Tétel adatlapja

CÍMLAP

Németh László

Kiadványszerkesztés LibreOffice Writer szövegszerkesztővel

TARTALOM, BEVEZETÉSTartalom

Bevezetés
Születési helye? Budapest!
Kiadványszerkesztés szövegszerkesztővel?!
Mitől fejlett egy betűtechnológia?
Hogyan használjuk a Graphite-ot?
Stílusok és formázás
PDF formátum
SVG képek beillesztése
Elválasztás
Egyéb nyelvi eszközök
Szabad, nyílt és hordozható
Támogatás a LibreOffice-hoz
A könyv felépítése és nyelvezete
Segítség a könyvhöz
Kitekintés
Köszönetnyilvánítás
Csatlakozzon a LibreOffice közösséghez!

ELSŐ FEJEZET
Betűk és sorok
  Betűtípusok és betűfokozatok
  Sorok betűszáma
  Sorközök beállítása
  Sorok számának beállítása
  Oldal- és margóméretek beállítása
  Behúzás
  Tömbösítés, elválasztás és fattyúsorok kezelése
  Utolsó sor tömbösítése
  Az automatikus elválasztás felülbírálása
  Graphite betűtulajdonságok
  Graphite tipográfiai hiba elválasztásnál
  Soregyen
  Betűközök beállítása
  Nagybetűk
  Kiskapitális betűváltozat
  Félkövér betűváltozat
  Gondolatjel, nagykötőjel és idézőjel
  Különleges karakterek
  Ligatúrák
  Valódi betűfokozatok
  Spácium
  Ugráló és egalizált számok

MÁSODIK FEJEZET
Címsorok
  Címsorok készítése
  Címsorstílus megszüntetése
  Címsorok számozása
  Címsorok többszintes számozása
  Címsorok középre igazítása
  Nagybetűs címsorok
  Fejezetcímek (címsorok új oldalon kezdése)
  Új címsorstílus a lap alji címsorok elkerülésére
  Többsoros címek
  Többsoros címek formázása
  Élőfej fejezetszámmal
  Egyéb bekezdés-kiemelések

HARMADIK FEJEZET
Tartalomjegyzék
  Tartalomjegyzék beszúrása
  Tartalomjegyzék frissítése
  Tartalomjegyzék törlése
  Tartalomjegyzék bővítése egyéb címsorokkal
  A tartalomjegyzék stílusa

NEGYEDIK FEJEZET
Listák és felsorolások
  Alapértelmezett listák és felsorolások
  Felsorolás és számozás felismerése
  Számozatlan bekezdések és sorok beszúrása
  Többszintű számozások és felsorolások
  Kereszthivatkozás a listaelemekre
  Listastílusok használata
  Számozás újrakezdése
  Listastílusok módosítása
  Több számozási szint
  Felsorolások

ÖTÖDIK FEJEZET
Oldalak
  Címlapok
  Aktuális oldalstílus és beállítása
  Élőfej és élőláb
  Oldalszámozás
  Címsorok a fejlécben
  Fekvő oldalak beszúrása
  Oldaltörések
  Új oldalstílus létrehozása
  Fejezetek páratlan oldalon való kezdése
  Hasábok
  Színes oldalak

HATODIK FEJEZET
Lábjegyzetek
  Számozott lábjegyzet beszúrása
  Lábjegyzet módosítása
  Lábjegyzet törlése és másolása
  Lábjegyzet beállítása
  Lábjegyzetek tipográfiája
  Valódi betűfokozat a lábjegyzetindexben
  Tömbösített lábjegyzetek
  Csillagos lábjegyzetek
  Alternatív lábjegyzetszámozás

HETEDIK FEJEZET
Táblázatok
  Táblázatok kezelése
  Ezrestagolás táblázatokban
  Táblázatfeliratok létrehozása
  Kereszthivatkozás táblázatokra
  Magyar névelős kereszthivatkozások
  Táblázatok stílusának felvétele
  Táblázat automatikus formázása
  Táblázatformátum módosítása
  Példa a táblázatformázásra

