« c) A főseregek hadműveletei. Péterváradot a törökök sikertelenül ostromolják. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

e) A mellékhadiszínhelyek főbb eseményei. »

d) További harcok Gyula és Titel körül. Gyula megadja magát.

Ali pasa nagyvezír a Viddin és Szófia tájékán kijelölt téli szállásokra való elvonulás előtt Temesvárt és Gyulát lőszerrel és élelemmel akarta ellátni. Gyulára nézve ez annál szükségesebb volt, mert Polland tábornok, a várat körülzáró csapatok parancsnoka, még július havában egy a védőrség számára szóló, a szivasi pasa parancsnoksága alatt nem elég óvatosan előnyomuló török élelmiszer-szállítmányt meglepvén, hatalmába kerítette. Célját elérendő, a nagyvezír október 12.-én megfelelő hadat a Duna balpartjára tolt át, mely Temesvárra nézve feladatát meg is oldotta, de Gyulát nem tudta megsegíteni. A császáriak ugyanis a nagyvezír szándékának neszét vevén, az Erdély védelmére a Maros mentén álló Veterani parancsot kapott, miszerint éberségét megkétszerezze, a Gyulát körülzáró csapatok megerősítésére pedig Gronsfeld tábornok indíttatott megfelelő segítséggel útba. Ilyenformán a törökök gyulai vállalata dugába dőlt s az egy év óta körülzárt erőd végínségre jutván, december közepén alkudozásokba bocsátkozott s az említett hó 21.-én szabad elvonulás feltétele mellett megadta magát. Lipót császár 1695. január 12.-én hagyta jóvá a megegyezést, mely napon a török védőrség elvonult, a császáriak pedig megszállották Gyulát.

November havában a törökök harmadízben is támadást intéztek Titel ellen, de céljukat ezúttal sem tudták elérni[1]


[1] Veterani's Feldzüge, 148–153. – Wagner, Hist. Leop. II, 272. – Cserey id. m. 231. – Arneth id. m. 164.

« c) A főseregek hadműveletei. Péterváradot a törökök sikertelenül ostromolják. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

e) A mellékhadiszínhelyek főbb eseményei. »