« Fiume kerti és erdőgazdasága. Írta Mozog István, átnézte Bársony István. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A magyar tengerpart közlekedési viszonyai. Történeti részét irta Fest Aladár. A jelenkori fejlődés részben Edvi Illés Sándor, részben pedig a m. kir. államvasutak és a cs. kir. szab. déli vasuttársaság adatai után készült; átnézte Kovács Gyula. »

282Növényhonositási kisérletek Fiuméban.
József csász. és kir. főherczeg közlése.
Fiumei kertem, melyben a most közlendő növényhonositási kisérleteket tettem, Fiume Belvedere nevü magaslatának déli lejtőjén fekszik, 30-75 méter magasságban a tenger szine fölött, a Quarnero partjától légvonalban 700 méter távolságban, Karszt-mészkövön, melynek hasadékában apró mészkőtörmelékkel bőven kevert, jól termő, szivós vörös agyag van beékelve. A lejtő helyenkint lépcsőzetesen van falazva és agyaggal feltöltve. A falazat nehéz emberi munka által készült részben már előbbi tulajdonosa, Ciotta János volt fiumei polgármester birtoklása idejében. Mintegy 30-35 évvel ezelőtt került Ciotta tulajdonába; egy része szőllő, más része zöldséges kert volt 3 katasztrális hold terjedelemben. Ciotta nagyrészt lombvesztő fákkal ültette be a kertet, több délszaki növény, mint Chamaerops excelsa, Cedrus, Cupressus stb. kivételével. A lombvesztő fákat a kert átvétele után kiirtottam s örökzöld délvidéki növényeket ültettem bele.
A 3 1/2 hold kerthez nyugoti részén egy 4 katasztrális hold telket vettem egy házzal. Az egész kert most 9 1/2 katasztrális hold. Nyugatról északnak magas hegyek környezik. Északkeleten nyilik a Fiumara völgye, mely a kert északkeleti oldalában némi szabad járást enged a bórának. A bóra azonban hideg létére sem igen hoz fagyot erős áramlása miatt. A tramontana (északi szél), mely derekkel jár, a magas hegyek ótalma következtében a kertben nem érezhető. Ha ilyenkor deres is a fü s egyes pocsolyán vékony jéghártya mutatkozik, 1 centiméternél mélyebben soha sem hatol a fagy s az sem fordul elő minden évben. A fagy alig tart néhány óráig. Kelet felé a Velebit, dél felé Veglia és Cherso szigetek hegységei tartják föl a nagyobb viharokat, de nagy távolságuk miatt az utóbbiak szabadon eresztik át a meleg légáramlatot.
Kertem reggeltől estig a nap sugarának van kitéve. A nap itt erős és forró. A tavasz gyakran már január közepén mutatkozik a mandulák virágjával, de rendesen február második felében jelen meg. A kert fekvése, valamint Fiume égalja a délvidéki növényzet meghonosítására igen kedvező.
Tapasztalva azt, hogy harmincz évi átlag szerint Fiume közép évi hőfoka + 14° C., a közép maximum hőfok + 35.1 C., január hó közép hőfoka + 5° C., müködésem alapjául + 15° C. isothermát vettem föl; de sokkal merészebben is vállalkoztam. A + 15° C. isotherma keletről nyugatnak menve 283az É. szélesség fokai szerint, következő országoknak és szélességi fokoknak felel meg:
Japánban 36° N.
Kinában 34-37°.
Perzsiában 38-39°.
Kis-Ázsiában 40-42°.
Törökországban 43-45°.
Olaszországban 45°.
Francziaországban 44-45°.
Spanyolországban 43-44°.
A D. szélesség fokainak megfelel:
Uj-Zeelandban 34° S.
Ausztráliában 34-33°
Dél-Amerikában 40-30°.

Részlet József főherczeg kertjéből.
Agave americana. Bambusa Metakii. Phoenix canariensis. Bambusa falcata.
(Funk Antal felvétele)
Lehet különben olyanokat is honositani, melyek sokkal melegebb égalj alatt, de magas hegyeken fordulnak elő.
Mielőtt a kert elkészitéséhez fogtunk volna, 1882-ben Wauchnig Izidor főmémök számitási alapján, fölkerestem 17 méter mélységben egy szikla alatti folyót s ezt egy 3 méternyi szélességben repesztett kuttal tettem hozzáférhetővé. A kutra szivó- és nyomó-szivattyut állittattam, melyet 8 lóerejü gázmotor hajt. A szivattyu két nagy kifalazott viztartóba nyomja a vizet. A viztartókból, melyek a kert legmagasabb pontjain állanak, vascsőhálózat hordja szét a vizet természetes nyomással 32 hidránsba s igy a növények nagyon jól öntözhetők, a mi a forró és száraz Karszt-talajon fölötte szükséges.
A növények elhelyezése a sziklatalajon nagy nehézségekkel járt. Részint falakat kellett építeni s azok mögé földet tölteni, részint a sziklában dinamittal 284kellett gödröket repeszteni, hogy a növények elhelyezhetők legyenek. A különféle növények számára nagy mennyiségben hozattam Lopáczáról csiraföldet s a lovranai gesztenyeerdőből gesztenyepudvát és földet. A kényesebb, melegebb vidékekről való növényeket főképen falak, sziklák és magas fenyő- meg babérbozótok mellé, egyáltalában olyan helyekre ültettem, melyek a keleti és északi szelek árnyékában fekszenek s melyekre a délutáni nap egészen nyugtáig süthet, mert ezeken a helyeken mindig több fokkal a fagypont fölött van a hőmérséklet, akkor is, ha ez a szabad helyeken a fagypont alá száll.

