« g) Törökország. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »

Források

Arneth, Briefwechsel Joseph’s und Katharina’s.

Arneth, Maria Theresia’s erste Regierungsjahre.

Arneth, Prinz Eugen von Savoyen.

Ausführliche Geschichte des Krieges zwischen Russland, Oestreich und der Türkei.

Balla Gergely, Nagy-Kőrösi Krónika.

Berkó, Gyalókai, Pilch, Markó, A magyar katona.

Bécsi Állami Levéltár iratanyaga.

Bonneval, Mémoires.

Breit József, Gedrängter geschichtlicher Abriss der Gegend Orsova.

Ada Kaleh.

Breit József, Az egyetemes hadtörténelem vázlata.

Campagnes du Prince Eugéne en Hongrie pendant les années 1716/18.

Cerini de Monte-Varchi, Die Belagerung und der Entsatz von Olmütz 1758. Öst. Mil. Zeitschrift, 1843. évf.

Cornet Henri, Siege de Prague.

Corpus Iuris Hungarici II.

Del Chiaro, Istoria delle moderne Rivoluzioni della Valachia.

Diedo Giacomo, Storia di Venezia.

Dumont, Hist. Milit. Du Prince Eugene.

Dumont und Rousset, Geschichte des Prinzen Eugen von Savoyen.

Engel, Geschichte der Moldau und der Walachei.

Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, XVI. köt.

Ferrari, De rebus gestis Eugenii.

Fessler, Geschichte von Ungarn, neu bearbeitet von Ernst Klein.

Fischer, Geschichte der Königl. Hauptstand Olmütz.

Fraser, History of the war in Bosnia 1737–39.

Fülek Henrik, Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe 1757-ben.

Geissler A. F., Skizzen aus dem Character und Handlungven Josephs II.

Gróf Gvadányi József, A mostan folyó török háborúra tzelozó gondolatok.

Grosser Generalstab, Der siebenjährige Krieg.

Gyalókay, Berkó, Pilch, Markó, A magyar katona.

Gyalókay Jenő, Gróf Hadik András tábornagy, mint hadtörténetíró (Hadt. Közlem. 1931.).

Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reichs.

Herchenhahn, Die Belagerung von Belgrad.

Hóman-Szekfű, Magyar Történet, VI. köt.

Horváth Jenő (Rónai), Magyar Hadi Krónika, II.

Horváth Mihály, Magyarország történelme, VII. köt.

Jankovics, Species facti de lanienis per gentem valachorum in C. Hunyad et Zarand commissis.

Karácson Imre, III. Károly háborúja a törökökkel 1737–1739.

Keralio, Historire de la guerre des Russes et des Impréraux contre les Turcs en 1736.

Kolinovich, Nova Hungariae Periodus.

Kovács, Magyar Krónika:

Kriegs-Chronik Österreich Ungarns, I-III.

La Colonie, Memoiren.

Lalande, Historie de l'Empereur Charles VI.

Laugier; Histoire des négociations pour la paix conclue á Belgrade.

Magyar Történelmi életrajzok, 1894

Manstein, Mémoires.

Marczali Henrik, Magyarország története III. Károlytól a bécsi kongressusig (Szilágyi-féle millen: tört. VIII. köt.).

Markó, Berkó, Gyalókay, Pilch, A magyar katona.

Matuschka Lajos, Die Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, XVI. és XVII. köt.

Mikes Kelemen törökországi levelei.

Mogyoróssy János, Gyula hajdan és most.

Moser, Belgradischer Friedensschluss.

Müller, Geschichte der königl. Haupstadt Olmütz.

Neipperg, Reflexions sur la situation de la villa et chatean de Belgrade, sa fortification etc.

Neipperg, Umstandliche Geschichte der wahren Vorgange bei .der Unterhandlung des zu Belgrad 1739 geschlossenen Friedens.

Oeuvres de Fréderic le Grand.

Öst. Milit. Zeitschrift; 1843.

Palugyai Imre, Magyarország legjújabb leírása.

Pilch, Berkó, Gyalókay, Markó, A magyar katona.

Podhradszky, Hungarorum de aug. domo Austriaca Benemerita.

Rousset, Intérets présens des puissances de 1'Europe.

Rousset, Mercure historique.

Sárói Szabó Lajos, Hadik altábornagy Berlinben.

Schmettau, Mémoires secrets de la guerre de Hongrie pendant lés campagnes de 1737; 1738 et 1739:

Schmitt, Imper. Ottomanici.

v. Schmitt; Suworow und Polens Untergang.

Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum.

Seckendorfs, Lebensbeschreibung.

Seckendorf, Remarques et observations dans la campagne de 1717.

Spittler, Geschichte des Belgrader Friedens.

Szekfű Gyula, Magyar történet, VI. köt.

Szentkláray, A dunai hajóhadak története.

Széchy Károly, Gróf Gvadányi József.

Szilágyi Ferenc, A Hóra-világ Erdélyben.

Szilágyi lstván, Az utolsó tatárjárás.

Szilágyi Sándor, Új Magyar Múzeum.

Szilágyi-féle mill. tört. VIII. köt.

Takács Sándor, Régi, magyar kapitányok és generálisok.

Gróf Teleky Domonkos, A Hóra-támadás története.

Theyls Nicola, Mémoires curieux.

Thielen, Geschichte des Feldzuge 1758 der, k. k: Hauptarmee gegen die Türken. Öst. Milit. Zeitschrifs, 1831: évf.

Torkos, Diarium Comitiorum 174.

Történelmi Életrajzok, 1894.

Várady Gábor, Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár elleni hadjárat, 1716-17.

Versuch einer Lebensbeschreibung des Feldmarschalls Grafen von Seckendorf.

Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa.


« g) Törökország. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »