« Ü. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Z. »

V.

8157.
Vacsorára is kevés.
P. egyik ellenség a hatalmasabbnak.
a) Vacsorát nem is lát.
b) Csillagot néz vacsorára.
c) Vacsorán éred Pilátust. (L. ebéd.)

8158.
Ugy kell vacsorálnunk hogy megtudja más is.

8159.
Lepotyog az ember mint a vaczkor.

8160.
Ne beszélj oly vadakat.

8161.
Sokat fárad vadász.

8162.
Addig vadászott, mig maga került tőrbe./magát is megették kutyái.

8163.
Mosolyog mint a vadalma.

8164.
Vadfának vad a gyümölcse.
Nem várhatni vadfátul szelid gyümölcsöt.

8165.
Vadhuszár.
Vannak mesék, melyekben a főszerepet kiszolgált katona viszi, ki már ennélfogva sokat tapasztalt embernek tartatik, s mesterségeket is tud. Ez a népnél vadhuszár. Mondják hogy megfeji a bakot, a kutágast; szolgálatba rendesen rosz, vagy fösvény emberekhez áll, s ezeket, leginkább parancsaik szórul szóra teljesítése által tönkre teszi, megboszulja, minő a német Eulenspiegel és az oláh Bakala. Csinei nincsenek még egy mesévé összeszedve, de népünk valóban ismeri azokat. Én szülő földemen, Ungmegyében hallottam felőle, mind a mellett a leirt jelvonásokat nem vítatom. Rangban nem áll oly magasan, mint a garabonczás diák, és nem is ösmerik annyira. Népjellemfestő mesékben fő hős szokott lenni; azért ohajtható volna, ha oly mese is látna világot, melyből fogalmát meghatározhatnók.

8166.
Bus vadkan a tölgyfa gyökerének is neki vágja agyarát.

8167.
Vagy, vagy!
a) Vagy én vagy ő.
b) Vagy élet vagy halál.

8168.
Vagyok, a ki voltam, leszek, a ki vagyok. ML.

8169.
Elfogy a vagyon, ha rá nem keresnek.

8170.
Mit árt a vaj a bélesnek.

8171.
Csak a vajasát eszi.

8172.
Nem csak ezüst tálból szednek vajas pogácsát. KV.

8173.
Megszeleli mint vajkai aszony a lisztet.

8174.
Vak vakot vezet. M.
Vak vezet világtalant. ML.
Latin: Coecus coeco dux.

8175.
Vak veti szemére világtalannak.

8176.
Vak nevet kancsalt. KV.

8177.
Vak is láthatja.
Latin: Vel coeco apparet.

8178.
Vaktól utat. KV.

8179.
Mit használ a vaknak hogy az apja látott. D.
Nem használ a vaknak hogy elei láttak. K.

8180.
Vak is lát néha álmában. K.

8181.
Vak is talál garast./talált olykor patkót.

8182.
Vakok között egy szemü az első.

8183.
Néha vak többet lát szemesnél.

8184.
Vakok közt sanda a király.
Latin: Inter coecos regnat strabus.

8185.
Vak, ha sok is aranya, mégis nyomorult. K.

8186.
Vak a szinekről.

8187.
Vak légy, ha hamar akarsz járni.

8188.
Vaknak mutatsz tükröt.
a) Vak nem veszi hasznát a tükörnek.

8189.
Vak ember lova nehezen hizik.

8190.
Tud hozzá mint vak a himvarráshoz.

8191.
Szereti mint vak a gödröt. (4259. 4838.)

8192.
Jobb lett volna neki vakon születni.

8193.
Ne félj a vakságtul, mig engem látsz.

8194.
Vakmerőség a bolondság szele.

8195.
Vakandok mutat utat a szemesnek. Bsz.

8196.
Ott is vakarja, hol nem viszket.

8197.
A hol viszket, megvakarjuk.

8198.
Könnyü a vakarás, ha viszket.

8199.
Vakarcs akar kitenni a kenyéren.

8200.
Jobb valami mint semmi.

8201.
Valamint, valahogy, de kitölté azért. M.

8202.
Vallatni lehetne vele. (4257.)

8203.
Három a rosz vallás: kárvallás, szégyenvallás, buvallás. (4226.)

8204.
Minden vallás jó vallás, csak a kárvallás rosz.

8205.
Hitem és vallásom.

8206.
Valósággal, nem tréfábul. KV.

8207.
Van is, nincs is.

8208.
Ott telik, a hol van.

8209.
Van annak, a ki meg nem iszsza.

8210.
Van itt mind őszi mind tavaszi.

8211.
Van annak a szür ujjában.

8212.
Vanni van....
Hogy ne volna, mikor van.

8213.
Igen tud varga lovat patkólni. KV.

8214.
Varga vargának ha barátja, csuda.

8215.
Nem illet vargát veres köröm. KV.

8216.
Örül a varga, ha kaptafáját kihuzta.

8217.
Vargához viszi az ekevasat.

8218.
Varga ne szóljon feljebb a kaptánál. P.
Latin: Ne sutor ultra crepidam.

8219.
Eb a varga bőr nélkül. F.

8220.
Varga cserezze ki bőrét.

8221.
Árt a vargának.
Betegnek ha mondják, hogy árt neki p. zsiros étel, szokta mondani: árt (nocet és subula) a vargának. – Azaz nem árt meg.

8222.
Morogjon Varga Pál, csak jó csizmát varrjon.
Hadd morogjon a varga, csak Pál jó sarut varrjon.

8223.
Siet mint varga a vásárra.

8224.
Ritka vargának jó saruja.

8225.
Haragban van mint Varga Ferencz az inasával.

8226.
Vargabetüt vet.

8227.
Vargakésnek nincs, nem is lesz tokja.

8228.
Vargaságot sem lehet egy nap megtanulni. K.

8229.
Te érted is leesett fárul a varju. (454. 4004.)

8230.
Ezer varju ellen elég egy kő.

8231.
Nem vágja ki egyik varju másikának szemét. Sz. (3666.)

8232.
A varju is neki krákog. (5383.)

8233.
Varju is tud néha ékesen krákogni. K.

8234.
Más is látott karón varjut.

8235.
Éhes varju dög után lát.

8236.
A ki varjat akar lőni, nem pengeti kéziját. M. (5269.)

8237.
Ugy krákog a varju mint az anyja. D.

8238.
Varju is csak addig egyforma, mig egészséges.

8239.
Varjutól is fél hogy kikrákogja.

8240.
Nehéz a pápista varjut husra szoktatni.
a) Kálvinista varju.

8241.
Néz mint varju az üres konczba.

8242.
Gyanakszik mint a varju.

8243.
Varjun varjut fogni. KV.

8244.
Könnyebb a varrást kifejteni mint az esküvést visszamondani.

8245.
Vas is megvásik idővel.

8246.
Hidegen veri a vasat. (2491.)

8247.
Ülő próbálja meg a vasat.

8248.
Vas a feje. (2698. e.)

8249.
Hideg vas neki!
Minő fájó fognak a kihuzás; ugy e km. is a legvégső óvó szert ajánlja.

8250.
Vasaért vesz kocsit.

8251.
Csupa vas.

8252.
Addig kell a vasat verni, a mig tüzes.

8253.
Ki vasat eszik, lánczot sz..ik.

8254.
Erős mint a vas.

8255.
Vas kalapos.
a) Pénteki öröm vasárnapi üröm.

8256.
Még senki sem vádol, már mented magad. KV.

8257.
Ha puszta vádlás elég, sok ártatlan kerül hóhérkézre.

8258.
Vállat vonít.

8259.
Összevetett vállal erős a sokaság.

8260.
A mit a vámon nyer, elveszti a réven.

8261.
Tarka lótul, vemhes szamártól nem vesznek vámot.
hanem a gazdájátul.

8262.
Puszta malmon, száraz gáton vámot nem vehetsz.

8263.
Tarka lótul, gondolattul nem fizetnek vámot. (3099.)

8264.
Réven, vámon nem fizet. (6749.)

8265.
Goromba/Hazug mint a vámos.

8266.
Előre iszik mint ványaiak a gődényre.

8267.
Azé a vár, kié a mező. KV.

8268.
Könnyü oly várat oltalmazni, melyet nem vínak.

8269.
Baj a várban bizni, nem katonáiban.

8270.
Egyik várban haragszanak, másikban fügét mutatnak. K.

8271.
Egyik várban haragszanak, a másikban nem tartanak.

8272.
Agg mint a belső vár.
Komáromi közmondás, a régi, vagyis belső vártól.

8273.
Szóbul várat.

8274.
Sz..bul várat.
Latin: Arcem ex cloaca facere.

8275.
Kuczkója vára, tetüje tábora. D.

8276.
Kiszöktek a felső várbul. KV. (2728.)
a) Levegőbe várat.

8277.
Nehéz a várakozás.
Nincs nehezebb a várakozásnál.

8278.
Ha nem mással, légy várakozással.

8279.
Nagy uraknál, malomban, révben várakozni kell.

8280.
Nem bolond a vármegye. (3084. a.)

8281.
Eszeveszett vármegyének bolond az ispánja.

8282.
Kilencz vármegyében sincs párja.

8283.
Megesik egy ember nélkül a vásár. (6575.)

8284.
Kettőn áll a vásár.

8285.
Vásár után vesz.

8286.
Náne haszon, ritka vásár.

8287.
Szabad a vásár.
a) Legjobb kész pénzen vásárlani.

8288.
Mártva szépül a vászon.

8289.
Hetes vászon nem válik tizenkettessé.

8290.
Hetes vászonnak se nagy az ára.

8291.
Minő a vászon, olyan foltja kerül.
a) Megszappanozták mint a hetes vásznat.

8292.
Elrejtette magát mint Vászon Pál. D.

8293.
Vászoncseléd.
Közrendü neve a fehérnépnek.

8294.
Olyan mint a váz.

8295.
Vederből csöbörbe. KV.

8296.
Ez a veleje.
Veleje, béle. P.

8297.
Reggel jött vendég nem szokott meghalni.

8298.
Régen várt vendég kedvesebb. K.

8299.
Kora vendég hamar megy.

8300.
Hivatlan vendégnek ajtó megett helye./czoki legyen neve.

8301.
Vendégek serege gazda nehézsége. KV.

8302.
Ördögmódra tartja vendégét.

8303.
Hideg konyha, üres tál sok vendéget nem talál. (4583.)

8304.
Vendéget hísz valamire, magad eszed meg. K.

8305.
Hegedüszóval látod a vendéget.

8306.
Jobb vendéget nem fogadni mint gyalázatosan kivetni. K.
a) Alkalmatlan vendég az éhség./a vénség.

8307.
Ha te verem, én is verem.
Ezt egy német mondá, mikor intették hogy ne menjen arra, mert verem van ott.

8308.
Verembe szürik.
t. i. a bort; azaz igen sok a bor, nem győzik hordóval.

8309.
Ki másnak vermet ás, maga esik belé. ML.

8310.
Verembe hull. (3504.)

8311.
Jobb ma egy veréb mint holnap egy tuzok. (4914.)

8312.
Veréb van a süvege alatt.

8313.
Elvitte azt a két szárnyu veréb.
t. i. kedvet, vigságot.

8314.
Verebek is róla csiripolnak.

8315.
Verebekkel csiripolj. (453.)

8316.
Akkor már elülnek a verebek.

8317.
Emlegetnek a verebek.

8318.
Vak veréb tétova uszik a vizen.

8319.
Annyit iszik mint a veréb.

8320.
Buja mint a veréb.

8321.
Többet ugrik mint a veréb.

8322.
Fogas verőfény. K.
Süt a nap, de hideg van.

8323.
Verőfényen szaggatsz köpenyeget. (5800.)

8324.
Ki verőfényesen jár, barnán megyen haza.

8325.
Vert viszen veretlent, agya feje-töretlent.

8326.
Oda a vese, de itt a szaga.

8327.
Hamis a veséje.

8328.
Veséjébe látok.

8329.
Olyan mint a vese.
A vese háj közt van, mégis sovány.

8330.
A ki vesz, annak lesz.

8331.
Ne vedd el, a mit nem adhatsz.

8332.
Nehéz attól venni, kinek nincs eladó szándéka.

8333.
A mint vettem, ugy adom.

8334.
A ki aztán veszni indul, a szél is árt annak. KV.

8335.
Inkább veszsszen élted hogysem becsületed. KV.
a) Annak vesz, kinek van.

8336.
Veszedelem mutatja meg az embert.

8337.
Egynek veszedelme másnak épülése. KV. (2135.)

8338.
Felén tul a veszedelmen, ki azt megsajditja. D.

8339.
Ki magát kétszer adja veszedelemre, a szerencsét ne vádolja.

8340.
Ki szereti a veszedelmet, nyaka szakad belé.

8341.
Ki gyermekért, ebért veszekedik, pad alá bujjék. K.

8342.
Nem asztalhoz való a veszekedés.

8343.
Addig hajlik a vessző, mig gyönge. (3520.

8344.
Vessző nem töri csontját gyermeknek.

8345.
Ülj veszteg, ha jól van dolgod. Sz.
Mért nem ültél veszteg, ha ott is jól volt dolgod. M.