Részlet József főherczeg kertjéből.
Onertus suber. Onereus ilex. Prunus laurocerasus. Yucca recurvata. Thuja aurea. Evonimus japonica.
(Funk Antal felvétele)

A villa Giuseppe, József főherczeg kastélya Fiuméban.
Funk Antal felvétele.
A honosított növények következők:
Coniferák.
Abies: Észak-Amerikából: A. balsamea, A. bracteata (Kalifornia), A. Engelmanni, A. lasiocarpa, A. nigra (a borás, hideg helyeken diszlik); Cephaloniából: A. Cephalonica, A. Reginae Amaliae; a Taurus hegységből: A. Cilicia; a Himalayáról: A. Morinda, A. Spectabilis (Webbiana); az Atlasz-hegységből: A. Numidica; Spanyolországból: A. Pinsapo; Görögországból: A. Apollinis; Krimből: A. Nordmanniana; Németországból: A. fastigiata (A. pectinata pyramidalis), A. foliata; Irlandból: A. Claubrasiliana.
Araucaria: A. Brasiliensis (eredeti magból), A. imbricata (Chiliből), A. Cunninghami.
Cedrus. Afrikából, az Atlasz-hegységből: C. Atlantica; Ázsiából, nevezetesen a Libanonról: C. Libani; a Himalayaról: C. Deodara, C. argentea, C. robusta, C. verticillata glauca, C. viridis, C. crassifolia.
Cephalotaxus. Kinából: C. Fortunei femina, C. mascula; Japánból: C. tardiva.
Chamaecyparis Kanadából; nevezetesen: Ch. Lawsoniana, Ch. plumosa aurea.
Cryptomeria. Japánból: C. elegans, C. Japonica.
Cupressus. A kinai tatárságból: C. funebris; Perzsiából: C. horizontalis; 287Kelet-Indiából: C. Lusitanica (Goa), C. religiosa, C. torulosa (Himalaya); Görögországból: C. pyramidalis, C. pendula; Mexikóból: C. elegans; Kaliforniából: C. Goveniana, C. Lambertiana.
Pinus. Európából: P. austriaca, P. maritima, P. monticola, P. Mughus, P. Pinea, P. sylvestris; a Himalayáról: P. excelsa (Strobus); Sziriából: P. Halepensis; Kaliforniából: P. insignis; Mexikóból: P. oocarpa.
Podocarpus. Koreából: P. Koroiana; Ausztráliából: P. spinulosa; Afrikából, a Jóremény fokáról: P. Thunbergii.
Prumnopytis. P. elegans Chiliből.
Retinospora. R. Ellwangeriana, R. juniperoides, R. squarrosa (Japánból).
Sequoia (Wellingtonia). Észak-Kaliforniából: S. gigantea, S. sempervirens.
Taxus. T. baccata, T. b. var. erecta, T. b. Hybernica (Irlandból).
Thuya. Th. Biota aurea (Kinából), Th. elegantissima, compacta, Th. orientalis; Észak-Amerikából: Th. Ellwangeriana, Th. filicoides, Th. gigantea, Th. Warreana.
Torreya. Kaliforniából: T. Myristica; Japánból: T. nucifera.

