« b) Az 1206–1216. évi hadjáratok Halics megszerzésére. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

c) II. Endre keresztes hadjárata 1217–1218-ban. »

Megjegyzések. Elmélkedések.

A most leírt, különféle ármányoktól, hitszegésektől és a legmélyebb útálatotkeltő erkölcstelenségtől hemzsegő időszakhoz, amelyben a pénz és az ajándékok a volt ellenségeket nyomban barátokká, a pártfogókat pedig ellenségekké formálták át, katonai szempontból alig van megjegyezni valónk.

A hadműveletek ötletszerűen, kapkodva és minden tervszerűség és erély híjján játszódnak le. Szinte látszik, hogy a magyar hadak mindannyiszor csak parancsra, de nem szívesen kelnek át a Kárpátokon oly, nagyobbára idegen s rendszerint tisztán dinasztikus ügyért, amely magát az országot és a nemzetet hidegen hagyja s így nem csoda, ha Halicsot illetve a halicsi királyságot otthon mindenki nem valami értékes szerzeménynek, hanem igazi pünkösdi királyságnak tekintette.

« b) Az 1206–1216. évi hadjáratok Halics megszerzésére. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

c) II. Endre keresztes hadjárata 1217–1218-ban. »