« Források. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683-1699). »

Mellékletek

16-1. sz. A 30 éves háború svéd időszakának hadműveleti vázlata

16-2. sz. A nagyszalontai ütközet 1636. október 6-án.

16-3. sz. Az 1644. és 1645. évi hadjárat hadműveleti vázlata

16-4. sz. Hadműveleti vázlat II. Rákóczí György 1657. évi lengyelországi hadjáratához.

16-5. sz. A szászfenesi csata 1660 május 22-én.

16-6. sz. Nagyvárad látképe a XVII. század derekán (Mill. Tört. VII, 81.)

16-7. sz. Nagyvárad 1660. évi ostroma.

16-8. sz. Magyarország történelmi térképe a II. Rákóczy györgy halálától a török háború kezdetéig terjedő időszakhoz, 1660–1682.

16-9. sz. Zerinvár (Zrínyi-Újvár) látképe (Ortelius, II, 196.)

16-10. sz. Érsekújvár 1663. évi ostroma (Ortelius, II, 278.)

16-11. sz. Berzence, Turbék-Szolimán és Segesd 1664. évi alaprajza.

16-12. sz. Babocsa 1664. évi képe (Theatrum Europaenum, IX, 1142.)

16-13. sz. Pécs 1664. évi ostroma (Ortelius, II. 300.)

16-14. sz. Kanizsa 1664. évi sikertelen ostroma (Ortelius, II. 312.)

16-15. sz. Kanizsa 1664. évi sikertelen ostroma (Theatrum Europaenum, IX. 116a.)

16-16. sz. Nyitra 1664. évi ostroma (Ortelius, II, 308.)

16-17. sz. A zsarnócai (szent-kereszti) csata 1664. május 16-án.

16-18. sz. Léva 1664. évi képe és alaprajza (Theatrum Europaeanum, IX, 1142.)

16-19. sz. A Garam-szentbenedeki (lévai) csata 1664 július 19-én (Theatrum Europaeanum, IX, 1144.)

16-20. sz. A Garam-szentbenedeki (lévai) csata 1664 július 19-én.

16-21. sz. Párkány megvétele 1664 augusztus 1-én (Theatrum Europaeanum, IX, 1148.)

16-22. sz. A Zrínyi-várak egykorú képe (Ortelius, II, 288.)

16-23. sz. Montecuccoli tollrajza Zrínyi-Újvárról (Oest. Mil. Zeitschr.) 1828. 1. f.)

16-24. sz. A szent-gotthárdi csata 1664 augusztus 1-én.

16-25. sz. A szent-gotthárdi csata 1664 augusztus 1-én (Oest. Mil. Zeitschr.) 1828. III, 112.)

16-26. sz. A szent-gotthárdi csata képe (Theatrum Europaenum, IX, 1206.)

16-27. sz. Ecsed vára a XVII. században (Mill. Tört. VII, 267.)


« Források. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683-1699). »