« Baróti Szabó Dávid munkájából: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Czuczor Gergelytől: »


Szirmay Antal könyveiből:

Abajgat, megabajgat.

A ki sokat farag, sok forgácsot ejt.

Akkor volt boldog a haza, mikor egy ujjnyi volt a Corpus juris, de most szekeren kell hordani.

Alánéző macska.

A minemü mosdót ők tartottak nekem, én is oly kendőt ő nekiek.

A párta mind jó.

Árkot ás.

Barátirás.

Czigánymódra esküszik.

Cselefinta eblábon jár.

Eldöntötte a levest.

Elég az, hogy Balázs a neve.

Elvétette a nótáját.

Farkasfogas arany.

Ha valaki egy krajczárral adós, meg kell kérni; ha egy kis pénzzel adós, azt már nem illik megkérni, hanem mindig görbén kell nézni az olyan emberre.

Hátul kopasz azért ravasz.

Hol a nyul fölnevelkedik, ott szeret inkább lakni.

Hord el gatyádat.

Hóres móres, markó füles.

277Igen találod, mint Balázs pap a vecsernyét.

Jó a hosszú kolbász és a kurta predikáczió.

Jó ágyat vetett magának.

Jó lélekismeret nem fél száz prókátortul.

Jobb egy lámpás elül, mint kettő hátul.

Kár Ácson a karácson.

Késő a kolbászt akkor kimélni, mikor már elfogyott.

Ki lova fia vagy?

Kordéra bánni.

Körmetlen macskának nehéz fára hágni.

Kutyát fogni.

Macska mikor szunnyad, egerek tánczolnak.

Minden zekezukáját elvitte.

Minemü a tőke, olyan a bora is.

Nagyobb füsti, mint a pecsenyéje.

Nem jó annak dolga, kinek nincs irigye.

Nem kaparhat annyit a kakas, hogy a jércze ki ne vakarja.

Nyertünk Bécsben, mint Bertók a csikban.

Párta, párta, bura termett párta.

Rátartja magát, mint olajos korsó a szegen.

Se bajusza, se pénze.

Szalma sarkantyuja van.

Tatár fajta.

Tót álnokság.

Ugyan megtalálta egyik csuka a másikat.

Ülj veszteg, ha jól van dolgod.

Vasárnap font fonál péntekig meg nem áll.

« Baróti Szabó Dávid munkájából: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

Czuczor Gergelytől: »