« Források. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

18. II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701-1714). »

Mellékletek

17-1. sz. Magyarország történelmi térképe a török háború kezdetétől a karlovici békéig terjedő időben (1683–1699).

17-2. sz. Bécs ostroma és felmentése 1683. szeptember 12-én.

17-3. sz. A párkányi csata 1683. október 9-én.

17-4. sz. A párkányi csata (metszet)

17-5. sz. A váci ütközet 1684. június 27-én.

17-6. sz. A váci ütközet (metszet).

17-7. sz. A szent-endrei ütközet 1684. július 10-én.

17-8. sz. Buda várának és környékének látképe (metszet).

17-9. sz. Az eperjesi rajtaütés 1684. szeptember 17-én.

17-10. sz. Érsekújvár 1685. évi ostroma.

17-11. sz. A táthi csata 1685. augusztus 16-án.

17-12. sz. A táthi csata (metszet).

17-13. sz. Az eszéki híd egykorú rajza (metszet)

17-14. sz. Eperjes egykorú képe (metszet).

17-15. sz. Kassa a XVII. sz. végén.

17-16. sz. Munkács a XVII. sz. végén.

17-17. sz. A szegedi ütközet.

17-18. sz. Buda ostroma és visszafoglalása 1686-ban.

17-19. sz. Buda várának 1686. évi ostroma.

17-20. sz. Buda várának ostroma (korabeli metszet).

17-21. sz. Buda a vérmező felől a XVII. század közepén.

17-22. sz. Buda ostroma (metszet)

17-23. sz. Az eszéki csata 1687. július 19-én.

17-24. sz. A nagy-harsányi csata 1687 augusztus 12-én.

17-25. sz. Belgrád ostroma 1688-ban.

17-26. sz. Hadműveleti vázlat az 1689. és 1690. évi hadjárathoz.

17-27. sz. A nisi (1689. szept. 24.), a batocsini (1689. aug. 30.) és a grabováci (1689. aug. 29.) csaták

17-28. sz. A nisi csata (metszet).

17-29. sz. A szalánkeméni csata (metszet).

17-30. sz. A szalánkeméni csata 1691 augusztus 17-én.

17-31. sz. Jenő várának egykorú képe (metszet).

17-32. sz. Pétervárad sikertelen török ostroma.

17-33. sz. A lugosi csata 1695. szeptember 21-én.

17-34. sz. A hetini csata 1696 augusztus 26-án.

17-35. sz. A titeli ütközet 1697. augusztus 28-án.

17-36. sz. A zentai csata 1697. szeptember 11-én (metszet).

17-37. sz. A zentai csata 1697. szeptember 11-én.


« Források. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

18. II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701-1714). »