« Z. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Pótlék. »

ZS.

8520.
Jókor fejéhez csapták a zsajtárt.
Rosz borjura mondják.

8521.
Zsák meglelte foltját, olajos kanta dugóját. (4871.)

8522.
Elválik, hány zsákkal telik.

8523.
Tele tölti zsákját, meg nem köti száját. P.

8524.
Bekötötték a zsák száját.
Teherbe esett nőre mondják.

8525.
Hoszu zsák könnyen dől, a kurta felfordul. K.

8526.
Nem tudom, mi lakik a bekötött zsákban.

8527.
Orgazda, tolvaj mind egy zsákba valók. KV.

8528.
Őt sem zsákkal ijesztették. (5441.)

8529.
Zsákot tart. (5374.)
Zsákkal forgolódik.

8530.
Konkolyos zsákot nem ugatja meg az eb.

8531.
Egy avít zsákból két uj tarisznya.

8532.
Olyat esett mint egy zsák.

8533.
Tartja magát mint az üres zsák. (5022. b.)

8534.
Zsákban árul macskát.

8535.
Zsebre teszi.
Elégtétel nélkül elszenvedi a sértést.

8536.
Zsebbe akarsz tevét rejteni.

8537.
Az én zsebem bánja meg.

8538.
Villámlik a zsendicze. (7752.)

8539.
Zsidó van a házban.
Gyermeknek mondják, ha házba lépve fentartja süvegét.

8540.
Zsidó is megverte fiát, mikor először nyert.

8541.
Voltra zsidó sem ad.

8542.
Zsidók közt is legöregebb hajtja a lovat.

8543.
Zsidó aszonyon mindig fityeg valami.

8544.
Ha te vered az én zsidómat, én is verem a tiedet.

8545.
Zsidó kézre került.

8546.
Van, mint a zsidónak szalonnája.

8547.
Megvagyok mint a zsidó fontja.

8548.
Se kin se ben mint zsidó a lóban.

8549.
Benne van mint zsidó a lóban. Cz.

8550.
Alkuszik mint zsidó a gyapjura.

8551.
Fél mint nagypénteken a zsidó./zsidó a kereszttől.

8552.
Ravasz mint a görög zsidó.

8553.
Zsidónak is szent aszony Mária. (5424.)

8554.
Megtanítlak a zsidó miatyánkra.

8555.
Zsidó vecsernye. K. (4067.)

8556.
Aszonyok zsidója.
Oly egyén, ki férjök távollétében szemmel tartja az aszonyokat; tréfásan, komolyan.

8557.
Zsindely van a házon.
Német: Es sind Schindel auf dem Dache.

8558.
Zsirodat, mázodat ne vesztegesd rája. Bsz.

8559.
Színi a zsirját.

8560.
Zsoltár számát se tudja, mégis előre énekel.

8561.
Verje meg a száz kilenczedik zsoltár.

8562.
Meg van verve mint a zsup.

« Z. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Pótlék. »