« Z. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

SZEMELVÉNYEK. »

Zs.
Zsákban árul macskát.

Zsákban volt.

Zsák meglelte foltját, eczetes – vagy: olajos korsó (kanta) dugóját.

Zsákot tart.

Zsákkal forgolódik.

Zsák-utczába került; zsák-utczába szorult.

Zsebbe akarsz tevét rejteni.
(Szeretné a dolgot kisebbiteni.)

254Zsebemben van.
(Lekötelezettem, adósom.)

Zsebben – suba alatt – mutat fügét.
(Nem szókimondó, gyáva.)

Zsebbe is elférne.

Zsebre teszi.
(Elégtétel nélkül elszenvedi a sértést.)

Zsémbes ember nem barátságos.
(Az nem igen türetik.)

Zsidó asszonyon mindig fityeg valami.

Zsidó is megverte a fiát, mikor először nyelt.
(Kártyázók mondása az első nyerésre.)

Zsidó jobbágy: tár kincs, tót jobbágy: zsiros konyha, magyar jobbágy: pörlőtárs.
(Régi km. a 48 előtti időből. – Kovács P.)

Zsidó vecsernye.
(Lármás társalgás. Kovács.)

Zsidó az ördög fúrója.

Zsidó kézre került.

Zsidó is szereti Máriát, a körmőczi aranyon.

Zsidó van a házban.
(Gyermeknek mondják, mikor házba lépve fenntartja sapkáját.)

Zsidók közt is legöregebb hajtja a lovat.

Zsidóval találkozni szerencsét jelent.
(Babonás km.)

Zsidó van a kártyában.
(Azon kártya, amelynek keverés közben a képes lapja van felfelé fordulva.)

Zsinatolni.

Zsindely – néhol zsup – van a házon.
(Mondják, mikor valamit nem lehet nyiltan kimondani, gyermekek vagy nők jelenléte miatt.)

Zsirodat, mázodat ne vesztegesd rája.
(Baróti Sz. D.)

Zsiros zacskóban van az esze.
(Ezt egy régi verselő következő versekbe foglalta:
»Péter bácsi a szakállát fél vállra vetette,
A mi kis esze volt, zacskóba kötötte,
A zacskó zsiros volt, a kutya megette,
Már most Péter bácsinak oda az esze.«)

Zsiros, mint a szalonna.

Zsiros, mint a csikós haj.

Zsiros, mint a gulyásing.

Zsiros, mint a juhászbunda.

Zsiros, mint a hentes kötény.

Zsiros, mint a mészáros nadrág.

Zsiványnál nem lehet lopni.

Zsiványnak hosszú a keze, enyves az ujja.

Zsoltár számát se tudja, mégis előre énekel.

« Z. KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

SZEMELVÉNYEK. »