KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. »


Sirisaka Andor:
MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

VÁLOGATOTT MAGYAR
KÖZMONDÁSOK, PÉLDABESZÉDEK, SZÓLÁSMÓDOK
BETÜRENDES GYÜJTEMÉNYE.

TÖBB FORRÁS ÉS SZÁMOS MUNKATÁRS GYÜJTÉSE UTÁN.
NYOMTATOTT ENGEL LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
Ára 2 frt.

– HIRT JÁNOS KÖZREMÜKÖDÉSÉVEL –
SZERKESZTETTE ÉS KIADJA
SIRISAKA ANDOR.

SZERZŐ TULAJDONA.

PÉCSETT.
NYOMTATOTT ENGEL LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1890.

MÉLTÓSÁGOS
KARDOSFALVAI
KARDOS KÁLMÁN ÚRNAK
ARANY SARKANTYUS VITÉZNEK,
BARANYA VÁRMEGYE ÉS PÉCS SZ. KIR. VÁROS FŐISPÁNJÁNAK
A MAGYAR IRODALOM LELKES BARÁTJÁNAK
HAZAFIUI MÉLY HÓDOLATTAL
A SZERZŐ.


  KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. »