8346.
Ki mint vet, ugy arat.

8347.
Akkor vet, mikor aratni kell.

8348.
Nekem itt sem vetnek sem aratnak.
Latin: Mihi istic nec seritur, nec metitur.

8349.
Utczu! vesd el magad.

8350.
Kora vetés sokszor csal, kései mindig rosz.

8351.
Ritka vetésnek vékony aratása.

8352.
Vetés előtt aratsz.

8353.
Vetekedésnek veszekedés vége. KV.

8354.
Attól tarthat a jó vezér hogy az ellenséget nem győzi nyakkal.

8355.
vég köti a munka koszoruját.

8356.
Vége választja meg.

8357.
Utnak, szónak, házasságrul való tanácskozásnak nincs vége.

8358.
Várd el a végét.

8359.
Hátra még a vastagabb vége.

8360.
Mind végig mind vérig.

8361.
Ész, fegyver, érték, mindent végbeviszen. KV.

8362.
Könnyü végbevinni, minek más veté meg ágyát. K.

8363.
Tetézve adni vissza a csapott vékát. (1560.)

8364.
Nap fényét nem rejthetni véka alá.

8365.
Nem kell a gyertyát véka alá rejteni.

8366.
Megszakad a véknyad.

8367.
Ott szakad, a hol legvéknyabb. (7058.)

8368.
Nem remélhet sokat a vén.

8369.
Vén ember tanácsa jobb mint ifju gáncsa. KV.

8370.
Vén embernek bor levese, kása pecsenyéje. D.

8371.
Nem fog vénen ravasz tanács.

8372.
Mennél vénebb annál fösvényebb. KV.

8373.
Jobb a vén árnyéka mint az ifju kardja. KV.

8374.
Vén ember mindenben lassu, csak a koporsóhoz gyors.

8375.
Nagy szomoruság kurvás vénet látni.

8376.
Nincs utálatosabb mint élni kezdő vn.

8377.
Csuf dolog, ha vénnek esze későn érik.

8378.
Vén embert venyigével is agyon üthetni.

8379.
Elég nyavalya a vénség.
Latin: Ipsa senectus morbus est.

8380.
Szomoru társakkal jár a vénség. KV.

8381.
Vénség mindenre késedelmes.

8382.
Köhögő társakkal jár a vénség. (L. öregség,)

8383.
Érti mint véneki aszony a spárgafőzést.

8384.
Vér vizzé nem válik.

8385.
Vér és pénz legdrágább.

8386.
Szopni a vérit.

8387.
Vért pöksz tőle.

8388.
Vérré vált mint barátban a lencse.
"Vere valet!" azaz jó. Igy szólt a barát diákul mikor lencsét evék, s ugy tetszett, mintha azt mondta volna: "vérré vált." Innen a km.

8389.
Vérszemet kap.

8390.
Nem vét kevesebbet, a ki sokkal vét.

8391.
A ki vétett, pirul. KV.

8392.
Ha mennyit vétünk, annyit mennykövezne, a tágas égben egy mennykő sem lenne.

8393.
Sokakat senki sem emlegetne, ha nem vétettek volna. K.

8394.
Senki sincs vétek nélkül. KV.

8395.
Első vétek bocsánatot érdemel.
Latin: Venia primum experienti.

8396.
Sok a vétek, hol sok a törvény. K.

8397.
Lélekre aszott vétket nehéz levakarni. D.

8398.
Mi egynek vétek, másnak sem erkölcs.

8399.
A kis vétek otthon tömérdek nagy ottkin.

8400.
Minden vétek talál magának mentséget.

8401.
Nem vétek, a mi bemegy, hanem a mi kijő.

8402.
Maga vétkét másra tolja.

8403.
Ember szokott vétkezni.

8404.
Hajlik mint a viasz.

8405.
Derék ember a viczeispán.

8406.
Vége Vig Andrásnak.

8407.
Vig mint kinek háza ég, maga meg benne szorult.

8408.
Nem a világ.

8409.
Övé a világ.

