« f) Esztergom ostromának folytatása a vár megadásáig. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

h) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, Áron moldvai és Mihály havasalföldi vajda hadjárata a törökök ellen. »

g) Események a horvát–szlavon határ mentén.

Mialatt a keresztény fősereg Esztergomot ostromolta, a Dráva–Száva mentén kisebb és kevésbé jelentékeny várak birtokáért folyt a harc, még pedig szintén a törökök hátrányára. Erdődy Tamás, Zrinyi György karöltve Herberstein, Eggenberg és Lenkovics német parancsnokokkal augusztus 7.-én Babocsát, majd szeptember havában Petrinját, Hrastovicát foglalták el a végül novemberben Bihácsot rohanták meg és égették föl. Sőt ezúttal még jóval nagyobb foglalásokra is lett volna alkalom, ha a vezérek folytonos egyenetlenkedése és féltékenykedése a további sikeres munkálkodást nem tette volna lehetetlenné.[1]


[1] Istvánffy id. m. XXIX. – Fessler–Klein id. m. IV. 31. – Schels id. m. VIII. 350: „Die Uneinigkeit der croatischen und deutschen Feldherren hinderte eine weitere Benützung dieser Vortheile.“

« f) Esztergom ostromának folytatása a vár megadásáig. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

h) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, Áron moldvai és Mihály havasalföldi vajda hadjárata a törökök ellen. »