Részlet József főherczeg kertjéből.
Agave americana. Cupressus pyramidalis.
(Funk Antal felvétele.)
Pálmák.
Chamaerops. A Himalayáról: Ch. excelsa (a kertben magból szaporodik); Kinából: Ch. Fortunei; Spanyolországból: Ch. humilis.
Phoenix. Észak-Afrikából: Ph. dactylifera (szabadban vetett magból); Dél-Afrikából (Fokföld) Ph. tenuis.
Sabal. S. Adansonii (Florida).
Cycadeák.
Cycas revoluta Japánból.
Yuccák.
Yucca. Észak-Amerikából, Kaliforniából: Y. aleofolia, Y. filamentosa (flaccida); Carolinából: Y. gloriosa, variegata, Y. recurvata; Kanadából és Virginiából: Y. longifolia; Dél-Amerikából, Peruból: Y. quadricolor vera.
Bonapartea. B. gracilis Mexikóból.
Dracaenák.
Dracaena indivisa és D. ind. latifolia Uj-Seelandból.
Agavék.
Agave Americana, - variegata, A. filifera, A. Salmiana Mexikóból.
288Gramineák.
Bambusa. Bambusa Fortunei, B. Metakii, B. nigra Kinából.
Eulalia. E. Zebriera Japánból.
Gynerium. G. argenteum, G. roseum Észak-Amerikából.
Cacteák és opuntiák.
Echinocactus Mexikóból.
Cereus Peruvianus az Andokról Peruból.
Opuntia. O. de cumana, O. indica Dél-Amerikából; O. leucotricha, O. Rafinesquiana, O. setacea Mexikóból; O. vulgaris (vadon) Dél-Európából.
Páfrányok.
Adiantum capillus Veneris Dél-Európából.
Cyrtomium (Aspidium) falcatum Észak-Amerikából.
Onychium Japonicum Japánból.
Pteris. Pteris Cretica, P. albo-lineata Krétából; P. serrulata, Kelet-Indiából.
Selaginella denticulata Dél-Európából.
Örökzöld fák, cserjék, évelő növények.
Abelia. Abelia floribunda és rupestris Mexikóból.
Abutilon striatum a Himalayáról.
Acacia. A. cultiformis, dealbata, Sophorae (longifolia) Ausztráliából.
Akebia quinata.
Arbutus. A. Andrachne Nyugot-Ázsiából; A. Unedo, A. U. flore rubu Dél-Európából.
Ardisia Japonica Japánból.
Orontium Japonicum ugyanonnan.
Arum. A. augustifolium, A. Dracunculus, A. Italicum (vadon) Dél-Európából; A. orientale Kis-Ázsiából.
Aspidistra. A. elatior, A. lucida Japánból.
Aucuba. A. Hymalaica maculata femina, A. Hymalaica robus mascula, A. salicifolia femina a Himalayáról; A. Japonica picta femina Japánból.
Azalea. A. Indica és A. Pontica.
Azara microphylla Chiliből.
Benthamia fragifera a Himalayáról.
Berberis macrophylla ugyanonnan.
Buxus. B. arborescens - angustifolia - foliis variegatis Dél-Európából; B. Balearica a Baleárokról, B. Chinensis Kinából.
Calla Aethiopica, a kerti kis tavakban, a Jóremény-fokáról.
Callistemon. C. linearis, C. semperflorens Ausztráliából.
Camelia Japonica.
Casuarina equisetifolia, Uj-Seelandból.
Centaurea. Centaurea candidissima Siciliából; C. maritima a déleurópai tengerpartról; C. Ragusina Ragusából.
Cerasus. C. Caroliniana, Carolinából (É.-Amerika); C. Lusitanica, Pensilvaniából.
Ceratonia Siliqua Dalmácziából.
Cistus. C. salvifolius, C. creticus Dél-Európából; C. Monspeliensis Dél-Francziaországból.
Citrus trifoliata Japánból.
Choisya. Ch. ternata Mexikóból.
Cneorum tricoccum (Daphne Cr. foliis variegatis) Európából.
Coccoloba complexa Dél-Amerikából.
Cocculus (Sarcocon) (laurifolius) (Laurus trinervis) a Himalayáról.
Colletia. C. Pictoniensis, Peruból.
Correa alba Ausztráliából.
Cotoneaster. C. buxifolia Kelet-Indiából; C. thymifolia a Himalayáról.
Crataegus. C. crenulata a Himalayáról; C. glabra (Photinia serrulata); C. glauca Japánból.
Cyclamen. C. Persicum Perzsiából; C. varietatis div.
Daphnae. D. Indica, D. odora a Himalayáról.
Eleagnus. E. reflexa, E. r. foliis variegatis Japánból.
Ephedra. E. altissima Észak-Afrikából; E. distechya Dél-Európából.
Erica. E. arborea Dél-Európából; E. herbacea E. és Epacris varietates div. Európából.
Escallonia. E. floribunda és E. macrantha Uruguayból.
Eucalyptus. E. globulus (magról), E. robusta, E. linifolia Ausztráliából.
289Evonymus. E. Chinensis fimbriatus Chinából; E. Japonica Japánból; E. Japonica fol. aureis marginatis, Conte Ludovigo, foliis variegatis, macrophyllus, E. radicans foliis roseo marginatis, Japánból.
Farfugium grande Ligularia (Kaempferi) Japánból.
Ficus repens (stipularis), Hedera helyett a falak befuttatására, Kinából és Japánból.

