« A Koháryak. Richter Ede adatainak felhasználásával írta ifj. Reiszig Ede dr. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia középponti szerkesztőbizottsága:. »

KOMÁROM VÁRMEGYE ÉS KOMÁROM SZ. KIR. VÁROS
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI
DR. BOROVSZKY SAMU
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI, A M. HERALDIKAI ÉS GENEALOGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT IRTÁK A KOMÁROMMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK
104 MŰMELLÉKLET, 227 KÉPPEL, EZEK KÖZÖTT 2 TÉRKÉP, 78 EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA ÉS 2 SZINNYOMAT TOVÁBBÁ 7 SZÖVEGKÉP ÉS KIMERITŐ NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., Arany János utcza 1.
a Magyar Tudományos Akadémia épületében.

« A Koháryak. Richter Ede adatainak felhasználásával írta ifj. Reiszig Ede dr. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia középponti szerkesztőbizottsága:. »