« A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia középponti szerkesztőbizottsága:. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
KOMÁROMMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:
Darányi Ignácz dr.
földmívelésügyi m. kir. miniszter.
Antal Gábor
ref. püspök, Komárom.
Alapi Gyula
m. főlevéltáros, Komárom.
Farkas Benő dr.
m. főorvos, Komárom.
Fischer Elemér
kir. iparfelügyelő, Komárom.
Jánossy Lajos
ág. h. ev. esperes, Komárom.
Konkoly Thege Miklós dr.
min. tanácsos, a Magy. Tud. Akadémia tagja stb.
Osváth Gyula
író, Budapest.
Pápay Ernő
tanár, Budapest.
Pogrányi József
m. tiszti főügyész, Komárom.
Ifj. Reiszig Ede dr.
a közp. szerkesztőbizottság tagja, Budapest.
Rovács Albin
városi levéltáros, Komárom.
Ruisz Gyula
kir. jószágigazgató, Bábolna.
Szende Lajos
a Magy. Ált. Kőszénbánya r.-t. vezérigazgatója.
Szendrey Imre
tanár, Komárom.
Timkó Imre
m. kir. geologus, Budapest.
Vende Aladár
a Monografia szerkesztője.

« A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia középponti szerkesztőbizottsága:. KEZDŐLAP

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »