« d) Nagyvárad ostroma. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

f) A horvát-szlavonországi hadműveletek. »

e) Thököly és Veterani hadműveletei.

XVII/26. számú melléklet.

Mialatt Köprüli Musztafa nagyvezír hadseregét Belgrádnál összegyűjtötte és szervezte, Thököly fölkelőkből és tatárokból álló néhány ezer főnyi hadával a Törcsvári szoros előtt állott, várva a pillanatot, hogy azon át Erdélybe betörjön. Vele szemben gróf Veterani lovassági tábornok hadtestének zömével Brassó tájékán állott.

Július elején Thököly a nagyvezír rendeletére állását odahagyva, Orsován és Karánsebesen át Lippára vonult, mely a múlt évi hadjáratban a törökök birtokában maradt.

Thököly elvonulásának hírére Veterani is elhagyta Brassó környékét és a Nagy Küküllő és Maros völgyén át Dobrára vonult, mert attól tartott, hogy az ellenség immár arrafelé szándékozik Erdélybe betörni. Amikor pedig a nagyvezír Thökölyt Belgrádba magához rendelte,[1] Veterani Lippa megvételére indult, melyet szeptember 12-én sikerűlt is hatalmába ejteni. Ezután az erdélyi hadtest továbbra is Lippa környékén maradt, Nagyvárad ostroma alatt feladatává tétetvén, hogy az ostromló sereget dél felől fedezze, mivel az új nagyvezír a szalánkeméni vesztett csata után Temesvár és Nagyvárad miatti aggodalmában Thökölyt a maga gyenge hadával és néhány ezer tatárral Belgrádon át a Duna balpartjára rendelte. Amikor Badeni Lajos Nagyvárad ostromát beszüntette, Veterani Lugos és Karánsebes megvételére indult s aztán Erdélybe vezette vissza csapatait téli szállásokba.


[1] Lásd a 420. oldalon.

« d) Nagyvárad ostroma. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

f) A horvát-szlavonországi hadműveletek. »