« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP
13. Ferdinánd és Szapolyay János ellenkirályok küzdelme • Az ezt követő nehéz idők • A török hódítások korszaka Szulejmán haláláig (1526–1566).

Tartalomjegyzék

a) A bel- és külpolitikai helyzet elmérgesedése János király halála után. Fels 1540. évi budai hadjárata. »

III. Török hódítások I. Ferdinánd egyedüli uralkodása alatt 1540-től 1552-ig.

a) A bel- és külpolitikai helyzet elmérgesedése János király halála után. Fels 1540. évi budai hadjárata.
b) Ferdinánd további erőlködései Buda kézrekerítése érdekében. Roggendorf és Szulejmán 1541. évi budai hadjárata.
c) Brandenburgi Joachim 1542. évi budai hadjárata.
d) Szulejmán hatodik hadjárata Magyarország ellen 1543-ban.
e) Az 1544. év főbb eseményei. Mohammed budai pasa ez évi hódításai. Ferdinánd Esztergom visszavételét célzó sikertelen kisérlete.
f) Az 1544., 1545. és 1546. évi főbb események a kül- és belpolitika terén.
g) Magyar hadak dicsőséges szereplése az 1546/47. évi schmalkaldi háborúban.
h) Ferdinánd 1547-ben öt évi békét köt a törökkel. Az ugyanezen évi nagyszombati országgyűlés lefolyása és főbb határozatai.
i) Az 1548-tól 1551-ig terjedő időszak főbb politikai és hadi eseményei.
k) Az 1551. évi török hadjárat. Szokolli Mehemed ruméliai béglerbég elfoglalja Becsét, Becskereket, Csanádot, Lippát és több kisebb palánkot, a Losonczy István által hősiesen védett Temesvárral azonban nem boldogul. Ezután Losonczy, Martinuzzi, Castaldo és a többi magyar, illetve királyi vezérek Becse és Becskerek kivételével az összes erősségeket visszafoglalják. Martinuzzi megöletése.
l) Az 1552. évi török hadjárat.

« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP
13. Ferdinánd és Szapolyay János ellenkirályok küzdelme • Az ezt követő nehéz idők • A török hódítások korszaka Szulejmán haláláig (1526–1566).

Tartalomjegyzék

a) A bel- és külpolitikai helyzet elmérgesedése János király halála után. Fels 1540. évi budai hadjárata. »