« SZ. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

TY. »

T.

7581.
Sorba megy mint a tabáni biróság. D.

7582.
Mint a tacskók, ugyan felfütyészik. M.

7583.
Tacitusból felel.
Iskolai km. Tacitus a latin történész neve, de hallgatagot jelent, s ki hallgatva felel am. semmit sem felel, nem tud semmit.

7584.
Aggszó, de igaz hogy betegséget, sántaságot, szegénységet senki el nem tagadhat. P.

7585.
Három takács egy ember. K.

7586.
A takarékosság legjövedelmezőbb.

7587.
Késő a takarékosság, mikor üres az erszény. (4410. 4411.)

7588.
Meddig takaród ér, addig nyujtózkodjál. (4994.)

7589.
Talál az, a ki keres. (4320.)

7590.
Ő találta fel.
Azaz igen tud hozzá, mintha ő találta volna fel.

7591.
Találomra mondom.

7592.
Ha találtam, kondítom. B.

7593.
Mihelyt a talpát megütik.
Alvó szolgáját rendesen ugy költi fel a gazda, hogy egyet rug talpába vagy üt rajta.

7594.
Talpig ember.

7595.
Talpra, magyar!

7596.
Égett a talpam alatt.
Német: Es brennt ihm unter den Füszen.

7597.
Viszket a talpa.
Szeretne tánczot járni.

7598.
Csak a talpát nyalja. (5452.)

7599.
Talpalatnyia sincs.

7600.
Talyiga nem szekér. (1. 1136. 4230.)

7601.
Hitetlen Tamás.
Tamás apostolról maradt, ki mint addig nem hitt a feltámadott Jézusban, mig sebeit nem tapintá.

7602.
Tamás vagyok benne.
Én abban Tamás vagyok. ML.

7603.
Nem mindig fu a vak Tamás. D.
Helyszerü km. Valamelyik város éjszakkeleti részén legvégül vak Tamás nevü ember lakott, s az onnan fuvó szelet elnevezték vak Tamásnak.

7604.
Hamar tanács, hamar bánás.

7605.
Semmire kellő a tanács, ha nincs követője. KV.

7606.
Tanácsot ne adj, ha nem kérnek.
Német: Rathe Niemanden ungebeten.

7607.
Tetszik a tanács, de izzaszt a munka.

7608.
Bölcsebb a reggelre halasztott tanács.

7609.
Hitvány, tanácsnak is jó a vége néha. KV.

7610.
Ha másnak tanácsot adsz, beveheted mégis a más tanácsát.

7611.
Tanácsra hallgass, időtül várj.

7612.
Tanácscsal erősödnek a mély gondolatok. KV.

7613.
Adnak tanácsot, de nem adnak kalácsot.

7614.
Nem minden tanács jó tanács.

7615.
Rosz tanács fejedre fordul.

7616.
Könnyebb tanácsot adni mint venni.

7617.
Magadnak köszönd meg a jó tanácsot.
Jó a jó tanács, de legtöbbet ér magad iparkodása.
a) Tanácscsal tégy mindent, soha nem bánod meg.
b) Tanácsban ész, harczban erő használ.
c) Sok tanácskozó tanácsot se nem ad se nem vesz.
d) Jó tanács soha nem késő.

7618.
Ne légy tankó, ha eszeddel élhetsz. D.

7619.
Rosz tanitótul tanulhatod, mit kelljen kerülni.

7620.
A ki tanit, tanul.

7621.
Nem lehet a tanítvány mindjárást mesterré.

7622.
Addig tanulj mig időd van.

7623.
Senki sem lehet tanu maga ügyében.

7624.
Mit ember ifjanta tanul, azt aggodtan is nehezen felejti. KV.

7625.
A mint tanulsz, ugy veszed hasznát.

7626.
Sokat tanult, kinek kedve a könyvekhez. KV.

7627.
Egy tanuvallásra fel is akasztanak.

7628.
Főzi a taplót.

7629.
Kvitt a tapló.
Mindennel tisztában vagyunk. E franczia szólásmódbul: jouer à quitte ou double, vagy: quitte on double (mindent játékra tenni).

