« BARS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede. KEZDŐLAP

Bihar vármegye és Nagyvárad

Tartalomjegyzék

A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága. »

BIHAR VÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD.
Magyarország vármegyéi és városai
(Magyarország monografiája)


A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája
A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársai bizottságának közreműködésével szerkeszti
Dr. Borovszky Samu
A M. Tud. Akadémia tagja, a M. Történelmi, a M. Heraldikai és Genealogiai
és a M. Néprajzi Társaságok választmányi tagja
Számos színes melléklettel, műmelléklettel, térképpel, terv- és helyzetrajzzal és szöveg-képpel.
Budapest
"Apolló" Irodalmi Társaság
"Magyarország vármegyéi és városai"
Szerkesztősége és Kiadóhivatala
Budapest, VII., Almássy-tér 2. szám.
A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársai Központi Bizottságának
felügyelete alatt írták
A Biharvármegyei helyi munkatársak.
Számos műmelléklettel, ezek között 4 színes kép, 4 térkép, 2 színes autotipia,
továbbá 8 egész oldalas kép, 414 szöveg-kép és teljes név- és tárgymutató.

« BARS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede. KEZDŐLAP

Bihar vármegye és Nagyvárad

Tartalomjegyzék

A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága. »