« BALASSAGYARMAT. Írta Haraszthy Lajos segédszerkesztő. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. »

NYITRA VÁRMEGYE
NYOMATOTT LÉGRÁDY TESTVÉREKNÉL, BUDAPEST.
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
(MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA)
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCIKLOPÉDIÁJA
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK BIZOTTSÁGA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI
DR. SZIKLAY JÁNOS ÉS DR. BOROVSZKY SAMU.
SZÁMOS SZINES MELLÉKLETEL, MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL ÉS SZÖVEG-KÉPPEL.
BUDAPEST
"APOLLO" IRODALMI TÁRSASÁG
"MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI"
SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER-UTCZA 34.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK BIZOTTSÁGA FELÜGYELETE ALATT IRTA
A NYITRAVÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK BIZOTTSÁGA
34 MŰMELLÉKLETTEL, EZEK KÖZÖTT 4 SZINESKÉP, 3 TÉRKÉP, 7 FÉNYNYOMAT, 20 AUTOTIPIA, TOVÁBBÁ 345 SZÖVEGKÉPPEL ÉS TELJES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓVAL.
Egy kötet ára, a teljes munka megrendelésénél 6 frt.

« BALASSAGYARMAT. Írta Haraszthy Lajos segédszerkesztő. KEZDŐLAP

Nyitra vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. »