« 27. számú melléklet. Garbai Sándor beszédének főbb részletei, amellyel a munkástanács március 21-i ülésén „határozati javaslatát” előterjesztette. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

29. számú melléklet. A forradalmi kormányzótanács proklamációja. »

28. számú melléklet.
Károlyi Mihály proklamációja.

„Magyarország népéhez!

A kormány lemondott. Azok, akik eddig is a nép akaratából és a magyar proletárság támogatásával kormányoztak, belátták, hogy a viszonyok kényszerítő ereje új irányt parancsol.

A termelés rendjét csak úgy lehet biztosítani, ha a hatalmat a proletáriátus veszi kezébe.

A fenyegető termelési anarchia mellett a külpolitikai helyzet is válságos. A párizsi békekonferencia titokban úgy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag megszállja. Az antant misszió kijelentette, hogy a demarkációs vonalat ezentúl politikai határnak tekintik.

Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot felvonulási és hadműveleti területté tegyék a román határon harcoló orosz szovjethadsereg ellen. A mitőlünk elrablott terület pedig zsoldja lenne azoknak a román csapatoknak, amelyekkel az orosz szovjethadsereget akarják leverni.

Én, mint a magyar népköztársaság ideiglenes elnöke, a párizsi konferenciának ezzel a határozatával szemben a világ proletáriátusához fordulok igazságáért és segítségéért, lemondok és átadom a hatalmat Magyarország népei proletáriátusának.

Károlyi Mihály”

« 27. számú melléklet. Garbai Sándor beszédének főbb részletei, amellyel a munkástanács március 21-i ülésén „határozati javaslatát” előterjesztette. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

29. számú melléklet. A forradalmi kormányzótanács proklamációja. »