« F. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Gy. »

G.
Galambnak nincs epéje.

Gallér alá pök.
(Megszégyenit, megront.)

Galléromnak sem hiszek.

Galuskát ehetnék a csizmád.
(Szabolcs-Földes vidéki.)

Gangosan pödörgeti kajla bajszát.

Gantáron fekszik.
(Beteg, rosszul van. Gantár = ászokfa = csántérfa, valami alá talapul tett hasáb vagy gerenda.)

60Gantáron jár.
(Alig lézeng a betegségtől.)

Garázda, mint a részeg ember.

Garázda, mint a dragonyos.

Gatyában van.
(Hazugságon fogták s nem tudja magát tisztázni.)

Gazda morgás, béres alvás, komondor.
(Erdélyi szerint hetes eső miatt morog a gazda, hármas ünnepben alszik a béres, a jó gyomor mégis ugat, azaz ehetnék, mint a komondor.)

Gazdaasszony jól lakik az étel szagával.

Gazda nélkül számol.

Gazda szeme hizlalja a jószágot – vagy: lovat.
(E közmondás Aristotelestől van. Scipio Nasica és Popillus censorok a lovasság felett szemlét tartván, egy rendkivül elsatnyult görhes gebén jó szinben levő lovagot láttak a sorban. Hogy van az, kérdé, hogy magad oly jó, lovad ellenben oly rossz állapotban van? Ez onnan van – viszonzá a lovag, – hogy magamról én magam gondoskodom, holott lovamnak inasom viseli gondját.)

Gazda szeme növeli a vetést.
(Gazd. mondás.)

Gazdád nagyobb kutya, még sem ugat.
(Az ugató kutyára mondják tréfásan.)

Gazdag hizik, szegény fázik.

Gazdag hizik, szegény bizik.

Gazdag leánynak bőjtben is eshetik farsangja.

Gazdag: pénzzel, szegény: észszel.
(Értsd: megy valamire.)

Gazdag ember akkor eszik, mikor akar, a szegény, a mikor van.

Gazdag lehet, ha Lázár is a neve.

Gazdagnak is kettő az orrlyuka, mint a szegény ember disznajának.

Gazdagnak mindenki rokona akar lenni.

Gazdagnak sok a barátja.

Gazdagnak egere is kövér.

Gazdag, ha bolond is, okosnak tartják.

Gaz közt is nő ibolya.

Gazt vetni rá.
(Ellopni.)

Gáspár van a sajtban.
(Kukaczos sajtra mondják.)

Gebéből lesz a táltos.
(A rosszból a jó.)

Gelencze – Velencze.
(Két egymástól nagyon különböző dologra mondják.)

Géczi boszorkány,
(Babonás km. Lásd: büdi boszorkány.)

Gézentguz urnak kótyonfity a szolgája.
(Szójáték.)

Golyón is sarkot keres.
(Szőrszálhasogató.)

Gomba módon nő.
(Hamar szaporodik. A nemzetek között – Pelko szerint – legszaporábbnak bizonyitotta magát a tót, sváb, szász és zsidó.)

61Gomb ház, ha leszakad, lesz más.
(Csekély dolog.)
»Hallja-e, hallja-e szép violám,
Az arcza, az arcza de halovány,
Elhagyta a szeretője?
Sohse törődjék véle.
Gombház, ha leszakad, lesz más, tyuhaja!«

Gombostűn kezdi, lovon végzi.
(T. i. a lopást.)

Gond idő előtt megvéniti az embert.

Gondolattól nem vesznek vámot – ebre nem vetnek hámot.

Gondolja, fenékig tejföl.

Gondolja övét mind a diófáig.

Gondolkodik, mint a verembe esett farkas.

Gondolkozik, mintha reá bizták volna az ország dolgát.

Gond nem játék.
(Kártyázók mondása.)

Gonosz a törvényt, jámbor a szerencsét féli.

Gonosz eredetnek gonosz a vége.

Gonosz fegyver a nyelv.

Gonosz hirnek sebesebb – gyorsabb a szárnya.

Gonosz minden porczikája.

Gonosz tanács fejedre fordul.
(Semmi sem kártékonyabb, mint a rossz tanács.)

Gólya hozta.
(Az ujszülöttet.)

Gordiusi csomót oldott föl.
(Nagy s nehéz munkát végzett el.)

Goromba, mint a pokrócz.

Goromba tuskóra goromba ék való.

Goromba zsákra, goromba folt való.

Gömbölyü, mint a töltött galamb.

Görcsöst, egyenest összefarag.
(Hazudik.)

Görbe száju ember, ritkán szól egyenest.

Görbe uton jár.
(Nem igaz ember, rossz uton jár.)

Görbe, mint a bűnös utja.

Görbén beszél.
(Beszédjében kertel.)

Görbén néz.
(Haragszik.)

Görény is csapdába kerül előbb-utóbb.
(Veszprémi.)

Görgei ember.
(Ostobát jelent. Mindazon adomák, melyek Dunántul a rátótiakra, Nyitra vidékén a lédecziekre, Szepességben a bélaiakra, Gömörben a Ratkó-lehotaiakra s Erdélyben a székelyekre fogatnak, – felső Tisza mentén a görgeiekre alkalmaztatnak a köznép által.)

62Görög hit, semmit hit.

Görög, mindig görög, még sem malaczkozik.
(Szójáték.)

Guba nem suba.
(Tagadod, a mit nem lehet.)

Gúzsba tenni.
(Elrejteni eldugni, hogy senki se lássa.)

« F. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Gy. »