7630.
Jól tapogat.

7631.
Ott is tapogatod, a hol nem fáj.

7632.
Nehéz ott a tapogatás, hol nem annyira viszket mint fáj.

7633.
Ugyan megnőtt taréja.

7634.
Taréjt emel. (1437.)
Taréjosan beszél. D.
Latin: Cristas erigit.

7635.
Tarkán kurtát cserélt. (1530.)

7636.
Minő a tartomány, olyan a szokása. KV.

7637.
Mi a tatár!
A tatár!
Meglepetésbeli csudálkozás.

7638.
Hajtson el a tatár.

7639.
Nem hajt a tatár. (7920.)

7640.
Szegény tatár!
Mondani szokták férfira, ki nem igen jó hirben álló aszonyt vesz feleségül, gunyos szánakozással. Kisfaludy K. "A bánkódó férj" czimü költeménye e közmondás értelméből van igen szépen kikerekítve.

7641.
Krimi tatár. ML.
Ez alatt kegyetlen embert ért mindig a magyar; p. a krimi tatár is megszánná.

7642.
Tatár fajta. Sz. (6751.)

7643.
Tatár étel, török táncz, magyar adta, ördög láncz.
Tatár étel azaz korbács, mennyiben ez kolbászhoz hasonló; török táncz, mennyiben talpon forog a táncz, a török pedig talpveréssel is büntet; magyar adta azaz szitok; ördög láncz azaz rabbilincs. Ez a négy összehozva átokkép mondatik.

7644.
Szalad mintha a tatár hajtaná.

7645.
Hire van mint a tatárjárásnak.

7646.
Tavaly, tavaly, az idén. (1110.)

7647.
Majd tavaly. (3678. 6814.)

7648.
Elmult mint a tavalyi hó.

7649.
Fej nélkül a tábor lelketlen sokaság.

7650.
Kitett magáért mint táczi kutya az uráért.

7651.
Tál fazékkal hamar összezördül.

7652.
Sok jó ehetik egy tálbul. (8026.)

7653.
Könnyebb a tálba aprítani mint keresni.

7654.
Első, utolsó a tálban.

7655.
Előbb a tálba, aztán a szájba.

7656.
Néha a támasz is megdől.

7657.
A táncz bolondnak való. M.

7658.
Nem illik étel előtt a táncz. KV.
Latin: Nemo saltat sobrius.

7659.
Nekem az rosz táncz volna. ML. (140.)

7660.
Szárazon járni a tánczot. (1109.)

7661.
Nem sokat hoz a táncz a konyhára.

7662.
Nehéz tánczot zsákban járni.

7663.
Eb fujja nótáját, kutya járja tánczát.

7664.
Ej hajh! tánczra táncz.
a) Három a táncz.

7665.
Robotban tánczol.

7666.
A mint vonják, ugy kell tánczolnunk. ML.

7667.
A ki tánczol, az fizet.

7668.
Könnyü annak tánczolni, kinek apja hegedült.

7669.
Tánczingerlő.
Azaz kezdő, rábeszélő, vagy épen bujtogató is.

7670.
tánczos, rosz dolgos.

7671.
Apródonként elfogy a tömött tárház is.

7672.
Kinek társa van, ura is van.

7673.
Szerelem, uraság nem szenvednek társat. K.
Német: Lieb' und Herrschaft leid't nicht Gesellschaft.
Franczia: Amour et segneurie ne veulent point de compagnie.

7674.
Nem jó társ az, ki mindent csak maga hörpent fel. KV.

7675.
Két táskára szerződött. M. (389. 4544. a. 4932.)

7676.
Tüzet okád mint a tátos.

7677.
Tátos volt az apja.

7678.
Jobb távol szeretni egymást. M.

7679.
Tedd ide, tedd oda. (90.)

7680.
A mely tehén sokat bőg, kevés tejet ad. (8049.)

7681.
Tehenet kantároz. (4290.)/nyergel. KV.

7682.
Ki tehene alatt szoptál? (1449.)

7683.
Tudjuk, micsoda tehén alatt szopott. D.

7684.
Hamarább lesz tehénnek csikaja. KV.

7685.
Hol nincs üzekedő tehén, nem megy oda bika. K.

7686.
Fekete tehénnek is fehér a teje.
Német: Ist die Kuh auch noch so schwarz, sie giebt immerdar weisze Milch.

7687.
Sötétben minden tehén fekete. (2648.)

7688.
Borjastul tehenet. K.
Német: Die Kuh mit dem Kalbe nehmen.

7689.
Riska tehén fia. (353. 2511. 7515.)
Riska tehén alakban ismer a magyar népmese egy olyan védő lényt, ki a kedvenczeül választott pásztorfiut a vasorru bába incselkedései ellen ója; sőt boldoggá is teszi utoljára. Innen a pásztorfiut riska tehén fiának nevezi a mese; s tőle van a közmondás, mely igen szerencsést jelent, kinek minden sikerül.

7690.
Sir mint a zálogos tehén.

7691.
Tehénre gatya. (1153.)

7692.
Tehénre, hajdu! (4174.)

7693.
Messze országot bejárt mint a tehénfark: egyik farpofátul a másikig.

7694.
Egyenlő teher senki nyakát nem szegi. KV.
Német: Gleiche Bürde bricht Keinem den Rücken.

7695.
Nagy teher is könnyü, ha sokan emelik.

7696.
Kit a tej megéget, a tarhót is fujja. M. (2011.)

7697.
Ha ikrázik a tej, rajta a köpüvel.

7698.
Meglátszik, a mely tejben turó leszen. M.
Korán megtetszik, mely tejbül lesz jó turó.
A tejnek elején tetszik meg a turó.

7699.
Tejben, vajban fürdik.

7700.
Alszik mint a tej.

7701.
Azt gondolja: fenekig tejföl.

7702.
Szereti a tejfölt, de nem akarja enni a szerdéket. KV.

7703.
Leszedte a tejfölt, nekem csak a savó maradt. (4572.)

7704.
Nagyobb a tekintet mint az erőszak. KV.

7705.
Kocsistorok, barátzsák nehezen telik. Sz. (6192.)

7706.
Csikorog mint temesvári sánczon a taliga. D.

7707.
Szájas mint a temesi kapu.

7708.
Pompás temetés pénzvesztegetés.

7709.
Sok temetés nem nagy becsületére válik az orvosnak.

7710.
Száz temetés sem ér egy lakzit.

7711.
Sok temonda van a háznál.

7712.
Azt se mondta: templom.

7713.
Nem mind szent, a ki templomba jár.

7714.
Ki a templom mellett lakik, jobbára utolsó a szentegyházban.
Német: Je näher die Kirche, je später hinein.

7715.
Nem adnám egy templom bankóért.

7716.
Ki, kutya, a templomból.

7717.
A ki későn megy templomba, mégis akkor jő ki, mikor a többi.

7718.
Szegény, mint a templom egere.

7719.
Iszik mint egy templarius. ML.

7720.
Csak épen hogy teng, leng.

7721.
Megakadt a tengelye. KV.

7722.
Tengelyt akasztottak./üttettek. (105.)

7723.
Tenger se mossa le.

7724.
Ki a tengeren jár, tartson a szelekkel. KV.

7725.
Sós tengerben bajos kaparászni.

7726.
Tengerbe hordasz vizet.
Latin: Mari aquam addere.

7727.
A ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre. K.

7728.
Czo ki, tenger!

7729.
Nem lehet a tengert kanállal kimerni.

7730.
Feltörik a tenyere.

7731.
Viszket a tenyere. (3205. b.)

7732.
Tenyerén hordja.

7733.
Ha aranyat hordasz is tenyereden.

7734.
Kend meg a tenyerét s megnyered ügyedet. BSz.

7735.
Tenyeres, talpas. (3565.)

7736.
Ott is terem, a hol nem vetik.

7737.
Azt sem tudja: mi fán terem.

7738.
Természet nagyobb a szokásnál.

7739.
A természet kevéssel megelégszik.
Latin: Natura parvo contenta.
a) Kitör belőle a természet.

7740.
Test, jóra rest.

7741.
Teste, lelke.

7742.
Teste, lelke és a sodrófája.

7743.
Ez teszi meg.

7744.
Teheti s teszi.

7745.
Mi van mit tenni, ha meg kell lenni.

7746.
Nincs mit tenni, el kell menni./meg kell lenni.

7747.
Mit félre nem tettél, elő sem veheted. KV.

7748.
Tetőtül talpig becsületes.

7749.
Nehéz mindennek tetszeni. K.

7750.
Mindennek tetszeni lehetlen, akarni bolondság.

7751.
Tetü a biborban is megnevekedik. D.

7752.
Még a tetü is köhög.

7753.
Nem szükség a tetüt ködmönbe rakni. KV.

7754.
Oda ütök, hol a tetü bakzik.

7755.
Ringyrongyban terem meg a tetü.

7756.
Mennél hitványabb a tetü, annál jobban csip.

7757.
Serkéből lett tetü annál jobban csip. (3038.)

7758.
Szegény mint a tetü.

7759.
Mász mint a tetü.

7760.
Hallgat mint tetü a var alatt.

7761.
Teve, ha rühes is, többet bir mint az egészséges szamár. K.

7762.
Tevének mind nyaka mind szőre haszon.
a) Görbe mint a teve háta.

7763.
Se té se tova. (3620.)

7764.
Téglát szapul.

7765.
Tékozlónak ruhája végre koldus táskája.

7766.
Egy, kettő hián volt a tékozlónál. KV.

7767.
A tél hagyján! de a szele gonosz

7768.
Más is télben csinál házat.

7769.
Télben kenyért, nyárban ruhát, bolond, a ki elhagy.

7770.
Télben két szakács, egy kulcsár; nyárban két kulcsár, egy szakács.

7771.
Ritka mint a téli fa árnyéka.

7772.
Tényei kezesség. K.
Csalárd kezesség.

7773.
Téren is tántorog gyakran a méltóság. KV.

7774.
Sem ostor sem ló nem a tied.

7775.
Tud hozzá mint tik a regéhez. M.

7776.
Egy tikmonysültig megleszen. M.

7777.
Félénk sziv nem megy a tilalmasba.

7778.
Tilosban jár.

7779.
Tilosba is bevág a kasza.

7780.
Kicsin tinó, nagy a járom.

7781.
Más tinóján szánt. KV.

7782.
Tanulj tinó, ökör lesz belőled.
a) Fekete mint a tinta.
b) Tinta ez, nem kalamáris. (5555.)

7783.
Akkor még a Tisza vize is más felé folyt.

7784.
Ki a Tiszábul nem ivott, nem is tarthatja magát igaz magyarnak. D.

7785.
Lassan foly a Tisza, boldog, a ki iszsza.

7786.
Kinek nincsen tiszte, nincsen veszedelme.

7787.
Nem árt, a kinek sok tiszte van. KV.

7788.
Tisztában van.
Mondatik olyanra, ki eszméivel, ügyeivel rendbe jött; aztán játékosoknál: ki mindenét elvesztette.

7789.
Tisztaság második egészség.

7790.
Ha nem szinte tisztesen, legalább szinesen./eszesen.

7791.
Kinek isten ad tisztséget, menten ad hozzá tehetséget.

7792.
Álomszakasztással jár a tisztviselés. KV.

7793.
A tisztviselő szóló törvény.

7794.
Nem titok, a mit két ember tud. (3518.)

7795.
Részegre, aszonyra, gyermekre titkot ne bizz.

7796.
Titkod, tanácsod feleségednek is nehezen.

7797.
Nem jó a titkot mindjárt befujni. KV.

7798.
Nincs oly titok, mely idővel ki ne nyilatkoznék. (8041.)

7799.
Titoktartás néha többet ér szólásnál.

7800.
Szerelmet, hurutot, szegénységet nehéz eltitkolni.
Német: Liebe, Feuer, Husten, Krätze, Gicht,
Lassen sich verbergen nicht.

7801.
Egyik tizenkilencz, másik egy hián husz.

7802.
Tizenhusz.
Sokat mondani akaró, bizonytalant mondó szám. P. "sokat árultál már?" – ,Oh igen sokat, tizenhusz forintot.' Azaz semmit vagy keveset.