NYOLCADIK FEJEZET
Képek és szövegkeretek
  Képek beillesztése
  Képek méretezése, vágása és körbefuttatása
  Kép pozicionálása
  Képek számozása
  Képfeliratok
  Szövegkeretek stílusának beállítása
  Margó keretstílus létrehozása
  Összetett oldalak és szövegkeretek
  Rajzobjektumok
  Diagramok
  Bekezdéscímek szövegkerettel

KILENCEDIK FEJEZET
Automatikus javítás
  Automatikus javítás gyors elutasítása
  Szókiegészítés
  Megfelelő idézőjelek
  Szócsere és bővítése
  Egyéb automatikus formázások beállítása
  Soronként bekezdésekre tördelt szöveg javítása

TIZEDIK FEJEZET
Szövegblokkok
  Szövegblokk beillesztése
  Szövegblokk kategóriák
  Szövegminták megtekintése és módosítása
  Új szövegminták létrehozása

TIZENEGYEDIK FEJEZET
Sablonok
  Sablonok készítése
  Sablonok felhasználása
  Sablonszervező párbeszédablak
  Sablonok módosítása
  Sablonok törlése
  Sablonkategória létrehozása
  Sablonok másolása és áthelyezése
  Mezők a sablonokban
  Dátummezők
  Felhasználói mezők
  Beviteli mezők
  Mezőtartalom számmal és számnévvel

TIZENKETTEDIK FEJEZET
Stílusok
  Stílusok és formázás
  Stíluskategóriák
  Stílusok alkalmazása
  Címsorok létrehozása
  Aktuális stílus
  Stílusok használata kis képernyőn
  Tartalomjegyzék készítése
  Szomszéd bekezdések stílusának beállítása
  További stílusműveletek
  A LibreOffice stílushierarchiája
  A dokumentumok alapértelmezett betűtípusai
  Alapértelmezett sablon módosításai
  Stílusok módosítása
  Ősstílus visszaállítása a Standard gombbal
  Összetett műveletek stílusokkal
  Új karakterstílus létrehozása
  A stílushierarchia módosítása
  Új bekezdésstílus létrehozása
  Új számozási stílus létrehozása
  Feltételes stílusok
  Bekezdésstílusokhoz csatolt számozási stílusok
  Stílusok másolása és áthelyezése
  Stílusmódosítás többszörös kijelöléssel
  Keresés és módosítás stílus alapján

TIZENHARMADIK FEJEZET
Testreszabás
  Billentyűkombináció stílushoz rendelése
  Billentyűkombináció művelethez rendelése
  Billentyűkombináció makróhoz rendelése

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Fődokumentumok
  Navigátor ablak
  Fődokumentum létrehozása
  Szöveg beszúrása az aldokumentumok elé
  A fődokumentumok kezelése
  Aldokumentumok új oldalon való kezdése
  Fődokumentumok átalakítása

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Makrók készítése
  Makrórögzítés és -indítás
  A rögzített makró szerkesztése
  Segítség a makróprogramozáshoz
  Az API felfedezése
  Példa: táblázatok egységes formázása
  Példa: táblázatstílusok megvalósítása

TIZENHATODIK FEJEZET
Nyomdai előkészítés
  Színterek
  Kifutó
  Egyéb feladatok

Függelék
Linux Libertine és Biolinum tulajdonságok
Linux Libertine és Biolinum G tulajdonságok
Támogatott nyelvek (name tulajdonság)
Szimbólumok (texm tulajdonság)
Piktogramok


Bevezetés (részlet)

Születési helye? Budapest!

Ha ki kellene választanunk a LibreOffice irodai programcsomag születési helyét, akkor ez Magyarország, közelebbről Budapest volna. 2010 szeptemberében hazánkban rendezték meg a nemzetközi OpenOffice.org konferenciát. A korábbi években Hamburg, Berlin, Koper (szlovén-olasz szervezésben), Lyon, Barcelona, Peking és Orvieto adott otthont a több száz résztvevővel zajló rendezvényeknek.

