« b) Az 1553/54. évi török hadjárat. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

c) Ferdinánd folytatólagos békealkudozásai a Portával. Az 1555. és 1556. évi pozsonyi országgyűlések főbb határozatai. »

Megjegyzések. Elmélkedések.

Az e fejezetben letárgyalt hadműveletekről katonai szempontból nem sok mondanivalónk van. Hogy azok az érvényben levő fegyverszünet ellenére ennyire elharapódzhattak, az szomorú tanuságot tett amellett, hogy a törökök minden igéretük és szerződéseik ellenére addig nem fognak nyugodni, amíg kitűzött céljukat, a bányavárosok megszállását el nem érik. Egyelőre azonban Magyarországon csak az úgynevezett kis háború folyt, aminek legfőbb oka az volt, hogy a török sereg zömének a szultán személyes vezetése alatt a perzsa hadszíntéren akadt dolga. Mindazonáltal sajnálattal kell megállapítanunk, hogy dacára annak, hogy Magyarország ez évben csak a mellékhadszíntér szerepét játszotta, a törökök által véghezvitt újabb foglalások mégis elég jelentékenyek voltak, miáltal a hódoltság területe is jelentékenyen megnövekedett.

« b) Az 1553/54. évi török hadjárat. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

c) Ferdinánd folytatólagos békealkudozásai a Portával. Az 1555. és 1556. évi pozsonyi országgyűlések főbb határozatai. »