7803.
Ha fejét betöröd, megáll a tojás is.
Sokat emlegetik Columbus tojását. – Mikor csupa irigységből kicsinlették volna némelyek az ő tengeri kalandjait, s Amerika fölfedezését, mint oly szerencsét, mely neki vakon jutott, épen tojást hoztak fel az asztalra s ő egyet kezébe vön s kérdé: ki tudná felállítani azt? A társaságban ez senkinek nem sükerült. Ő betöré a tojás végét s felállítá. "Hiszen ugy nem nagy mesterség!" mondának többen. ,Az igaz,' felelé Columbus, ,de mégis én találtam ki a módját.' Ez a Columbus tojásának története.

7804.
Tojás parancsol atyjának.

7805.
Tojás akar okosb lenni tyuknál. (1464.)

7806.
Mig egy tojás megsül.

7807.
Törött tojást kovács se forraszt össze. (2218.)

7808.
Akár a tojást a kőhöz, akár a követ a tojáshoz. (3324.)

7809.
Megette három szégyen nélkül a tojást. D.
E közmondást Apor Péter irataiból magyarázza meg Dugonics, mint igen régit. – Ha leánynéző a felhozott tojást roszul törte meg, azaz hig gyanánt a keményet s megfordítva: ez volt az első szégyen; ha megsózván, fölkeverte és belőle kifolyt, ez a második szégyen; ha több vagy kevesebb kenyeret szele föl mint a mennyi hozzá kellett, ez volt a harmadik szégyen.

7810.
Még a teli tojás is kevés. D.

7811.
Piros tojásbul kelt.

7812.
Ugy bánik vele mint a himestojással.

7813.
Tokaji bort gyalázza beczkói lőre.

7814.
Nem is bor, ha nem tokaji.

7815.
Tokorcsra őrölni. K.
Tokorcs cserekereskedést üzvén eczetnek való gyümölcscsel, ki oda gabonát vitt, nem liszttel ment haza, hanem eczettel.

7816.
Egész Toldi Miklós.

7817.
Toldi Miklós unokája.
Toldi Miklós, ismeretes költőtörténeti egyén, az erő képviselője közmondásainkban.

7818.
Ugy lép mint Toldi Miklós lova.

7819.
Élődik mint Toldi Miklós lova a szemeten.

7820.
Iró toll nem tud szégyent.

7821.
Rágja a tollat.

7822.
Más tollával dicsekszik.
Német: Sich mit fremden Federn schmücken.

7823.
Tollat emel. (7634.)

7824.
Tollfosztásban nem szakad meg az ember.

7825.
Összejárta Tolnát. Baranyát. (3896. 8087)

7826.
Kicsi korában kezdi a tolvaj is.

7827.
A tolvaj kerékre, szajha pelengérre. KV.

7828.
Ismeretes tolvajtól legjobban lehet őrizkedni.

7829.
A nagy tolvaj leszakad, de a kicsi felakad.

7830.
Azóta szaporodik a tolvaj, mióta sok a törvény.

7831.
Vissza is lopják a tolvajtól.

7832.
Tolvajnak gyilkos örököse.

7833.
Házi tolvajtól nem lehet őrizkedni.

7834.
Pénzen ott a király képe, mégis elviszi a tolvaj.

7835.
Ki a tolvajt védi, maga nagyobb tolvaj.

7836.
Békével lehetne a tolvaj is, ha nem bántanák.

7837.
Tolvaj olvasatlan is elviszi a pénzt.

7838.
Nem azért akasztják fel a tolvajt, mert lopott, hanem azért, mert nem tudta jól elrejteni.

7839.
Kegyelmes tolvajnak hegyes nyárs az alfelébe. M.

7840.
Akár lopjon akár a zsákot tartsa, egy tolvajság.
Német: Es ist gleichviel, ob der eine stiehlt, und der andere den Sack aufhält.

7841.
Egy tombászon faragnak. (3286. 4289.)

7842.
Torban dalolni, lakziban/énekelni, vendégségben sirni.

7843.
Torda hasadéka a szája.

7844.
Okos mint a tordai malacz, seggel megy a vállunak.

7845.
Lator a torok. KV.

7846.
Nem kell a toroknak hinni. KV.

7847.
Igyál torok, nincs pokol.

7848.
Kis lyuk a torok, de egész falut elnyelhet.

7849.
Torkán lekorcsolyázott.
A pénzem elkarikázott,
Torkomon lekorcsolyázott.

7850.
Megmetszik torkát, ha elveszik Borkát. (1057.)

7851.
Torkára forr. (915.)/forrasztani.

7852.
Kutyabaja, csak a torka véres. (5741.)

7853.
Torkán akadt.

7854.
Torka, mint a szabógyüszü.

7855.
Rövid torkosság, hoszu betegség.

7856.
Ő tette föl a torony gombját. (6897.)

