« TY. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Ü. »

U.

8064.
Felkapott az uborkafára.

8065.
Leesett az uborkafárul. (3201. c. d.)

8066.
Habzó tenger az udvar.

8067.
Pázsitos udvaron lakik a szegénység.

8068.
Udvari kegyelem, álom, esős idő.
a) Ott van gonosz udvar, a hol nincs igazság.
b) Az udvari élet nem csak borsos kalácsot, hanem kenyérhajat is ad. F.
c) Nagy udvarban nehéz remetének lenni.
d) Nagy udvarokból is mentek mennyországba.

8069.
Ugocsa nem koronáz.

8070.
Elvéti az ugrást. P.

8071.
Nincs ugrás a természetben.
a) Ugri füles.

8072.
Az ugy és nem rövid igék, de nagy gondot adnak. K.

8073.
Nincs uj a nap alatt. KV.

8074.
Azt se tudja, hány az ujja.

8075.
Ujjaink sem egyarányosak./egyenlők.

8076.
Szájára teszi ujját.
Hallgatásra int.

8077.
Mit egy ujjal bedughatsz, ne várj többet oda.

8078.
Nem szoptam az ujjomból.

8079.
Ujjodra tekerheted. (1441.5288. a.)

8080.
Ujjat huz.

8081.
Hoszu ujju.

8082.
Mesztelen mint a kisujjom.

8083.
Ugy maradt mint az ujjom.

8084.
Mit kisujjoddal elnyomhatsz, ne nyomd azt a nagygyal.

8085.
Ujság kedves, óság redves.

8086.
Pislog mint az undvári nyul a nyárson.

8087.
Összejárta Ungot, Berket. (7825.)

8088.
Hamar lehet valaki ur, de későre jó.

8089.
Az urak aprítják, nyomorultak lakják. KV.

8090.
Ki sarkalja urát, inkább veszi hasznát.

8091.
Ki urával pöröl, isten az orvosa. M.

8092.
Mikor az urak tanácsból fölkelnek, mindig okosabbak. KV.

8093.
Nincs oly nagy ur, ki meg nem szorul. KV.

8094.
Nagy urak esete jobbágyok intése. Sz.

8095.
Nagy urnak is van ura.

8096.
Urak kérése parancsolás.

8097.
Urak szolgálata nem lehet állandó. KV.

8098.
Vajmi keveset orrukba vesznek az urak. KV.

8099.
Az ur adta, az ur elvette. KV.

8100.
Nagy urak kedve nyulháton jár. K.

8101.
Nagy urak keveset adni szégyenlenek, sokat nem akarnak. K.

8102.
Hunczut az ur.
Jókedvüek felszólítása arra hogy egymást ne urazzák, hanem tézzék.

8103.
Senki sem nagy ur szolgája előtt.

8104.
Urak vesznek össze, jobbágy haját tépik.

8105.
Urat fogtunk.
Kártyában mondják arra, ki sokára marad bukás nélkül, s el kezd bukni.

8106.
Nem mind igaz, mit a nagy urak fillentenek. K.

8107.
Nem ur az, ki senkit urrá nem tehet.
a) Ur szine változása volt.
b) Rám szoktál mint az ur borára.

8108.
Kemény uralkodás nem mindenkor hasznos. KV.

8109.
Nem állandó az erőszakos uraság.

8110.
Uraság oly dolog, mely sok gondon forog. KV.

8111.
Uraság is bajjal jár.

8112.
Uszik, mig el nem ül.
Már benne van valamiben; p. adósságban, gazságban.

8113.
Usztatják.
Hasztalan remény igéretekkel tartják.

8114.
uszó hal vizbe leghamarább.

8115.
Életében mindig Uszubu.

8116.
Járt uton nem terem fü.
Mátyás király mondá ezt, midőn beszélgetés közben arra jött a szó: miért hogy aszonynak, ki sok férfival társalkodik, nincs gyermeke.
Német: Auf viel betret'nem Fuszsteige wachst kein Gras.

8117.
Utnak, szónak nincs vége.

8118.
Nem egy uton járunk.

8119.
Néha ut mellett is eljár az ember.

8120.
Ördögnek maradt az ut.
Mikor mind a két szemközt jövő kitér.

8121.
Bevágni utját. ML. (4620.)

8122.
Járt utat járatlanért el ne hagyj.

8123.
Jobb az utnak feléről visszatérni mint sem rosz helyre menni.

8124.
Nem nyer pálmát, ki utjában horgot vet. K.

8125.
Görbe uton jár.

8126.
Uton igazság, háznál barátság.

8127.
Az ut közönséges, de csak a győzedelmes járhat bátran rajta. K.
a) Legjobb az egyenes ut.

8128.
Utas embernek nem teher a kenyér.

8129.
Ki utassal eszik, áldozik.

8130.
Akkor jó utazni, mikor mind elül mind hátul sokan mennek.

8131.
Keskeny neki az utcza.

8132.
Utczán angyal, otthon ördög.

8133.
Utilaput tett a lába alá./kötött a talpára. (3828.)

8134.
Nincs nehezebb a könnyü uti tarisznyánál./költségnél. K.

8135.
Egy ékes szólásu utitárs jobb egy hat lovas hintónál. D.

8136.
Legjobb utitárs a teli erszény.

« TY. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Ü. »