« I. KEZDŐLAP

Dr. Margalits Ede: Magyar közmondások
és közmondásszerü szólások

Tartalomjegyzék

K. »

Jaj a tyúknak, mely rókát hi komának. S. - Jaj a bőrödnek. S. - Jaj annak a háznak, hol tehén bikának jármot vethet nyakába. (Hol asszony az ur.) KV. - Jaj, baj. E. - Jaj, kinek se esze, se pénze. D. - Jaj neked, mint Feri Palkónak. Ny. 5. - Jaj neki. E. - Kinek nem jaj, annak nem baj. (Csak annak fáj, kinek haját tépik.) D. - Kinél nincs baj, annál nincs jaj. D. - Felruházták hátát hupikékkel és jajvörössel. (Verés.) D. - Hupikék a háta, jajvörös a combja. E. - Jajveres a combja. D.

Jajdul. Üthetsz rajta még egyet jajdul. D.

Jajgat. Ha az anya jajgat, sikolt a leány is. D. - Jajgat mint a koldus a búcsúban. Ny. 17. - Jajgat mint a kódis a vásárban. Ny. 6.

Jakab, seggem a nyakad. ME. - Nem egy nap Jakabnap. E. - Nem minden nap Jakabnap. E. - Nem minden nap Jakabnap, nem minden nap ragyog a nap. B. - Szoritja, mint Jakab a tehenét. Ny. 6. - Tódits Jakab. (Nagyit, hogy hasznát lássa.) E. - Jakobolni valakit. (Parancsolni vele.) M.

Jancsi. A mihez szokott a Jancsi, azt cselekszi a János is. D. - A mit meg nem tanult Jancsi, nem fogja azt tudni János. (Német.) Ny. 4. - Elindult, mint istenes Jancsi a búcsúra. (Kerülő úton jár, bolondjában. Makóról Szegedre indult, mindig a Maros partján járván.) Ny. 1. - Ha Jancsi lop, János bizonyosan felakad. D. - Mihez szokott Jancsi, Jánost sem hagyja. B. - Remetévé lett Jancsi. D.

Jancsika. A mint János fujja, Jancsika ugy ropja. (Ugy táncol.) KV. - Öreg ember, ifju menyecske, ott terem Jancsika. (Biztos gyermek.) K.

Jani. Pipa Jani. (Dologtalan ifju, elpipázza a napot.) E. - Egész pipa Jani lesz belőled. E.

Jankó. Babszem Jankó. E. - János bátya is Jankó volt még akkor. D. - Fa-Jankó. ME.

Janó. Se ki, se be, mint tót Janó a lakodalomba. D.

Java. A félénk juhoknak is előre a java. D. - Ha vendéged van, meg ne edd magad a javát. D. - Hátra még a java. ME. - Másnak javán aggódik. (Szomorkodik.) D. - Megette kenyerének javát. (Öreg.) D.

Javal. Nem javal (javasol, tanácsol) jót a henyélés. B.

Javul. A jó avul is, de javul is. D. - Ugy javul, mint a farkaskölyök. KV.

Jákob párnáján is aludnék. (Kövön.) E.

Jámborit. Latort jámborit. KV.

Jámborodás. Mindenkor van ideje a jámborodásnak. E.

Jámborság. A jámborság megmarad, a gyönyörüség elvész. KV. - A mely asszony hányaveti jámborságát, fekszik ott valami. B. - Addig tart, mint a kurva asszony jámborsága. Ny. 2. - Jámborság tisztesit, szemérem ékesit. KV. - Jó a jámborság, de el nem élhetni vele. E. - Jó a jámborság, de azzal magával el nem élhetni. D. - Megtanit a nyavalya a jámborságra. KV. - Szépség és jámborság ritkán járnak egy nyomban. K. - Szépség és jámborság ritkán jár egy uton. KV.

Jámborul. Akárki mit szóljon, csak te jámborul élj. BSz. - Nehéz jámborul hamar gazdagodni. KV. - Nehéz jámborul meggazdagodni. B. - Tanulj Istent félni és jámborul élni. KV.

