« Szirmay Antal könyveiből: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

TartalomjegyzékCzuczor Gergelytől:

A budai bor nyel izü.

A csúfolódást hevenyében legjobb félbe szakitani.

Adj neki, hogy el ne vesse borját.

A dúsok nem soká uralodnak.

A hamarkodó ebnek vakok a kölykei.

A hol megegyezés nincsen, csekély ott a barátság.

A ki mesterségesen esküszik, mesterségesen hazud.

A ki sok zabáló csütörtököt tart, hosszú bőjtre szorul.

Alamusztaságnak nem kell hinni.

Alfelére ütötték a nemes pecsétet.

A mint üszögölöd gyopárod, ugy ütsz belé.

A szalonnát, ha egyre füstölik, sem válik belőle derellye.

Az a gyümölcs legédesebb, melyet a féreg megrág.

Az egyes élet bú nélkül nem lehet.

Azon gonoszság mindenkinek mindent megengedni, mint senkinek semmit.

278Biztatja, mint katona a szolgáját.

Bocskorhoz fa pálcza.

Boszantás minden embertől kitelik.

Buslakodik, mint a kereke tört paraszt.

Büdös, mint az aszag.

Csak evéskor izzad, mint a pap szolgája.

Csalóközi szerencse.

Csata után okos a magyar.

Csigán sem mondhatnék egyebet.

Csikorog a malomkerék, esőt kiált.

Csunya dolog a háboru.

Czinkjátékban legnagyobb mesterség a vetés.

Dugába dőlt, mint az iványi ember kutyája.

Egér nem fér lyukába, tököt köt a farkára.

Egy jó álom minden fáradtságot helyrehoz.

Elszaladt, mint a gyórói gombócz Czirákra.

Ez még nagypénteken sem bűn.

Érett ganéj, öreg lány hamar hasznot hajt.

Falu nevében kardot kötni nem mindenkor bátorságos.

Föléledt, mint a bozaczibere.

Ha a csehkőre legszebb pecsétet metszenek is, még sem válik gyémánt belőle.

Ha a juh szomorun legel, dögrováson van.

Ha a pofoncsapást elszenveded, máskor dorongot hoz reád.

Ha bárányos az ég, harmadnapra eső lesz.

Ha kezedet mindig kebeledben tartod, meg nem gazdagodol.

Hamar kezdi, hamar unja.

Hamis embert elébb megfogják a hamisságban, mint sánta ebet a lopásban.

Ha titkot akarsz kitanulni, jártasd a boros-korsót.

Ha utnak indultál, törd, a hol csoportos.

Házi ellenség a test, fris a rosszra, jóra rest.

Hegyes szarvu ökörnek letörik a szarvát.

Heverő testben bujdosik az elme.

Holnapról hódára halaszt.

Homlokán viseli a gazság bélyegét.

Igaz barátságot bográcsban nem főzik.

Igen feni a bicskáját.

Illő, fillő czinkos.

Izetlen czéklát is megszokhatni.

Jobb a szeretőnek sebe, mint gyülölőnek a csókja.

Jobb a tisztességes háboruság, mint a színes barátság.

Jó férj hóna alól ugrik ki a kövér menyecske.

Két beteget nem szeret az ágy: részeg beteget és haragjában beteget.

Ki ellenséggel czimborál, forrót öntenek alája, ha eszén nem jár.

Ki nehezebben haragszik meg, tovább tart haragja.

Kinek üres az erszénye, üres a szekrénye.

279Könnyü a kepe mellett buzafejet szedni.

Kurjongat, mint bécsi tyukász az utczákon.

Lyukas kályha, mennél jobban sározzák, annál foltosabb.

Margit asszony, deres ló, ritkán válik benne jó.

Megfekszik a kocsiban, mint a paksi biró.

Meghuzta magát, mint Guta mellett a menykő.

Mért nem billegeted a füledet.

Minden hágónak vagyon lejtője.

Mindig egyforma, mint a mocsai haraszt.

Mindenki szereti a becsületet.

Mosolyog, mint Máté tehénborja.

Nagy a csendesség, mint nagypénteken a mészárszékben.

Nagy ember nagyot botlik.

Nehéz a molyos bőrt kicsáválni.

Neki düleszkedik, mint egész telkes paraszt.

Ne kerengesd annyit, mond ki a bökkenőjét.

Nem bolondság az uraság.

Nem jó a kölykes medvének fiát faggatni.

Nem kell a bátornak biztatás.

Nem kell ott bizonyság, hol maga szól a dolog.

Nem kell arany edényt pad alá tenni.

Nem sokat ugrándozik az éh borju.

Nincs savanyubb az alamizsna kenyérnél.

Nincs szerencséje, mint czigánynak a buzavetéshez.

Összemegy, mint a csörge.

Részeg ember az eget is bőgőnek nézi.

Rossz biró, ki ajándékra néz.

Rossz hajó az, melynek dereglyéje nincs.

Sok bogár gyül ott össze, hol sok a tej.

Sok kézen fordult meg, mint a kopasz garas.

Sürün vetik magvát az emberséges embernek, de vékonyan kel.

Szökött katonának nincsen bére.

Szükség idején a gyáva is megbátorodik.

Tudja két kézre ugratni a csődört.

Véletlen erdőben gyakorta nyúl fekszik.

« Szirmay Antal könyveiből: KEZDŐLAP

Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék