« V. KEZDŐLAP

Dr. Margalits Ede: Magyar közmondások
és közmondásszerü szólások

Tartalomjegyzék

ZS. »

Zab. A zab akkor fejzik, mikor a hetevényt meglátja. Ny. 2. - A zabnak nincsen zablája. D. - Bolond, ki egy zabszemért lóba bujik. BSz. - Bor hajtja (L. ezt) a lovat, zab viszi a szekeret. Ny. 4. - Dől mint a zabkéve. Ny. 3. - Egy zabot kaszálnak. D. - Elmehetsz Kukutyinba zabot hegyezni, jeget aszalni. Ny. 12. - Éhes gyomornak mézes falat a zabkenyér héja is. KV. - Éhes lónak zabon az esze. Ny. 7. - Ökör húzza az igát, jó lakik jól a zabban. D. - Ökör szánt a zab alá, lovak eszik meg. Sz. - Untig elég a paréj, de annál kevesebb a zab. D. - Zab hajtja a lovat, nem ostor. E. - Zab hordozza a lovat. Ny. 6. - Zabgyerek. (L. ezt) E. - Zab szúrja az alfelét. D. - Zabkenyér is jó annak, aki hozzászokott. D. - Zabba mennek a lovak. (L. ezt) E. - Zabot ne kérj (L. ezt) szamártól. Ny. 24. - Zabszem se fért volna a seggibe. (Fél.) E.

Zabos. Fingik, mint a zabos ló. E. - Zabos lónak jókedv az ostora. E.

Zabál. A ki sok zabáló csütörtököt tart, hosszu bőjtre szorul. Cz. - Aki zabál, maga fogával ás magának sírt. D. - Nincs mindennap zabáló csütörtök. (L. ezt.) Ny. 22. - Zablált lónak egere. (L. ezt) nő. E.

Zabla. A jó lónak zabla kell nem ostor. B. - A jó lovat nem ostor, hanem a zabola vezeti. D. - A zabnak nincsen zablája. D. - Ki lator paripát ül, zabolából itat. D. - Ki lopott lovon ül, zabolából itat. E. - Neki eresztette a zabolát. E. - Szilaj paripán zabolából itatnak. D. - Zabola, fék, ostor, délceg lovat megtör. S. - Zabla nélkül a ló sohasem leszen jó. KV.

Zabolátlan lovat nehéz megtartóztatni. D.

Zabolázd fel szerencsédet, könnyebben megtarthatod. D.

Zacskó. Könyökig nyúl a zacskóba. (Szegény.) Ny. 1. - Zacskó tetejéről veszi a pénzt. (Gazdag.) Ny. 1.

Zaj. Sok zaj semmiért. E.

Zanót. Örül mint a kecske a zanótnak. D. - Siet mint a kecske a zanót után. D.

Zala hala, Zala rákja, Zala menyecskéje. ME. (Szép asszonya. E.)

Zavar. Nagy patvar a zavar. D. - Egy szó is lelket zavarhat. E. - Nem sok vizet zavar. E. - Vizet sem tud zavarni. E.

Zavaros. Jó halászat esik a zavarosban. Ny. 4. - Szomju ökörnek zavaros viz is jó. M. - Zavaros mint a Maros (D.); mint a megfordult bor (D.); mint a moslék (D.); mint a Tisza (D.). - Zavarosban halász. E.

Zákányos ember. (Civakodó részeg.) D. - Zákányos ut. (Göröngyös.) S.

Zálog. Sir, mint a zálogos tehén. E. - Teste-lelke zálogban van. (Adós.) Ny. 6. - Zálogban van az asztaluk. (Nincs mit enniök.) Ny. 22.

Zápfogra is kevés. D.

Zápor. A zápor hamar mulik. D. - A zápor lármával rohan. D. - Állhatatlan, mint a zápor. D. - Gátrontó zápor. (Harag.) D. - Hull mint a zápor. D. - Hirtelen mint a záporeső. M. - Lehordta mint zápor a homok halmot. D. - Nehéz a záport meggátolni. D.

Záptojás. Büdös záptojás. D. - Lotyog a feje, mint a záptojás. D. - Üli a záptojást. D.

Zászló. Előre a zászlóval. D. - Forditsd Kabai a zászlót. S. - Pivoda regimentje se dobja (L. ezt) se zászlója. Sz. - Kitették a vörös zászlót. E. - Siet mint Hopula a zászlóval. Ny. 5. - Szép egyesség emel zászlót mezőben. KV.

Zár. Ha erős a zár, nem súlyos a kár. D.

Zátonyra került. E.

Zefir. Tót zefir. (Fing.) E.

Zekezuka. Minden zekezukáját elvitte. S.

Zinár ember. (Hitvány.) E.

Zivatar készül. E.

Zokon esett. E.

Zökken. Helyre zökkent (helyén van) mint Gyöngyös. Ny. 18.

Zöld. Erdő nincsen zöldség nélkül. Np. - Fehér karácsony zöld husvét. S. - Ne beszélj oly zöldeket. E. - Nem tud zöld ágra vergődni. E. - Megjött Antal (L. ezt) Budáról, zöld ágat hozott orrában. Decsi. - Zöldágra jut. E. - Zöld disznóról (L. ezt) mesét mondok. E. - Zöld karikát (L. ezt) hányt a szeme. E. - Zöld lovat, okos oláhot (nem látni). Ny. 2. - Zöldre feketit. (Rosszul szánt.) Ny. 2.

Zördül. Tál, kanál zördülés nélkül meg nem esik. (Szóváltás házasok közt.) Ny. 6.

Zörget. A bimbó zörgeti a jászolt. (Ökör enni akar.) Ny. 4. - Ha felkötötted, zörgesd. (Kolomp.) S. - Zörgessetek és megnyittatik. Szentir.

Zörgés. Ritka kocsi zörgés nélkül. D.

Zörög. Nem zörög a haraszt magától. E. - Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fujja. E. - Zörög mint a haraszt. E. - Zörög mint a törött fazék. ME. - Zörög mint macska a dióhéjban (E.); mint macska az üres katlanban (D.); mint ördög a lámpásban. D.

Zúza. Eszem a zúzáját. S. - Gonosz zúzája. E. - Hamis a lelke, de még a zúzája is. S. - Nincs szive, hanem csak zúzája. D. - Szereti a zúzát. E.

Zűrzavar megszomoritja a kövér jószágot is. D.

« V. KEZDŐLAP

Dr. Margalits Ede: Magyar közmondások
és közmondásszerü szólások

Tartalomjegyzék

ZS. »