7857.
Torony irányában.

7858.
Toronynál magasabb, nádnál véknyabb.

7859.
Ne tovább.
Latin: Non plus ultra.

7860.
Sok részben áll az ő dolga, mint a Tóbiás szakála.

7861.
Tót nem ember. (1. 1136. 4230. 5025. 7600.)

7862.
Adj a tótnak szálást,/Fogadd be a tótot, kiver a házadból.
Adj szállást a tótnak, majd határt mutat. Sz.

7863.
Tót szégyenli nevét. (5722.)

7864.
Tót álnokság. Sz.

7865.
Tótnak borsó, németnek koporsó.

7866.
Tót aszonynak tót a lánya.

7867.
Reá szorult a tót vendégségre.

7868.
Tótnak kökény a bora, vadalma fügéje. Sz.
A tótnak vadalma, vad körtvély fügéje. D.

7869.
Megeszi a tótot a maga fenéje.

7870.
Tót adta, tót elvette; ebnek adománya.

7871.
A tót is megpihent, mikor a fárul leesett.

7872.
Egyetek tótok, meghalt apátok.

7873.
Maga határán a tót is ur. (445.)

7874.
Tót emberség.

7875.
Tótnak délig esze.

7876.
Tót ágast áll.

7877.
Hegyes mint a tót bocskor.

7878.
Tóttal tótul kell szólani.

7879.
Tót vászon, tót lepedő.

7880.
Czo fel, lósz.r, légy tóttá.

7881.
Féltökü tót.

7882.
Mit szuszogsz, mint a tót.

7883.
Busul, mint a tót kurvanyja után. D.

7884.
Semmi sem lett belőle mint a tót fiábul.

7885.
Hátán boltja mint a csipkés tótnak.

7886.
Neki esett mint tót gyermek a pohánkának.

7887.
Járja az országot mint a gyolcsos tót.

7888.
Mindenéből kifosztották mint tótot az emberségből.

7889.
Szereti mint tót az aludttejet.

7890.
Ragadós mint a tót fene.

7891.
Örül mint tót a pogácsának./gyerek a békasónak.

7892.
Lakozik mint tót a pohánkával.

7893.
Se kinn se benn mint Tót Janó a lakodalomban.

7894.
Tót zefir.

7895.
Több kettőnél.
Soknál több.

7896.
Most adjuk meg árát a többinek. KV.

7897.
Mit a többség akar, annak kell megállni.

7898.
Addig jár a tök a lékre, hogy végre oda szakad.
Addig uszik a tök, mig egyszer elmerül.

7899.
Igen tudja ő: ha tök-e vagy turós étek. M.

7900.
Tök is este virágzik.

7901.
Egész nap a tökit vakarja. (3536.)

7902.
Kit nem tökkel ijesztenek, elfelejt az egyebet.

7903.
Szorítják a tökit. (2999.)

7904.
Nem egy eb rugja a tökit.
Többfelől van segítsége, pártfogolása.

7905.
Kopasz mint a tök.
Tökfedel: a kalap gunyos neve. Tökfej. (2698. f.)

7906.
Tökmagnak is sok.
Példaul: annyi ellenség lepte meg az országot, hogy tökmagnak is sok lett volna.

7907.
Ha tömjén nem telik, liszttel is áldozunk.

7908.
Arany tömlőbül is csak szél a mi kijő.

7909.
Ül a székben mint a tömördi biró.

7910.
Törik, szakad. (5471.)
Épen az, mit a franczia igy tesz ki: coűte, qui coűte.

7911.
Török, torok sok kárt tett az országban.

7912.
Törököt fogtam, de visz.

7913.
Fejére telt a török átka.
Midőn a törökök Magyarországbul kiüzettek, ezen átkot mondák reá: verje meg az isten roszabb szomszéddal mint mi valánk.