Részlet József főherczeg kertjéből.
Chamaerops excelsa. Cedrus libani. Onereus ilex.
(Funk Antal felvétele)
Garrya macrophylla, Mexikóból.
Gardenio. G. florida flore pleno Kinából; G. radicans Japánból.
Griselina litoralis Dél-Európából.
Hedera. H. Canariensis Algeriából az Atlasz-hegységből; H. Hybernica Irlandból; H. Roegneriana.
Ilex. I. Aquifolium, I. aqu. foliis variegatis Európából; I. cornuta, Sang-haiból, Kinából.
Illicium. I. anisatum, I. religiosum Japánból; I. Floridanum Nyugot-Floridából.
Kalmia latifolia Carolinából.
290Laurus. L. camphora, L. glandulosa Japánból; L. Indica major Kelet-Indiából; L. nobilis, L. n. salicifolia, L. n. tomentosa Dél-Európából.
Ligustrum. L. coriaceum, L. Japonicum, L. ovalifolium Japánból.
Lonicera. L. brachypoda foliis aureo reticulatis Japánból; L. Sibirica (sempervirens) Dél-Szibériából; L. sempervirens Carolinából és Mexikóból.
Magnolia. M. grandiflora, M. Oxoniensis flore pleno, M. ferruginea, az Északamerikai Egyesült Államok délkeleti részéből; M. Galionensis Ausztráliából.
Mahonia. M. aquifolium (Észak-Amerika); M. Beali Japánból és a Himalayáról; M. Fortunei Kinából.
Mespilus Japonica Japánból. (Élvezhető gyümölcse juliusban érik.)
Myrsine Africana a Jóremény-fokáról.
Myrtus. M. communis flore pleno és M. latifolia Dél-Európából.
Nerium. Dél-Európából; Nerium Oleander - flore pleno - flore albo.
Olea. O. Europaea, melyet Fiume körül általánosan tenyésztenek, O. fragrans Kinából és Japánból; O. Australis Ausztráliából.
Osmanthus. O. aquifolium Japánból; O. aqu. foliis variegatis.
Persea Caroliniana.
Phillyraea angustifolia Olaszországból.
Pistacia vera (lentiscus) Dél-Európából.
Phormium tenax Uj-Seelandból.
Physianthus albens Braziliából.
Pittosporum. P. Tobira Japánból; P. Tobira foliis variegatis.
Plumbago. P. coerulea Peruból; P. Larpentae Észak-Kinából.
Prunus. P. Laurocerasus Dél-Európából; P. Colchica a Feketetenger mellől, P. Laur. Lusitanica (Cerasus Lusitanicus) Pensilvániából.
Quercus. Qu. dealbata, (-3° hideg megcsipi leveleinek szélét; de a -5° sem ártott többet neki), Qu. Ilex Dél-Európából; Qu. laurifolia (imbricaria) Kaliforniából és Mexikóból; Qu. Suber Dél-Európából.
Raphi olepis R. Indica és ovala Kelet-Indiából.
Rhamnus laternus Dél-Európából és Észak-Afrikából.
Rhinospermum jasminoides Sanghaiból.
Rhododendron. R. arboreum, R. Nepalense, R. suave, R. comet a Himalayáról.
Rodetia Amherstiana Kelet-Indiából.
Rosmarinus officinalis Dél-Európából.
Rubus Australis Ausztráliából.
Ruscus R. aculeatus (vadon), R. hypoglossum Görögországból; R. racemosus.
Smilax. S. Neoseelandia Uj-Seelandból; S. aspera Dél-Európából (vadon.)
Stauntonia latifolia Kelet-Indiából.
Teucrium fruticans Spanyolországból.
Thea. Th. Bohea és Th. viridis.
Tussilago Japonica.
Verbena citriodora (Lippia) Buenos-Ayresból.
Veronica imperialis Uj-Seelandból.
Viburnum. V. Japonicum Japánból; V. suspensum, V. Tinus (egész télen virít) Dél-Európából.
Lombhullató fák és cserjék.
Glycine. Gl. Chinensis - flore pleno - flore albo, Gl. brachybotrys, G. magnifica, G. macrobotrys Kinából.
Ipomea Mexicana (gumós futóka) Mexikóból.
Pistacia. P. Therebintus (vadon) Dél-Európából.
Punica granatum (gyümölcse szeptemberben érik) Dél-Európából és Ázsiából.

« Fiume kerti és erdőgazdasága. Írta Mozog István, átnézte Bársony István. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

A magyar tengerpart közlekedési viszonyai. Történeti részét irta Fest Aladár. A jelenkori fejlődés részben Edvi Illés Sándor, részben pedig a m. kir. államvasutak és a cs. kir. szab. déli vasuttársaság adatai után készült; átnézte Kovács Gyula. »