérdést tön: ott van egy sonkadarab, ki szedi le róla a hust? "Én!" felelé az egyik. – Van egy kis maradék bor is, ki iszsza meg? – "Én!" felelé ugyanaz. – Ott van egy tőke, ki hasgatja szét? – Ekkor az eddig felelgető czigány meglöki a másikat, s elkiáltja magát: "szólj már te is!"

7505.
Nem szóstul kérik a tanácsot.

7506.
Szögrül, végrül.

7507.
Semmi hire mint a szökevénynek.

7508.
Mint a szösz fonatlan.
Ily kérdésre: hogy vagy? Illő felelet e km., ha dolgaival rendetlenül van valaki.

7509.
Elég szöszt szereztem neki, csak fonhassa.

7510.
Lesz szösze, csak fonja.

7511.
A szöszt is pösznek mondja. (3360. 6418.)

7512.
Vagy mi a szösz.
Példaul ily előadásban: emlitette hogy látogassam meg, hítt is, nem is, "vagy mi a szösz."

7513.
Ólban szőke.
Hoszasan: ólamban a szőke, vagyis birtokomban van a szőke. – Ha valaki nekem adós tiz forinttal, és számára letesznek nálam tiz forintot, magamat kielégítem vele, mondván: ólban vagy ólba szőke.

7514.
Ha borjait megeszed, keveset szántasz a szőkén.

7515.
Ez is a szőke tehen borja. (353. 2511. 7689.)

7516.
Kedvetlen szánt üres hassal a szőke.

7517.
Ha elveszted szőkét, viselj gondot lóra.

7518.
Fürt szőlőért megzálogol, borral agyon kinál.
Jellemvonás a magyar nép arczképéhez.

7519.
Eladta a szőlőt, sajtót vett az árán. (6375.)

7520.
Szőlőben is terem arany.

7521.
Szomoru mint a megszedett szőlő.

7522.
Szőr nem gyapju.

7523.
Nem egy a szőr a selyemmel.

7524.
Szőr mentiben.
Azaz kimélve, simogatva, kedvét keresve.

7525.
A szőrt is gerendának látja.

7526.
Minő/Egyforma/Magam szőrü.
Szőrü azaz tulajdonu, természetü, rangu.

7527.
Nem lehet a szőrtül.
Azaz nem lehet valami tiltó akadály és ok miatt.

7528.
Szőrin szálán/lábán elveszett. (2171.)

7529.
Szőrszálhasogató. (3271.)

7530.
Száraz fában terem a szu.

7531.
Áldja meg isten mint a szuhai malmot. D.
Gömörnek egy völgye Szuha völgyének neveztetik, máskép száraz völgynek. Szuha tót szó, jelent száràzat. Szuhai malom az, melynek vize nincs; igy a közmondás nem igen nagy áldás.

7532.
Az éh szunyog jobban csip./nehezet csip.
Német: Hungrige Mücken beiszen schlimmer.

7533.
Szunyogban is hájat keres.

7534.
Szunyog vérit nem mérhetni csöbörrel.

7535.
Szunyogot megszüri, a legyet elnyeli. KV.

7536.
Szunyogot is tevének lát.
A szunyogból tevét csinál. (5026.)

7537.
Csip mint az éh szunyog.

7538.
Szunyogcsipésben is meghalhat az ember.

7539.
Ritka mint a szunyoghálló.

7540.
Szurok a markodba. (1281.)

7541.
Egye meg a szurkot.

7542.
Nem eszi a szurkot.

7543.
A ki szurkot forgat, meg mocskolja kezét. P. (3328.)
Német: Wer Pech angreift, besudelt sich.

7544.
Nem birja/győzi szuszszal.

7545.
Mig benne van a szusz.
a) Ne higy neki, mig benne van a szusz.

7546.
Mondd meg, ne szuszogj, hadd tudjuk mi is.

7547.
Mit szuszogsz vele.

7548.
Mit szuszogsz mintha polyvát ettél volna.

7549.
Szükség törvényt ront./szeg. KV.
Latin: Necessitas frangit legem.

7550.
Nagy ur a szükség.

7551.
Nincs a szükségnek szabott törvénye.
Német: Noth kennt kein Gebot.
a) Szükség törvényt csinál.
b) Szükségbül erényt csinál.

7552.
Megtanit a szükség. KV.
Latin: Necessitas magistra.

7553.
Szükség tesz okossá.

7554.
Ha beköszön a szükség, vége a szeretetnek.

7555.
Nagy dolog a szükség.

7556.
Szükség termi az egészséget. (2074.)

7557.
Nincs erősebb erő mint kit a szükség ad. KV.

7558.
Rohadt szőlő, dült gabona nem szerez szükséget. (227.)

7559.
Mire szükséged nincs, egy pénz is sok érte.

7560.
Szükség választja meg az embert.

7561.
Volt szüléjök is: tátos volt és szemfényvesztő. P.

7562.
Tiszteld a szüléket.

7563.
A ki született, meg is kell halnia.

7564.
Ki egyszer született, kétszer meg nem halhat.

7565.
Szür nem palást.

7566.
Kitették a szürit.
Bakony vidékén szokás a szürnek kitevésével adni tudtára kérő legénynek, hogy nem adják a leányt; t. i. a legény meghál a leányos háznál s ha reggel fölkelvén, szürit nem találja rendes helyén, akkor már tudhatja, hogy kitették s minélelőbb távozzék a háztul. – Mondják ily esetekre is e közmondást: kitették a szürit: azaz kitették a hivatalból; kitették a szürit, azaz kivetették a kocsmából.

7567.
Kinek nem szüri, ne viselje. (3858.)

7568.
Szür alatt fityet hány. (3131.)

7569.
Szürdolmány, vagy dolmányszür.

7570.
Szürujjában az esze.

7571.
Szürujjából is pénzt ráz.

7572.
Másnak szür, maga szomjan marad.

7573.
Szük szüret, szük aratás egész házbomlás.

7574.
Lustos mint a szüret.

7575.
Elkölt a szüret. (8140.)
Franczia: Adieu paniers, vendanges sont faites.

7576.
Nem mind szüz, a ki pártát tüz.

7577.
A megesett szüzet csak feddeni lehet. KV.

7578.
Szükség megvesztett szüzeség. KV.

7579.
Szüzeség ékesség.

7580.
Szüzeségnek csak egy a prédája. (2118.)

« S. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

T. »