« N. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

O. »

Ny.
Nyakas apának fejes a fia; fejes apának nyakas a fia.

Nyakas lónak nyakába vetik a kötelet.

Nyakas, mint a bivaly.

Nyakas, mint a kálomista.
(Kálomista = kálvinista.)

Nyakassal az ördög sem bir.

Nyakast nyaklevessel kell táplálni.
(Önfejüeken csak a kemény bánásmód segithet.)

Nyakába varrni magát valakinek.
(Erővel szegődni valakihez.)

Nyakába veszi a világot.
(Hosszú s nagy utra megy.)

Nyakára hág.
(Pl. aki rövid idő alatt minden vagyonát eltékozolja.)

Nyakát szegni, – vagy: törni.

Nyakig adós.
(Nagyon el van adósodva.)

Nyakig mezitláb.
(Meztelen.)

Nyakleves, pofleves; nyakon ütni, pofon ütni, nyakon legyinteni.
(Arczul csapás.)

Nyaknak is van szirtje.

Nyakon ütik a fejest.

Nyakon csipni valakit.

Nyakra főre.
(Pl. nyakra főre elvenni, sietni, tenni valamit; – hóbortosan, gyorsan, szeleburdi módjára.)

Nyakán ütik el a gombot.

Nyalakodik, mint a kutya.

Nyalják-falják egymást, mint az uj házasok.

177Nyargalnak rajta.
(Szünet nélkül terhére vannak, boszantják, üldözik.)

Nyájas anyának kényes a lánya.

Nyájas apa, fejes fia.

Nyálas száju.
(Éretlen tacskó, kinek még a száján foly ki a nyála.)

Nyári kocsis, téli diák.
(Az olyan falusi gyermek, ki nyáron lovat őriz s csak télen megy iskolába.)

Nyáron gunyádat, télen tarisznyádat el ne hagyd.

Nyáron minden bokor szállást ad.

Nyársat nyelt.
(Feszesen, büszkén tartja magát.)

Nyeljen el a föld! itt sülyedjek el, ha nem igaz!
(Átkozódás-félék.)

Nyelni a száraz krotyot.

Nyelvemen volt.
(Midőn valakinek nem jut eszébe valami, akkor mondja ezt.)

Nyelvnek nincs csontja, mégis sok embernek betörte a fejét.

Nyelve nem ragad az inyéhez.
(Tud ő is beszélni.)

Nyelvén tud beszélni.
(El tud vele bánni.)

Nyelve veri meg az asszonyt.

Nyelves, mint a piaczi kofa.

Nyelvére vette.
(Pletykálkodóra.)

Nyelvén van a szive.

Nyelvében él a nemzet.

Nyelvén fogják meg a hazug embert.

Nyerít, mint a ló az abrakra.

Nyesés nélkül fa nem nő nagyra.
(Rossz gyermeket meg kell fenyiteni.)

Nyélbe ütni valamit.
(Valami ügyet eligazitani, rendbe hozni.)

Nyikorog, mint a kukoricza malom.

Nyikorog, mint a koldus talyigája.

Nyikorog, mint az oláh szekere.

Nyilat tompit, ki serpenyőt lövöldöz.
(Faludi.)

Nyiri kocsi, nyiri ló, nyiri bor: egy se jó.

Nyitott kártyával játszik.
(Őszinte, nyílt ember.)

Nyitva az ajtó, akár föl, akár alá.
(Igy szólunk, mikor valakin tul akarunk adni.)

Nyomába sem léphet.
(Meg sem közelit pl. tehetség dolgában valakit.)

Nyoma veszett.
(Eltünt, nem tudják megtalálni.)

Nyomorult, kinek nem elég a magáé.

Nyomorult koldus az, ki nem tud egy házat elkerülni.

Nyomorult gazda az, akit szolgája tanit.

Nyomorult dolog másra támaszkodni.

Nyomorult mester az, ki tanitvány nem volt.

Nyomoruságot nyomoruság szokta követni.

178Nyomtató lónak nem kötik be a száját.

Nyöszörög, mint zsidóban a fájdalom.

Nyöszörög, mint az oláh duda.

Nyugodt föld jobban termi a buzát.

Nyugodt lelkiismeret a legjobb vigasztaló.

Nyugszik az Urban, mint a szováti káposzta a rektorban.
(Az egyszeri szováti mester minden nap más háznál kapott ebédet s történetesen minden nap káposztával etették. Innét ered e km.)

Nyugszik, mint a somogyi gyerek.
(Ugy mesélik, hogy egy somogyi asszonynak a gyermeke fölmászott az almafára almát szedendő s véletlenül egy ágon megcsuszott s a nebuló lepottyant a földre. Oly szerencsétlenül esett, hogy szörnyet halt. Később az anya keresvén a fiát, kiment a kertbe s látván a fiut a fa alatt feküdni, nyugodtan távozott vissza, azt hivén, hogy a gyermek jólakott s most nyugszik.)

Nyughatatlan, mint a bolygó zsidó.

Nyugtalanit a kincs, akár van, akár nincs.

Nyugtával dicsérd a napot.

Nyujtózik, mint kutya a pozdorján.

Nyúlfark az esze.
(Rövid eszü.)

Nyúl után bottal veri az agarat.

Nyúl szivü.
(Gyáva, félénk, hamar megijedő.)

Nyúlat látunk, nem lesz jó szerencsénk.
(Babonás mondás.)

Nyűgbe vetett ló messze nem nyargal.

« N. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

O. »