8410.
Elég tág a világ, elférünk benne. (524.)

8411.
Világ hátán nincs mása.

8412.
Nagy a világ, de van vége.

8413.
Sokat igér a világ, de van vége.

8414.
Mindig okosabb a világ.

8415.
Kétszinüvé lett a világ.

8416.
Azé a világ, a ki élheti, a mennyország, a ki elérheti.

8417.
Világ kincseért sem.
Világért sem.

8418.
Világba beszél.

8419.
Butyor a világ, szatyor a vén aszony.

8420.
El kell veszni a világnak.

8421.
Mi lesz a világból?

8422.
Egyformán jövünk a világra, ezer módon megyünk ki.

8423.
Róka most a világ, bölcs a praktikában.

8424.
Nem adnám a világért.

8425.
Világ végén lakik. (3937.)

8426.
Nem esik ki a világ feneke. (6594.)

8427.
Világtalan világig.

8428.
A világ tagadva szaporodik. K.

8429.
Jó ebédet ád a világ, de halálos vacsorája. Bsz.

8430.
Hány hét a világ? – Mával is kevesebb.

8431.
Egynek hatot, másnak vakot vet a világ koczkája.

8432.
Hadd élje világát.
a) Világ fia.
b) Világ rosza.
c) Nem galambkosár a világ.
d) Édest keserüvel egyelít a világ.

8433.
Villám vissza nem tér.

8434.
Messze villámnak késő mennydörgése.

8435.
Ha fénylik Vincze, megtelik a pincze.

8436.
Kerteletlen virág hamar elenyész.

8437.
Egy virág nem hozza meg a tavaszt. K.

8438.
Nem minden virágból lesz gyümölcs.

8439.
Az irott virágot sokan dicsérik, de senki sem szagolja.

8440.
Helybenhagyta mint viski szakács az ételt.

8441.
Föl sem veszi mint Visontai az üres kulacsot.

8442.
Vissza nem adom fejében vitte el. (5456.)

8443.
Visszavárd, a mit mással cselekszel.

8444.
A nagy visszavonás lesz házadban romlás. KV.

8445.
Nem gomba a vitéz hogy minden ganéjban megteremjen.

8446.
A vitéz kenyere bizony véres kenyér. KV.

8447.
Vitéz az ágy alatt./a kályha megett./a poharak között.

8448.
Félénk vitéznek szaladj a vára. D.

8449.
Vitézre nem szállhat véletlen a szerencse. KV.

8450.
Könnyü ott vitéznek lenni, hol nincs ellenség.

8451.
Vitéz embernek pókháló is vár.

8452.
Kevély vitéz hamar vész.

8453.
Kár a vitéznek, serény paripának megvénhedni. KV.

8454.
Lassu viz partot mos.

8455.
Árad a viz, meg elapad.

8456.
Vizre vinni. (4000.)

8457.
Vizre viszi, szomjan hagyja.

8458.
Elül viz, hátul tüz.

8459.
Viz is megszokja árkát.

8460.
Viz is örömestebb jár a szokott uton.

8461.
Forrásánál legjobb a viz.

8462.
Viz ellen uszni. (3251.)

8463.
Megteszem, ha vizet iszom is.

8464.
Ki felől isten elvégezte hogy felakaszszák, nem hal a vizbe.

8465.
Nem sok vizet zavar.
Vizet sem tud zavarni.

8466.
Följebb járt a viznél. D. (1726.)

8467.
Akárminő viznek legjobb a csendese.

8468.
Addig lépj a vizbe, mig kövét látod.

8469.
Viznek öregében fogják a nagy halat.

8470.
Vizet sem látott, mióta a bába megmosdatta.

8471.
Köszönje meg a viz, ha megmosdol benne.

8472.
Sok jó vizet kell megutálni, ha eredetét nézed. K.

8473.
Vizet markol.

8474.
Rostával méri a vizet. K.

8475.
Nincs a viznek gerendája./rakonczája.

8476.
Hideg vizzel leönteni.

8477.
Nem csekély vizben tapogat. P.

8478.
A tiszta vizet is megszüri. (1809.)

8479.
Nem sok kárt tesz a vizben.

8480.
Ne menj a vizbe, nem halsz bele. (2495.)

8481.
Szenes viz neki.

8482.
Jó viz a malmára.

8483.
Vizbe haló habhoz is kap. K.

8484.
Kapkod mint a vizbe haló.

8485.
Olyan mint a teknőben zugó viz.

8486.
Hamarább forr vize, mint a csirkét megfogta. D.

8487.
Ha vize van, bort iszik, ha vize nincs, vizet iszik.

8488.
Istenadta vize, se ize se büze.

8489.
Veszteg álló viznek nem kell hinni.

8490.
Vizitaltól nád terem orrodban. M.

8491.
Tetszik, ha volna, de ugyan nincs. KV.

8492.
Jó volna, ha volna.

8493.
Voltnak és meglettnek szemérmes orczája. KV.

8494.
Völgynek lassan, a hegy maga tanít. (3576.)

8495.
Vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó.

8496.
Vörös ember ha jó, igen jó.

« Ü. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Z. »