Jánosi. Bámul, mint a jánosi mester. Ny. 16.

Járás. A bolondnak bú a járása, kár a társa. D. - A járás is szokásból áll. D. - A rákot egyenes járásra tanitja. D. - Jobb egy kérdezéskedés hat napi haszontalan járásnál. D. - Kövér has meg nem szokja a járást. D. - Más biró járása. E. - Tudja a járást, mint a tarka macska a házhéján. Ny. 5.

Járdogál. Tapogatva járdogál, mint róka a jégen. (Óvatosan.) D.

Járkál. Ki a sárban járkál, sáros a papucsa. D.

Jár-kel. Együtt járnak-kelnek. D. - Jár-kel a farával, mint a szitás malom. D. - Jár-kel, mint az Orbán lelke. D. - Jár-kel, mint az Orbán lelke a pokolban. Ny. 14.

Járatlan Izraelben. E. - Járt utat járatlanért el ne hagyj. D.

Járt uton nem terem fű. (Mátyás király mondása: sokat szeretkező asszonynak nem születik gyermeke. E.)

Jártas-költes a világban. D.

Járom. A jámbort járomba fogják. BSz. - A ki barom, nyakán járom. E. - A sok járomhordozás megtöri a nyakat. D. - Eb a kutyával egy alomba, nem egy járomba illenek. D. - Egy járomban járnak. D. - Egy járomi. D. - Egyenetlen tulkok nem jók egy járomban. D. - Egyenetlen tulkok nem jól vonják a jármot. (Latin.) S. - Előbb legyen ökröd, aztán csinálj jármot. Ny. 1. - Kicsiny tinó, nagy a járom. E. - Jaj annak a háznak, hol tehén bikának jármot vethet nyakába. KV. - Komor, mint bika a járomban. D. - Nehéz bikát járomba fogni. D. - Nekidül az asztalnak, mint ökör a járomnak. D. - Nincs az a tinó, a melyiknek fel nem törné a járom a nyakát. Ny. 22. - Oly kedve van, mint komornak a járomban. (Komor, ökörnév.) D. - Rókát fogja a járomba. D. - Sok hámot, jármot megárvított. (Lovat, ökröt, eladott, vagyont elköltött.) E.

Járomszeg hugyozó nemes ember. (Szegény.) E. - Kitörte a járomszöget. (Szabados.) D.

Jármas. Isten őrizzen házas szolgától, jármas bivalytól, út melletti földtől, paplány feleségtől. Ny. 4. - Jármas tinónak béres-ostor. Ny. 6.

Jász. Ácsorog, mint Jászok ebe a dombon. D.

Jászol. A bimbó zörgeti a jászolt. (Az ökör még enni akar.) Ny. 4. - A jászol jár a tehén után. Ny. 4. - Nem a jászol megy az ökörhöz, hanem az ökör a jászolhoz. Ny. 5.

Játékos. Ritkán gazdagul a játékos. D. - Sok a játékos, de csak egyé a nyereség. E.

Játszás. Gyermekhez játszás, legényhez dolgozás illik. (Minden kornak megvan a maga foglalatossága.) KV.

Jegenye. Jegenyefába leghamarabb beüt az istennyila. (Magas.) Ny. 1.

Jegyez. A kéményben korommal jegyez. D.

Jegyruha. Cifra, mint a jegyruha. D.

Jehova. Verje meg a Jehova. D.

Jel. Csak jelre várakozik. D.

Jelen. Mindig nagyobbnak látszik a jövendő, mint a jelen való. Decsi János.

Jelenet. Üstökös csillag semmi jót nem jelent. S.

Jeruzsalem. Annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől. B. - Messze az igaztól, mint Makó Jeruzsálemtől. D. - Oly messze vagy tőle, mint Makó Jeruzsalemtől. (Szirmay szerint egy Makó nevü részeg keresztes vitéz Endre király seregéből megpillantván 1217-ben Spalatót, azt Jeruzsalemnek nézte.) KV.

Jezsuita. Voltak jezsuiták is. D.

Jégeső. Káromkodik mint a jégeső. S. - Uton találja a jégeső. D.

Jérce. A gunár haza jött, a jérce még oda van. (Az asszony rosszabb a férfinél.) Ny. 9. - Nem kaparhat annyit a kakas, hogy a jérce ki ne vakarja. KV. - Nem takarhat annyit a kakas, hogy a jérce ki ne kaparhassa. D. - Szerencsétlen gazdasszonynak tyúkja is kisebbet tojik, mint a szerencsésnek jércéje. D.

Jézus. Búcsuzzék el tőle a Jézus Krisztus. (Ne legyen boldogulássa.) E. - Czó! Jézus! (Segitség! kátyuba jutott szekerem.) E. - Dicsérjük a Jézus nevit, igyuk meg a szőlő levit. Ny. 2. - Dicsérjük a Jézus nevit, igyuk meg a tőke levit. Ny. 6. - Elbucsúzott, mint Kócsvai a Jézustól. Ny. 4. - Én értem is meghalt a Jézus. E. - Felöltözik, mint Lakatosné Jézus nevenapján. (Izléstelenül, minden ruháját magára ölti.) Ny. 7. - Feszit, mint koszos Pista Jézus nevenapján. Ny. 23. - Megrázlak, mint Jézus a vargát. E. - Nem él vele, mint kajáriak a Jézus nevével. E. - Szorul, mint Jézus Krisztus a hidon. Ny. 22.

Jóakarat. A nagy dologban a jóakarat is elég. KV. - Ha jóakaratot veszek, másnak adós leszek. B. - Ha jóakaratot veszek, még azért is adós leszek. E. - Hová a szerencse esik, oda fordul az emberek jóakarata is. KV. - Ki nem veheti hasznodat, értse jóakaratodat. B.

Jóakaró. Egy órai tojás, egy napi kenyér, tiz esztendős hal, hat esztendős bor, tizenöt esztendős leány, harminc esztendős jóakaró kellemetes. F. - Jó a jóakaró mindenütt. ML. - Kölcsön höz jóakarót, visszakérés karót. KV. - Nincs búsabb élet, mint jóakaró nélkül élni. KV. - Nincs oly kedvetlen magányosság, mint minden jóakaró nélkül élni. D.

Jobbra balra egyaránt. D. - Balra tekints, jobbra nézz. E. - Se jobbra, se balra. E.

Jobbkéz a balnak segitője. E. - Mit jobb kezed művel, ne tudja meg a bal. E. - Mit jobbkezed tesz, ne tudja meg a bal. S. - Nem ismeri jobbkezét, ki a boldogságot balfelül keresi. K.

Jobbláb. Félénk katona jobblábával keresi a kengyelt. D. - Nem akar jobblábára állani. E.

Jobbszem. Jót érzek, igen csiklandik a jobb szemem. Decsi János. - Viszket a jobbszemem. E.

Jobbágy. Milyen a fejedelem, olyan a jobbágy. KV. - Milyen a király, olyanok a jobbágyai. KV. - Cigány jobbágy, galamb majorság nem nagy gazdaság. S. - Gonosz király nyomát sok jobbágy követi. B. - Nem urak esete, jobbágyok intése. KV. - Nehéz eleget tenni a királynak is, meg a jobbágynak is. KV. - Nem gondol a jobbágy ur dolgával. E. - Se jobbágya, se földje, mégis szabados. D. - Urak vesznek össze és a jobbágyok haját tépik. KV. - Zsidó jobbágy, tár kincs; tót jobbágy, zsiros konyha; magyar jobbágy, pörlő társ. K.

Jobbit. A gonosz lelket akarja megjobbitani. D. - Ki a nyakast meg akarja jobbitani, nem tudja mi a nyakas. D. - Szerdékes macskát nehéz megjobbitani. (Torkos; aludttejre szokott.) D.

