« A GÖRÖG KELETI SZERB EGYHÁZ. Irta Hadzsits Antal. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

VÍZSZABALYOZÁS. Irta Heincz Albert. »

369KÖZOKTATÁSÜGY. (PÓTLÓ KÖZLEMÉNY.)
Irta Argay Bálint
Az egységes magyar nemzeti népnevelés megteremtése a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi rés hitfelekezeti néptanítók járandóságairól szóló 1907. évi 27. törvényczikkben öltött testet.
Habár a nem állami népiskolák jogviszonyairól alkotott 1907. évi 27. törvényczikk életbe léptetése óta mindössze csak két év tellett el, a vármegyei közoktatásügy 1909. évi adatainak feltárásával tanúbizonyságát akarjuk szolgáltatni annak, hogy a közoktatásügy ez aránylag rövid idő alatt is mily örvendetes módon halad előre.
E legújabb adatok községek és városok szerint a következő oldalakon találhatók:
Ez adatok összegezéséből látható, hogy a vármegyében, ideszámítva a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városok adatait is, 137 kisdedóvó és 8 állandó menház áll fenn. A kisdedóvók közül állami 17, községi 89, róm. kath. 14, gör. kel. 8, izr. 1, társulati és magán 8. A kisdedóvó-intézetek közül 137-ben magyar és 8-ban szerb a foglalkozás nyelve.
A 444 elemi népiskola közül: állami 49, községi 53, róm. kath. 169, gör. kath. 2, gör. kel. 73, ref. 17, ág. hitv. ev. 33, izr. 34, magán 2 és társulati 2. Tanítási nyelv szerint: magyar 340, német 8, szerb 82, tót 10, bunyevácz 1, bunyevácz-német 1 és kisorosz 2.
Az elemi népiskolák tanítóinak száma 1277. Ezek közül 196 az állami, 162 a községi, 542 a róm. kath., 5 a gör. kath., 178 a gör. kel. szerb, 44 a ref., 94 az ág. hitv. ev., 52 az izraelita, 2 a magán éa 2 a társulati elemi népiskolában van alkalmazva.
Van a vármegye területén egy felsőbb leány-, egy felső leánynépiskola, 16 polgári leány- és 9 polgári fiúiskola. Jelleg szerint állami 7, községi 9, róm. kath. 5, gör. kel. szerb 2, izr. 2, társulati 1 és magán 1. E tanintézetek, a két gör. kel. polgári leányiskola kivételével, magyar tannyelvűek. A felső- nép és polgári iskolai tanítók száma 141.
A tanonczok szolgálatában áll 31 iparos és 5 kereskedelmi tanoncziskola, valamennyi magyar tannyelvű.
Van tehát a vármegyében 137 kisdedóvó, 8 állandó menházvezető, 1277 elemi, 141 felső nép- és polgári iskolai, továbbá 2 iparostanoncziskolai, összesen tehát 1565 tanerő.
A község
neve
Tankö-
telesek
száma
Kisdedóvók száma Hány tanítós elemi népiskola Ezenfelül van
  államiköz-
ségi
róm.
kath.
gör.
kel.
izr.egyébállamiköz-
ségi
róm.
kath.
gör.
kel.
gör.
kath.
ref.ág.
h. ev.
izr.egyébfelső
nép-
polgáriipa-
ros-
keres-
kedő-
fiu-leány-inas-
iskola
370Ada1622-3-1----17-5--2----1-
Alsókabol269-------21-----------
Apatin16893-----17------1--1111
Baja2221-11-112-22-1-15--222-
Bajmok976-1------11--1-1----1-
Bajsa522-1------2-1-2-------
Bács545--1-----7-----------
Bácsalmás1261--1-----16----1------
Bácsbokod534-1------6-----1-----
Bácsborsód291--------1-----------
Bácsfeketehegy761-1---------621----1-
Bácsföldvár972-2------7-5--1------
Bácsgyulafalva422--------5-----------
Bácskeresztúr7211-----8-------------
Bácskertes404--------4-----------
Bácsordas514-1-----7------------
Bácsszentiván641-1-----7----------1-
Bácstóváros531-1------2-4---------
Bácsújfalu3911-------2---3-------
Bácsújlak234--------2-----------
Bátmonostor328--------4-----------
Begecs283----------3---------
Bezdán953-2----11------1----1-
Béreg372--------4-----------
Bogyán94--------1-1---------
Boldogasszony-falva478-1-----5--3---------
Borócz443-1------4-2---------
