« A Magyarország vármegyéi és városai Hontmegyei kötetének helyi munkatársai:. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

Hont vármegye természeti viszonyai. Irta dr. Vitális István, selmeczbányai liczeumi tanár. »

A dolgozatokat felülvizsgálták:
Balkay Béla dr. - Baltik Frigyes. - Bedő Albert. - Borovszky Samu dr. - Czobor László. - Fejérpataky László dr. - Ivánka István. - Jankovich Béla dr. - Kudora János. - Landauer Béla dr. - Lóczy Lajos. - Matunák Mihály. - Nagy Géza dr. - Némethy Károly dr. - Pongrácz Elemér. - Sembery István. - Id. Szinnyei József. - Vécsey Tamás dr.

« A Magyarország vármegyéi és városai Hontmegyei kötetének helyi munkatársai:. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

Hont vármegye természeti viszonyai. Irta dr. Vitális István, selmeczbányai liczeumi tanár. »