7914.
Török átka ember. (7427.)

7915.
Verjen meg a török átka.

7916.
Meglesz a törökök husvétján. (1110.)

7917.
Török vér, hadd folyjon.

7918.
Dohányoz mint a török.

7919.
Eldicséri mint török a lova farkát.

7920.
Nincs török a hátunkon. (7639.)/nyakunkon.

7921.
A törpe csak törpe, ha hegytetőn áll is.

7922.
Törtelre ment.
Példaul: korsó, üveg; azaz eltört.

7923.
Hol sok a törvény, szaporodik a bün.

7924.
Nem mindig tollal, gyakorta fegyverrel is irják a törvényt. K.

7925.
Törvényt soha ne tégy felpörösnek.

7926.
Törvényben tagadás jó. M.

7927.
Törvényben nem jó a hamarság. M.

7928.
Legjobb törvény legroszabb erkölcsökből származik. (4883.)

7929.
Sok törvény, sok örvény.

7930.
Törvénynek viasz az orra.

7931.
Törzsök is szép, ha felöltöztetik. (7988.)
a) Törzsököt huz. (7942.)
b) A törzsök csak törzsök, bármint csinogassák.

7932.
Tövisen keres szőlőt. KV. (2910.)

7933.
Más lábábul tövist magaéba.

7934.
rül vágott./fakadt.

7935.
Tővel, hegygyel áll össze.

7936.
Tövirül hegyire menni.

7937.
Gyerünk a tövire. (1024.)

7938.
Leadta a tőgyit. (4903.)

7939.
Kisebb tőgygyel is megellik még.

7940.
Szarva közt a tőgyit. (514.)

7941.
Minémü a tőke olyan a bora is. Sz.

7942.
Tőkét huzni. (7931. a.)
Ugy mondják hogy a farsangon el nem kelt leányok, csupa csufságból, hamvazó szerdán tőkét huztak valaha, s igy maradt fel aztán közmondásul e szokás, mely inteni látszék a leányokat, hogy jól viseljék magokat.

7943.
Tőrrel, paizszsal vitat. P.

7944.
Szép valamit szoktak oda hinteni, hová a tőrt rakják. (5062.)

7945.
Két éles tőr nem fér egy hüvelybe. (1337.)

7946.
Tőrt hány.
a) Tőrbe ejt.

7947.
Jó a tréfa de nem mind éltig. M./mindétig. BSz.

7948.
Hir, név, hit, szem nem tud tréfát. KV.

7949.
Szünetlen tréfa határos a hazugsággal.

7950.
Érti a tréfát. D.
Azaz tréfának vélvén a nem épen goromba visszautasítást, annak rovására szemtelen, tolakodó, ki mentséget a tréfában lel.