Bulkeszi371-1----------4-------
Csantavér1024-1----3-10----1----1-
Csátalja307--------3-----------
Csávoly317-1------4-----------
Cservenka1087-----1--1--3811---1-
Csonpolya599-1------7-----------
Csurog1340-2-----144----1----1-
Dávod399--------5-----------
Dernye360-1------2-2---------
Doroszló371--------4-----------
Dunabökény423-1------6-----------
Dunacséb345--------4-----------
Dunagálos337------------4-------
Dunagárdony178------21------------
Felsőkabol294-1-----4------------
Felsőszentiván334--------4-----------
Gara441-1------6-----------
Gádor339-1------4-----------
Gombos4491-----7-------------
Herczegszántó414-1------4-1---------
Hódság526--1-----8-----------
Jánoshalma1196--1-----15----1----1-
Katymár582-----1--6-----------
Káty557------24------------
Kerény680-1------6-----------
Kishegyes872-1----1-7----1------
Kiskér471------3-----3-------
Kisszállás261--------2-----------
Kiszács602-1--------1-7-------
Kossuthfalva829-1------2--8-1----1-
Kölpény4331-----1---2-3-------
Körtés114----------1---------
Kuczora581--------14-12-------
Kula1306-2------8-4-11----1-
Kúnbaja302--------4-----------
Küllőd306-1------3-----------
Liliomos329----------2-2-------
371Madaras741-1------6-----------
Magyarkanizsa2390-3------22-1--2--111-
Martonos818-1-----37-2--1------
Mátételke93--------2-----------
Mélykút1088-1------12----1------
Militics556-1------7-1---------
Mohol1295-2------13-8--1------
Monostorszeg710--11--8-------------
Mozsor429-1-----51-----1-----
Nagybaracska509-------4------------
Nádalja423-1-----5------------
Nemesmilitics503--------4-----------
Óbecse2556-411--1-24-11--2--111-
Ófutak740--11----6-5---------
Ókér551-1----2-1-2-3-------
Ópalánka764-1------1-7-1-------
Ósóvé3031-----2---2---------
Ószivácz889-1------3-53--------
Óverbász6491-----3---313-----1-
Őrszállás969-1------9-1--1------
Pacsér588-------41-2---------
Palánka799-1------10----1--111-
Palona211--------3-----------
Paripás600-1------6-1-------1-
Parrag203----------2---------
Petrőcz807-1----1-----9-------
Péterréve1361-11-----15-5--1------
Pinczéd701-1----2---3-5-------
Piros2871---------22--------
Regőcze509--------4-1---------
Rém247--------3-----------
Sajkásszentiván427------5-------------
Sajkásgyörgye609-1----351-----------
Sajkáslak181------2-1-----------
Szabadka10365-9---143755-2--4--1211
Szeghegy677-1----------6-1-----
Szentfülöp519-1------7-----------
Szenttamás1786-1-1----6-13-11----1-
Szépliget307--1-----5-----------
Szilágyi2401-----4-------------
Szilbács457----------4-2-------
Szilberek791-1-----54-1---------
Szond765------4-5-----------
Sztapár672-1------1-6---------
Tataháza245--------3-----------
Temerin1410-----1-210----1----1-
Tiszaistvánfalva2841-----------3-------
Tiszakálmán-falva2581-------2--12-------
Titel538-----110---------1-1-
Topolya1559-11-----14----2--1-1-
Torzsa440-1---------33-----1-
Turja529-1-1------6---------
Tündéres144-------2------------
Ujfutak496--1-----6-----------
Ujpalánka272--------3-----------
Ujsóvé322-----------22-------
Ujszivácz237-1---------4--------
Ujverbász764-1------2--361---111
Ujvidék3516-311----16117544-11211
Úrszentiván339-1--------311-------
Vajszka212--------2-----------
Vaskút676-----1--6-----------
Veprőd518-1------5-----------
Wekerlefalva177--------2-----------
Zenta3797-4----45---4--4---21-
Zombor32903-11-1--25-20-13---311
Zsablya1130-------83----1----1-

« A GÖRÖG KELETI SZERB EGYHÁZ. Irta Hadzsits Antal. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

VÍZSZABALYOZÁS. Irta Heincz Albert. »