« a) A külpolitikai helyzet alakulása az 1688. évi háború befejezése után. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

c) A Badeni Lajos őrgróf vezette főseregnek és Heissler altábornagy erdélyi hadtestének bevezető hadműveletei. »

b) Kisebb hadműveletek az 1689. év elején

XVII/1. számú melléklet.

A körülzárt török erősségek körül a tél folyamán lefolyt kisebb hadakozásoktól eltekintve, az első nagyobb szabású esemény az volt, hogy 1689. február 3-án a már majdnem két év óta körülzárva tartott Szigetvárt a törökök Vecchi tábornoknak átadták.

Boszniában az ottani pasa, Husszein, fejtett ki élénk tevékenységet, ami Piccolomini altábornagynak, a boszniai császári csapatok főparancsnokának elég gondot és dolgot okozott. Január 18-án a törökök Zvornik előtt megjelenve, annak egy részét elhamvasztották. Ezt megbosszúlandó, Piccolomini altábornagy Banjaluka és Kosarac felé küldött nagyobb portyázó különítményeket. Banjalukát a császáriak ideiglenesen el is foglalták, de az ellenséges indulatú lakosság utóbb maga gyujtotta fel a város egy részét és a Vrbászon át vezető hidat.

Március folyamán viszont a törökök támadták meg ismételten Dubicát, de a védőrség mindannyiszor visszaverte őket. Ugyancsak március 2-án másodszor is megtámadták a törökök Zvornikot és bár ez a támadásuk 500 emberükbe került, eredményt még sem tudtak elérni. Végre Piccolomini altábornagynak mindenütt résen volt csapatjai elől a törökök Bosznia belsejébe húzódtak vissza, mire a hadszíntér e részén aránylag nyugalom állott be.

« a) A külpolitikai helyzet alakulása az 1688. évi háború befejezése után. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

c) A Badeni Lajos őrgróf vezette főseregnek és Heissler altábornagy erdélyi hadtestének bevezető hadműveletei. »