Az ingyenes, szabadon használható és módosítható OpenOffice.org irodai programcsomag 10 éves évfordulóját tűzijátékkal köszöntötték a magyar szervezők. A látványos külsőségek - a megnyitóra a Parlamentben került sor - ellenére némi árnyék vetült a konferenciára. Az OpenOffice.org jövőjét illetően sokakat elbizonytalanított az a fejlemény, hogy az Oracle cég felvásárolta az OpenOffice.org közösségi fejlesztését elindító Sun Microsystemst. (Bár egy nyílt forráskódú alkalmazás, különösen olyan, mint az OpenOffice.org, amely mögött már számos cég és alapítvány felsorakozott, sokkal inkább életképes, mint egy egyetlen cégtől függő zárt alkalmazás.) Ennek a bizonytalanságnak vetett véget, hogy az OpenOffice.org közösség meghatározó tagjai új, független szervezet létrehozásáról döntöttek a budapesti konferencia nem hivatalos programjaként. A Document Foundation célja az OpenOffice.org közösségi fejlesztésének elősegítése, amit részben egy új OpenOffice.org változat, a LibreOffice kiadásával valósít meg.

A LibreOffice-ról rövid időn belül bebizonyosodott, hogy vonzza és bátorítja a fejlesztőket, nemcsak az olyan nagyvállalatok, mint a Novell és a red Hat Linux, hanem számos egyéb cég, alapítvány és önkéntes részéről is. Az OpenOffice.org magyar honosítását végző FSF.hu Alapítvány már régóta a Go-oo névre hallgató OpenOffice.org változatot használta az OpenOffice.org magyar kiadásának elkészítésére. Mivel a Go-oo fejlesztése a LibreOffice-szal folytatódott, az FSF.hu Alapítvány honosításainak és fejlesztéseinek célja is a LibreOffice lett. A régi-új irodai programcsomag végleges kiadása 2011 januárjában jelent meg számos igazi újdonsággal. A LibreOffice egyik legnagyobb előnye, és egyben e könyv témája is, hogy a LibreOffice Writer névre hallgató szövegszerkesztője kiadványszerkesztőként is használható professzionális betűkezelése révén.


Kiadványszerkesztés szövegszerkesztővel?!

Nem ellentmondás, sőt inkább bevett gyakorlat dolgozatok, jelentések, jegyzetek és könyvek szövegszerkesztővel (pontosabban dokumentumszerkesztővel) való elkészítése és kiadása. A helyesírási és tipográfiai szabályok betartásával elfogadható minőségű kiadványokat készíthetünk a modern dokumentumszerkesztőkkel, megtartva minden olyan előnyt, ami ezek sajátossága: a szerkesztési feladatok nagyfokú automatizálása, a csoportmunka támogatása, az egyéb irodai programokkal, táblázatkezelőkkel és adatbázisokkal való integráció lehetősége és nem utolsósorban a könnyű kezelhetőség. Gyakran persze csak az szól a szövegszerkesztő mellett, hogy könnyebben hozzáférhető, és már ismert eszköz.

A LibreOffice Writer szövegszerkesztő túllép a dokumentumszerkesztők megszokott tipográfiai lehetőségein. Fejlett betűtechnológiájával ligatúrákat, valódi kiskapitálisokat, ugráló számokat kezel, sőt egyes képességeivel (magyar tipográfiai beállítások, automatikus ezrestagolás stb.) meghaladja a kiadványszerkesztőket is.

A könyv bemutatja azt is, hogyan lehet a LibreOffice Writer szövegszerkesztővel egységes és szép megjelenésű kiadványokat létrehozni. A helyesírás és a tipográfia mellett ennek titka, hogy az ismétlődő feladatokat, formázásokat, szövegelemeket a szövegszerkesztő megfelelő eszközeivel: stílusokkal, szövegblokkokkal, sablonokkal kezeljük. Mivel ez a szerkesztési feladatok automatizálását jelenti, nemcsak szebb és jobb lesz a végeredmény, hanem egyszerűbben is kivitelezhető.

[...]