Jóillatu. A mi bőben büdös, szükben jóillatu. D.

Jóizü. A tilalmas alma mindenkor jobbízü. B. - Ha szük a konyha, minden falat jóízü. D. - Idegen szakács jobbízü levest főz. D. - Jobbízü a szomszédasszony főzte. D. - Jobbízüen esik, a mihez munkával jutsz. KV. - Legjobbízü a panaszos étel. KV. - Munka után legjobbízü az étel. KV. - Sok jóízü falatot evett, mig annyira meghízott. D. - Sokszor főzheted a parét, még se jóízű. D. - Szegény ember vizzel főz s jóízüt eszik; nagy urnak elsózzák az ételét. Ny. 6. - Szolgának panaszos étele legjobbízü. D. - Tiltott alma jobbízü. E.

Jókor. A ki jókor felkel, harmatot szed. E. - Jókor jösz, elkölt a szüret. KV. - Jókor érkezett a pénzosztogatásra. D. - Már jókor kurvaságra áll a szeme. Decsi János.

Jól. Az él soká, a ki jól él. E. - Elég hamar, ha elég jól. KV. - Jól kente a talpát. D. - Jól megeresztette a kantárt. D. - Jól megoldotta nyelvét. D. - Jól megrágd, aztán nyeld. D. - Jól van, jó, de a nagyapó se disznó. (Jól van igy is, de jobban is lehetne.) Ny. 24. - Ki jól akar ülni, ám maradjon veszteg. Ny. 5. - Ki jól kezdi, jól végzi. S. - Ki jól köt, jól old. E. - Miért nem ültél veszteg, ha ott jól volt dolgod. M. - Uj seprő jól seper. D. - Ülj veszteg, ha jól van dolgod. Sz. - Ülj veszteg seggeden, ha jól van dolgod. KV. - Bolond ember az, a ki jobban táncol, mint a hogy tud. Ny. 8.

Jólesik. Akkor jó elhagyni az alvást, mikor legjobban esik. E. - Hasznos fáradság után esik jól a heverés. D. - Jólesett, mintha hájjal kenték volna seggét. E. - Jólesik, mint a cigány lónak a rakonca. Ny. 6. - Jólesett neki, mint Cirbusznak az olajos pogácsa. Ny. 6. - Jólesik, mint ebnek a fű. (Eb akkor eszi, ha beteg.) KV. - Jólesett neki, mint öreg ebnek a vajalja. Ny. 5. - Jólesik az ülés, mint öregnek az ütés. Ny. 5. - Karácsonykor kalács, husvétkor ha lehet, pünkösdkor a kenyér is jólesik. (Aratás előtt fogyatékán van a paraszt buzája, lisztje.) Ny. 24.

Jólelkü. Ravaszt mindenkor, jólelküt ritkán találni. D.

Jólélés. Kutya is megvesz a jólélésben. E.

Jóllakás. A rákevésben több a munka, mint a jóllakás. D. - Jóllakásnak jóhagyás a vége. M. - Minden jóllakásnak meg kell adni árát. E. - Minden jóllakásnak van egy bőjtje. Ny. 9. - Pecsenye-forgatás, nem jóllakás. E.

Jóllakott. Éh a jóllakottal nem egyaránt dudol. D. - Jóllakott ember nem hisz az éhesnek. S. - Jóllakott méhnek nem kell virág. Ny. 2. - Kapál mint a jóllakott ló. D. - Nem egyaránt énekel az éhező a jóllakottal. B. - Turkál benne, mint jóllakott disznó a makkban. D. - Válogat a pénzben, mint jóllakott disznó a makkban. D. - Válogat a pénzben, mint jóllakott medve a vackorban. D. - Válogat, mint jóllakott medve a vackorban. E.

Jóltart. Könnyebb a szegényt megszánni, mint jóltartani. D.

Jónás. Szárad mint a Jónás töki. E.

Jónap. Még a bodzafának is jónapot mond. (Vén.) D. - Milyen a jónap, olyan a fogadj isten. E.

