« 1. A háború oka és előzményei. Az 1701. évi hadjárat. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

3. Az 1703. évi hadjárat. »

2. Az 1702. évi hadjárat.

XVIII/1. számú melléklet.

A tél folyamán folytatott kis háború keretében a császáriak az 1702. évi január 31.-ről február 1.-ére hajló éjjel Cremona váratlan megrohanása alkalmával Villeroyt törzsével együtt elfogták.

Az újból megerősített és immár 80.000 főre emelt francia sereg parancsnokságát most Vendôme herceg tábornagy vette át. Jenő hercegnek alig 40.000 emberével, kik emellett még a legszükségesebbekben is hiányt szenvedtek, már február havában el kellett hagynia Cremonát és egyúttal Mantua ostromával is felhagyván, a Pó jobbpartján Luzzara-nál foglalt megerősített állást.

Augusztus közepéig a két sereg majdnem egészen tétlenül állott egymással szemben. Ekkor Vendôme herceg indul támadásra a a császáriaknak ellen, de az augusztus 15.-én vívott luzzarai csatában döntő eredményt el nem érhetvén, a császáriaknak csupán megfigyelésére szorítkozott, akik az élelmezés körül mindinkább nagyobbodó nehézségek, nemkülönben a betegségek által is megviselt csapatoknak teljesen hiányos felszerelése folytán nagyobb vállalatokba nem bocsátkozhattak. Jenő herceg ezekután a sereg parancsnokságát átadván, a bécsi udvari haditanács élére állott, hogy a háború erélyes folytatásához szükséges eszközöket előteremtse.

« 1. A háború oka és előzményei. Az 1701. évi hadjárat. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

3. Az 1703. évi hadjárat. »