« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE ŐSKORA. Irta Gubitza Kálmán. »

E KÖTETEK FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond, a Néprajzi Muzeum őre. - Baloghy Ernő dr., orsz. képviselő. - Baltik Frigyes, ág. ev. püspök. - Bedő Albert, ny. államtitkár, a M. Tud. Akadémia tagja. - Bernát István, orsz. képviselő. - Bogdanovics Luczián dr., gör. kel. szerb patriárka. - Borovszky Samu dr., történetíró, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Demény Károly, posta- és táviró-igazgató. - Dömötör Pál, kir. táblai bíró. - Gelléri Mór, kir. tanácsos, az Orsz. Iparegylet igazgatója. - Gonda Béla, min. tanácsos. - Günther Ferencz, a m. gazd. egylet igazgatója. - Hadzsics Antal, kir. tanácsos, a szerb "Maticza" elnöke. - Katona Lajos dr., egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Kenessey Kálmán, vasúti és hajózási főfelügyelő. - Lánczy Leó, főrendiházi tag. - Lóczy Lajos dr., a Földtani Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Mártonffy Márton, min. tanácsos. - Molnár Viktor, államtitkár. - Nagy Géza, a Nemzeti Múzeum őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr., min. tanácsos. Perjéssy László, a szegedi keresk. és iparkamara titkára. - Rácz Soma dr., tanár. - Szinnyey József id., a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Szöcs Farkas, ref. theol. tanár. - Városy Gyula dr., érsek. - Vécsey Tamás dr., udv. tanácsos, egyet. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Vértesi Károly, a Bácsmegyei Irodalmi Társaság elnöke.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Bács-Bodrog vármegye II.

Tartalomjegyzék

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE ŐSKORA. Irta Gubitza Kálmán. »