« BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

E KÖTETEK FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:
Városy Gyula dr.
kalocsai érsek.
Argay Bálint
tanfelügyelő, Zombor.
Bársony István
a "Budapesti Közlöny"
szerkesztője, Budapest.
Bellosics Bálint
tanár, Baja.
† Bierbrunner Gusztáv
néhai ág. ev. lelkész, Ókér.
Érdújhelyi Menyhért
volt zentai plebános.
Evetovics János
plebános, Bács.
Famler Gusztáv
lelkész, Ujvidék.
Grcsics János
tanár, Ujvidék.
Gubitza Kálmán
igazgató, Monostorszeg.
Hadzsics Antal
kir. Tanácsos, a "Szerb
Maticza" elnöke, Ujvidék.
Haraszthy Lajos
a Monografia belmunkatársa.
Heincz Albert
műszaki tanácsos,
Kis-Sztapár.
Iványi István
ny. tanár, Szabadka.
Kallivoda Andor
kir. főerdész. Királyhalom.
Kalmár Simon
Zenta.
Kovács-Huszka Ferencz
plebános, Óbecse.
Kozma László
ügyvéd, Zombor.
Magyarász Ferencz
tanár, Baja.
Marcekovich Imre dr.
városi főjegyző, Ujvidék.
Móricz Zsigmond
a szerk. biz. tagja, Budapest.
Pataj Sándor dr.
ügyvéd, Zombor.
Profuma Róbert
városi levéltárnok, tb. tanácsnok, Ujvidék.
Rácz Soma dr.
tanár, Zombor.
Reiszig Ede dr.
a szerkesztőbizottság tagja,
Budapest.
Schwalm Amadé dr.
egyet. Tanársegéd, Budapest.
Szobonya Bertalan
ny. földm. iskolai igazgató,
Szabadka.
Trencsény Károly
tanár, Zombor.
Virter Ferencz
az Orsz. Monografia Társaság
igazgatója, Budapest.
Winkler Pál
érseki könyvtárnok, Kalocsa.
Zsoldos Benő
törvényszéki jegyző, Zombor.

« BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

E KÖTETEK FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »