« Beniczky Péter Példabeszédeiből: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Kis-Viczay Péter művéből: »


Mikes Kelemen Leveleiből:

A ki erősebb, az a hatalmasabb.

A mi szokás, illendő is.

Az ur akaratján kell ügetni.

Általment rajta, mint a purgáczió.

Bajuszomra mondom.

Bátyám itthon marad, mert ő nem udvaros.

Császár madár.

Derék állapot a szerencsén feküdni.

261Egy kedv szerint irott levél jobb egy táncznál.

Ember a fogával ás magának vermet.

Isten velünk, ki ellenünk.

Iszik, mint egy templarius.

Jó a jóakaró mindenütt.

Felmászott a kerékre.

Gazdag akkor eszik, mikor akarja, szegény, mikor kaphatja.

Gazdagot keres a köszvény.

Halál ellen nincs fű kertben.

Ha varrótű eső volna is.

Huszat szól, tizenkilencz szava hazugság.

Hűség csak a kutyához illik.

Ki a hideget adja, mentét is ad mellé.

Ki keveset kiván, kevéssel beéri.

Ki idős lánynyal hál, alamizsnát ad.

Kiki maga kádjárul dézmál.

Kiki szabad a magáéval.

Kit Isten meg akar gyógyitani, egy száraz fügével is meggyógyithatja.

Krimi tatár.

Meggyujtott gyertyát nem kell csudálni, ha fogy.

Megharagudt Hermán, kövér ludat kiván.

Mi haszna éhel halónak abban, hogy Kolozsvárt jó kenyeret sütnek.

Mi is tudjuk az abc-ét.

Mikor az ember csorgóbul inni akar, meghajol előtte, de azután hátat fordit neki.

Nekem az rossz táncz volna.

Nincs rosszabb táncz a baráttáncznál.

Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál.

Nyertünk benne, mint Bertók a csikba.

Sok beszédü, sik nyelvü.

Szegény fog madarat, de gazdag eszi meg.

Szerencsétlennek a szeretete is szerencsétlen.

Szeretetben egy harmadik mindig alkalmatlan.

Törvényt tenni a tyukokra.

« Beniczky Péter Példabeszédeiből: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Kis-Viczay Péter művéből: »