Jóravaló. Ki kocsmában szolgál, ritkán jóravaló. S.

Jóreggel. Az lesz nekem jó reggel. E. - Annyi neki, mint süketnek a jóreggel. Ny. 22. - Pálinkás jóreggelt. E.

Jordán bőrt viszen a hátán. Ny. 19.

Jóság. Hol a szemérem, ott a jóság. KV. - Példát adni jóság, venni okosság. E. - Sok a jószág, kevés benne a jóság. S. - Szépség a jósággal Istennek nagy adománya. (Ritkán jár együtt.) D. - Szépség mulandó, csak a jóság állandó. S. - Nincsen jóság irigy nélkül. KV.

Jószág. A jószág ugy jár egyikről a másikra, mint a koldustetü egyik szűrből a másikba. D. - A nyul elnyalta a jószágot. (Sok vendégeskedés tönkre juttat.) Ny. 1. - Az ő jószága a kolduséval határos. D. - Egy jószágba két ur. D. - Egy jószágban két ur nem illik. B. - Gazda szeme hizlalja a jószágot. E. - Igaz jószág el nem vesz. E. - Igaz jószág megkerül. S. - Lányágra szállt jószág egy a bitanggal. D. - Lányágra szállott jószágnak nincsen maradása. E. - Minden jószágát elkótyavetyélték. D. - Papjószág nem tartós. S. - Paripa, fegyver, feleség nem közös jószág. E. - Rossz uton nyert jószág elvész nemsokára. B. - Sok a jószág, kevés benne a jóság. S. - Talpalatnyi jószága sincs. D. - Zürzavar megszomoritja a kövér jószágot is. D.

Jót tesz. Ki mással jót teszen, az magának keres. D. - Tégy az ebbel jót, utóbb seggel fordul. Ny. 6. - Tégy jót az ebbel, megugat érette. ME. - Tégy jót ebbel, végre rád mordul. B.

Jóltevő. Sok a barát, de kevés a jóltevő. D.

Jótett helyébe jót ne várj. M. - Jótetted helyébe rosszat várj. D. - Jótett meghozza kamatját. S. - Jótettedért jót ne várj. D. - Soha jótett helyébe jót ne várj. K.

Jótétemény. Jótét helyébe jót ne várj. M. - Jótétemény helyébe jót ne várj. KV. - Jótét helyébe jót várj. E. - Jótétemény semmit nem veszt, ha háládatlanra esik is. E. - Ki másnak jótéteményeiből él, elvesztette maga szabadságát. D. - Semmi sem agg el oly könnyen, mint a jótétemény. K.

Józan. Az okos biró a részeg embert józan korában bünteti. D. - Józan életű a részegest kerüli. S. - Józan amit gondol, részeg arról csahol. D. - Józan amit gondol, részeg arról papol. KV. - Ki részegen lop, akadjon fel józanon. D. - Részeg korcsmárosnak a vendégei sem józanok. S. - Rögzött szokás megköti a józan értelmet. K. - Nehéz józanon visszaadni annak az embernek orrát, melyet részegkorában elharapott valaki. D.

Józanodik. Ha a bús bújában megrészegszik, búsabb lesz ha kijózanodik. D. - Ha szomoru megrészegszik bújában, még búsabb lesz ha feljózanodik. E. - Tizszer is józanodik estig. D.

Jövedelem. Csak annyit költs, a mennyi a jövedelmed. KV. - Ha egy pénz a jövedelmed, kettőt ne költs. B. - Ha több a költség, mint a jövedelem, kész a veszedelem. S. - Jövedelme két pénz, mégis hármat költ. E. - Ki többet költ, mint jövedelme, hamar szegénységre jut. E. - Kinek két pénz a jövedelme s hármat költ, nehezen gazdagodik meg. B. - Selyem az élet, kóc a jövedelem. Ny. 6. - Sok csont a jövedelem. (Hitvány nyereség.) D.