7951.
Kinek élte teljes tréfa, nem teljes ember. D.

7952.
Szapora tréfa, meddő okosság. (5906.)

7953.
Nem vette tréfára.

7954.
Tréfa nem répa.

7955.
A tréfa meg nem ég.
Szójáték; tölgyfa, tréfa. Azért kedvencz találós mese: melyik fa nem ég meg? "A tréfa."

7956.
Tréfa is maga helyén jó.
a) Nagy urral, bolonddal nem jó tréfálódni.

7957.
Tromfot tromffal ütni. (2629.)

7958.
Csak annyit tud ember, mennyit előmondhat.

7959.
Jobb semmit nem tudni mint imigy amugy.

7960.
Csak meg ne tudják.
Valaki elvégez valamit, p. harisnyakötést leány, s igy szól: ez is megvan, csak meg ne tudják.

7961.
Más, a ki jobban tud.

7962.
Nem jó mindent tudni.
Kandinak szokták mondani, ki hirek után szaglál mindenfelé.

7963.
Nem szégyen nem tudni, de tanulást futni. KV.

7964.
Mutasd meg, ha mit tudsz. KV.

7965.
Egyik tudatlan hamarabb megérti a másikat.

7966.
Nagy gyalázat embernek a tudatlanság.

7967.
Hol sok a tudomány, sok a titok.

7968.
Nincs a tudománynak röst ágyban fekvése.

7969.
Fáradsággal adják a tudományt.

7970.
Jó uti társ a tudomány. K.

7971.
Tudomány nem veszhet el. KV.

7972.
Tudomány eltart mindenütt.
Embert tudománya mindenütt eltartja. KV.

7973.
Jó utitárs a tudomány.

7974.
Tudomány szegénynek is palotát rak. (3044.)

7975.
Tudós is talál, min köszörülje eszét.

7976.
Nem mind tudós, ki pápaszemet hord. (1733.)

7977.
Tudósok becsülete ifjak ébresztése.

7978.
Ha nem kevély a tudóska, világ nyolczadik csodája.

7979.
Szép a tulipán is, de ha nincs illatja.

7980.
Ellopták a turbát, de nálam a kulcsa. M.

7981.
Akár turják, akár gyurják. (117.)

7982.
Nem jó a turó, ha nem jó a gyuró.

7983.
A turóra vizet öntnek, domikának mondják.

7984.
Turóval a rosz káposzta is jó.

7985.
Turó tormával.
Turó azaz disznófej eczetes tormával, mint kedves étel. Szójáték.

7986.
Elkölt immár az ő turpissága. M.

7987.
Beh nagy tus.
Nem nagy tus.

7988.
Tuskó is szép, ha szépen felruházzák. (7931.)

7989.
Átugorja még száz hoszát. (2539.)

7990.
Ki tüt lopott, ökröt is próbál. (5094. 6040.)

7991.
Tün kezdik a tojást.

7992.
Tüvé tettem mindent érte.

7993.
Nincs tü köztünk hogy össze ne férjünk. Bsz.
Hölgyek épen ezért nem ajándékoznak sem fogadnak örömest ajándékban tüt.

7994.
Tühegyre állítani.

7995.
Se tücs ki, se hajts ki. (904.)

7996.
Gyönge tücsöknek is hangos a szava.

7997.
Tücsök bujt a fejébe.

7998.
Összeeszik tücsköt, bogarat.

7999.
Félre tüdő a májtul. (1052.)

8000.
Mint egy tüdő ugy él. KV.

8001.
Hadd ázzék a tüdő.

8002.
Majd kifuvom a tüdőmet. (5063.)

8003.
Oly tiszta a tükör hogy a lehellet is árt neki.

8004.
A tükröt okozza.

8005.
Tükröt mutat.

8006.
Nem vaknak való a tükör. KV.

8007.
Tükör azt mutatja, mi előtte van.

8008.
Nem mindig tükör oka, ha csunyát mutat.

8009.
Tükör a példa.

8010.
Hazud, mint a rosz tükör.

8011.
Se tüled se hozzád.

8012.
Ki nem tür, nem uralkodik.

8013.
Akármit is türve ér el az ember.

8014.
Sokat kell türni, szenvedni.

8015.
Keserü a türés, édes a gyümölcse.

8016.
Mi türés, tagadás.

8017.
Kösd be türömfüvel./türolajjal.

8018.
Tüskén, bokron keresztül.

8019.
Tüszkölni fog tőle.

8020.
Tanácscsal nem telik a tüszű.

8021.
Tüz, tudomány eledelt kiván.

8022.
Ha más tüzbe szalad, bemennél-e te is? KV.

8023.
Tüz, viz, vigyázz.

8024.
Tüz használ fázónak, de árt izzadónak. KV.

8025.
Ugy ég a tüz, ha tesznek rá.

8026.
Egy tüznél több fazék is felforr. (7652.)

8027.
Égő tüzet gerjeszteni. KV.

8028.
Nyájas a tüz. M.

8029.
Tüzet tüzzel olt. (1684. 5909.)

8030.
Vas nyakat is meglágyít a tüz.

8031.
Nem jó a tüzzel játszani.

8032.
Tüzet piszkálni. (1684.)

8033.
Tüzbe is elmegy.

8034.
Mint rakod a tüzed, ugy forralod vized.

8035.
Tüzzel, vassal.
Latin: Igni, ferroque minari.

8036.
Hazud mint a tüz.

8037.
Könnyü melegedni, ki a tüz mellett ül.

8038.
Kiállani a tüzpróbát. (6744.)

« SZ. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

TY. »