« A. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

B. »

Á.
Ábécét se tudja, mégis papolni akar.

Ácsorog, mint a boltos legény.

Ácsorog, mint a jászok ebe a dombon.

Ádám ette meg az almát, és a mi fogaink váslanak tőle.

Ádám és Évánál kezdeni.

Ádám látott ilyen dolgot, nőtelen korában.
(Hódmezővásárhelyi.)

Ágon mutat madarat.
(Bizonytalant igér.)

Ágról szakadt ember.
(A kinek semmije sincs.)

Ágyu torkába való, – ágyu töltelék.

Ájtatos, mint a koldus zsidó.

Állandó, mint a bástya.

Állandó, mint a halál.

10Állandó, mint az igaz hit.

Állandó, mint a kőszál.

Állandó, mint a kővár.

Állandó, mint a mennyország.

Állandó, mint a pokol.

Állandó, mint a szerencsétlenség.

Állandó, mint a szikla.

Állandó, mint Ádámfi.

Állandó, mint a biróság.

Állhatatlan, mint a förgeteg.

Állhatatlan, mint a gyermekjáték.

Állhatatlan, mint az őszi idő.

Állhatatlan, mint a sátoros czigány.

Állhatatlan, mint a zápor.

Álmos, mint a macska.

Álmos, mint a hörcsök.

Álmos, mint a rest szolga.

Állva alszik, mint a ló.

Áldja meg az Isten, mint a munkácsi szénát.
(Üsse meg a menykő.)

Áldja meg az Isten, mint a suhai malmot.
(Suha község Nógrádmegyében. E malomba egy nyáron hétszer ütött bele az Istennyila.)

Áldomás áldomással jó.
(Vagyis az ivás áldással és jókivánattal.)

Áldott a sok kéz, de átkozott a sok száj.

Áldott, mint a falat kenyér.
(Igen szelid, jámbor ember.)

Áll, mint a fancsali feszület.
(Elképedt, szomoru arcza, alakra mondják.)

Áll, mint a fatál.

Áll, mint a faszent.

Áll, mint Sion hegye.
(Rendithetlenül áll.)

Áll, mint a kálomista hit.
(Szilárdan.)

Áll, mintha gyökeret vert volna a lába.

Álló idő szelet vár.

Álló vizben terem a béka.

Álomban és szerelemben nincs lehetetlenség.

Által esett az küszöbön.
(Szerencsétlenül járt.)

Ángyomnak szólok, hogy menyem is értsen belőle.
(Közvetlen adni valamit értésére valakinek.)

Áprilist járatni.
(Valakit bolonditani.)

Árkon kívűl hegymester.
(Arról mondatik, kire semmi sincs biza, mégis parancsol.)

Árkon-bokron túl lenni.
(Elillanni.)

11Ártatlan, mint a bárány.

Ártatlan, mint a ma született gyermek.

Ártatlan, mint a szűz.

Árt a vargának.
(Midőn valami ételről, vagy italról azt mondják a betegnek, hogy neki árt; erre ő másra forditva a szó értelmét, azt szokta felelni, árt a vargának, azaz: »ár« vargának való.)

Árva az árva, ha arany is a kapufája.

Árva, mint a gerlicze.

Árva, mint az utszéli bogáncs.

Árva mint a gólya.
»Árva vagyok, mint a gólya,
Kinek nincsen pártfogója.«

Árvát még az ág is huzza.

Ár ellen uszik.

Árral uszik
(Alkalmazkodik a viszonyokhoz.)

Árnyéka se lehet annak.

Árnyékot ölel.

Árnyékától is fél.

Árnyéka elől fut.

Árnyékának sem vétettem.

Árnyékkal ijeszti az oroszlánt.

Árnyék után fut.

Árnyékától is megijed.

Árnyék után kapkod.
(Hiú reményekkel kecsegteti magát.)

Ártatlanságnak csak egy a szava.
(»Beszédetek legyen igen-igen, nem-nem, a mi ezen felül van, a gonosztól van.« Szentirás.)

Ásit, mint Kún István agara.
(Erdély némely vidékén mondják.)

Ásitozik, mint a falusi kuvasz.

Ásitozik, mint a kutya a pozdorján.
(Unatkozik.)

Ásitoznak az agarak, jó nyulászat lesz.

Átellenben lakik Senki Pállal.
(Azaz nincs hová fejét lehajtani – oly szegény.)

Átlát a szitán.
(Kiismeri más ravaszságát.)

Átlát ő nemcsak a rostán, hanem a szitán is.

Átlát a sövényen.

Átkozódik, mint a kereke tört kocsis.

Átok fogta a magyart.
»Azért veri Isten a magyart,
Mert az soha össze nem tart.«

12Átuszták, mind az undiak a hajdinát.
(Und sopronmegyei község. Különben a »hajdina átuszását« még több más vidék lakóira is mondják.)

Átabotában végzett munka.
(Fölületesen végzett munka.)

Átkozott a hal a harmadik vizben
(Ezt a borkedvelők tartják.)

« A. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

B. »