Jövendő. Ha a jövendőt tudnánk, kevesebbet hibáznánk. D. - Mindig nagyobbnak látszik a jövendő, mint a jelenvaló. Decsi János. - Néha a kertész is jövendőt mondhat. D.

Jövendöl. Isten rád téritse azt, a mit reám jövendölsz. B. - Jövendölő szolgát mindenha kerüljed. KV.

Jövendölés. Tele van kincscsel, mint csizio jövendöléssel. D.

Jövő. Szántóvető embernek a jövő esztendőben áll minden gazdagsága. S.

Judka. Milyen a Juda, olyan a Jutka. (Milyen az öreg, olyan a fiatal.) D. - Örül neki, mint Oláh Jutka a piros papucsának. B.

Judás. Apostolok közt is volt egy Judás. D. - Judás csók. E. - Judás Iskariotes. (Áruló.) D. - Judást fogott. (Felakasztotta magát.) E. - Tartja mint Judás az erszényt. E. - Tizenkét apostol közt is volt egy Judás. E. - Vörös mint a Judás haja. D.

Juhozz te. (Félre te juhászkutya; goromba ember.) E.

Juhbőr. Gyakorta farkas is juhbőrbe öltözik. B. - Néha a farkas is juhbőrbe öltözik. ME.

Juhturó. Fitymálják, mint a juhturót a piacon. Ny. 5.

Juhász. A juhász fejére tanitotta bujtárját. D. - Eb a juhász bunda nélkül. D. - Érzi mint a juhász a hajnalt. S. - Hátul hordja az eszét, mint a juhász a botját. (Későn okul.) Ny. 1. - Két pofára eszik, mint a juhászbojtár. D. - Maga után huzza az eszét, mint juhász a botját. (Későn okul.) Ny. 2. - Megbecsüli, mint juhász a szamarát. S. - Minden rossz juhásznak van jó kifogása. Ny. 6. - Minő a juhász, olyan a bundája. D. - Nem mind juhász, kinek botja van. D. - Ritka juhász bunda nélkül. D. - Ritka juhász róvás nélkül. D. - Tudja juhász, ha idő változik. D.

Juhászbunda. A bojtár tett ki a juhászbundán. D. - Juhászbundára bársony folt. E. - Olyat aludtam, mint egy juhászbunda. E. - Szőrös mint a juhászbunda. S. - Zsiros mint a juhászbunda. D.

Juhászkutya. Elveti magát, mint juhászkutya a homokon. D. - Szőrös mint a juhászkutya farka. D.

Juss. Hasznos néha jussából engedni. B. - Hol semmi sincs, ott a biró is elvesztette jussát. (Német.) S. - Nincs a papnak földön jussa. E. - Nincs a zsidónak mennyben jussa. S.

Jut. A hol a sas jóllakik, ott a varjunak is jut valami. Ny. 6. - Dicséri az áldozókat, ha neki is jut valami. D. - Hadd jusson vagy egy szemecske a szegény verébnek is. Sz. - Haragszik, mint a kinek kenderföld nem jutott. S. - Jusson is, maradjon is. E. - Jut, ha marad. F. - Jut is, marad is. E. - Köszönje meg, ha csőszkéve jut neki. K. - Nem tudja az ember, mire jut. D. - Ugy búsul, mint a kinek dinnyeföld nem jutott. Ny. 3. - Ugy kell gazdálkodni, hogy jusson is, maradjon is. E.

Jutalom. A ki idegen ebnek kenyeret ád, nem veszi jutalmát. B. - Átkozott fáradság, kinek nincs jutalma. Ny. 6. - Cifra lakodalom, kevés jutalom. D. - Jutalom dicsérettel jár. S. - Kutyatettnek eb a jutalma. D. - Lator latrul veszi jutalmát. S. - Méltó a munkás a jutalomra. KV. - Milyen a munka, olyan a jutalma. KV. - Ravaszságnak ravaszság jutalma. KV.

« I. KEZDŐLAP

Dr. Margalits Ede: Magyar közmondások
és közmondásszerü szólások

Tartalomjegyzék

K. »