« 29. számú melléklet. A forradalmi kormányzótanács proklamációja. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

31. számú melléklet A vörös hadsereg megalakítására vonatkozó rendelet. »

30. számú melléklet
A hadügyi népbiztosság proklamációja

„Nemzetközi vörös proletárkatonák! A nemzetközi vörös proletáriátus felszabadításáért harcoltatok és véreztetek Szibéria hómezőin, az Ural őserdeiben, a Volga völgyében és a turkesztáni síkságokon. A világ első szovjetköztársaságának forradalmi proletáriátusa adott fegyvert a kezetekbe, hogy a világ minden elnyomottjának forradalmi érdekeit szolgáljátok. A győzelem, amely a proletárvérrel öntözött orosz földön első ízben szegődött proletár vörös katonák fegyvereihez, a mienk lesz Magyarország forradalmi földjén is. Az első diadalmát, a proletárdiktatúra megvalósításánál azonban még nem állhatunk meg. Előre, törhetetlenül új győzelmek, új diadalok, a világ összes proletárjainak felszabadítása felé! Nemzetközi vörös katonák! A ti feladatotok, a ti kötelességetek elől járni ebben a győzelmes küzdelemben. A forradalom avantgardeja voltatok már akkor is, midőn csak derengeni kezdett az Ural felől, a forradalom mindent bevilágító és mindent beborító fénye. Szovjet-Magyarország proletár hadseregében a legelső sorban van a ti helyetek! Jöjjetek, a forradalmi Internationale proletárharcosai várnak rátok! Jöjjetek és jelentkezzetek az első budapesti nemzetközi vörös ezredbe! Senki sem vonhatja ki magát forradalmi kötelességének teljesítése alól. Szükség van mindannyitokra! Akik az orosz vörös hadseregben tanultátok meg teljesíteni a proletár forradalmi feladatait, akik orosz, német, cseh, tót, román és szerb proletártestvéreitekkel együtt Szovjet-Oroszország nemzetközi vörös hadseregében tettetek hitvallást forradalmi tettrekészségtekről, jöjjetek és jelentkezzetek a nemzetközi vörös katonák első csapatába. –Jelentkezni minden délelőtt 9–12-ig a Várban, a Lovarda utca 1. szám alatt lehet. Minden hazatért vörös katonának az új proletár hadseregben van a helye. Éljen a szociális világforradalom! Éljen a nemzetközi szovjetköztársaság! – Testvéri üdvözlettel

A forradalmi kormányzótanács hadügyi népbiztossága”

« 29. számú melléklet. A forradalmi kormányzótanács proklamációja. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

31. számú melléklet A vörös hadsereg megalakítására vonatkozó rendelet. »