« A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága. KEZDŐLAP

Bihar vármegye és Nagyvárad

Tartalomjegyzék

Előszó Irta Tisza Kálmán. »

A "Magyarország vármegyéi és városai"
Bihar vármegye kötetének munkatársai:
Tisza Kálmán
Geszt.
Bulk Kornél
gör. kath. püspöki titkár, Nagyvárad.
† Cséplő Péter
tanár, Nagyvárad.
Dr. Dési Géza
ügyvéd, Nagyvárad.
Diamandy Miklós
igazgató, Belényes.
Dús László
városi tiszti ügyész, Nagyvárad.
Dr. Edelmann Menyhért
orvos, Nagyvárad.
Erdélyi Zoltán
p. t. fogalmazó, Nagyvárad.
alföldi Flatt Károly
a m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás asszisztense, Budapest.
Karakas Károly
m. levéltárnok, Nagyvárad.
Kende János
prémontrei tanár, Nagyvárad.
Kertész Miksa
prémontrei tanár, Nagyvárad.
Korbély József
főmérnök, Nagyvárad.
Materny Imre
ág. ev. lelkész, Nagyvárad.
May Sándor
kir. mérnök, Nagyvárad.
Naményi Lajos
író, Budapest.
O'sváth Lajos
m. főlevéltárnok, Nagyvárad.
Dr. ifj. Reiszig Ede
a herald. és geneal. társaság igazg. választmányi tagja, Budapest.
Dr. Sarkadi Lajos
keresk. és iparkamarai titkár, Nagyvárad.
Schütz Albert
ügyvéd, Nagyvárad.
Sipos Orbán
kir. tan., tanfelügyelő, Nagyvárad.
Sterba Szabolcs
erdész, Lunka.
Sulyok István
ev. ref. lelkész, Nagyvárad.
Szmazsenka Ernő
M. Á. V. felügyelő, Nagyvárad.
Szüts Dezső
városi jegyző, Nagyvárad.
Ullmann A.
hitközségi jegyző, Nagyvárad.
Vende Aladár
a monografia segédszerkesztője, Budapest.
Vucskics Gyula
plébános, Nagyvárad.
Winkler Lajos
tanár, Nagyvárad.
Zsák J. Adolf
theologus, Nagyvárad.

A dolgozatokat felülvizsgálták:
Bánóczi József dr., - Bayer József, - Borbás Vincze dr., - Borovszky Samu dr., - Csapodi István dr., - Csoma József, - Gonda Géla, - György Aladár, - Katona Lajos dr., - Kiss János dr., - Kormos Alfréd, - Kovács Albert, - Lóczy Lajos dr., - Németh József, - Némethy Károly dr., - id. Szinnyei József, - Vécsey Tamás dr.

« A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága. KEZDŐLAP

Bihar vármegye és Nagyvárad

Tartalomjegyzék

Előszó Irta Tisza Kálmán. »