« PÓTLÁSOK. KEZDŐLAP

Pozsony vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. »

POZSONY VÁRMEGYE
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
(MAGYARORSZÁG MONOGRÁFIÁJA)
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDJRAZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYÁNAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAI BIZOTTSÁGÁNAK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI
DR BOROVSZKY SAMU
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI, A M. HERALDIKAI ÉS GENEALOGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA
SZÁMOS SZÍNES MELLÉKLETTEL, MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL, ÉS SZÖVEG-KÉPPEL
POZSONY VÁRMEGYE.
BUDAPEST
APOLLO IRODALMI TÁRSASÁG

POZSONY VÁRMEGYE
POZSONY SZ. KIR. VÁROS,
NAGYSZOMBAT, BAZIN, MODOR ÉS SZENTGYÖRGY R. T. VÁROSOK
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT IRTÁK
A POZSONYVÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK
26 MŰMELLÉKLETTEL, EZEK KÖZÖTT 4 SZÍNNYOMATU KÉP, 2 TÉRKÉP, 20 EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA ÉS MELLÉKLET, TOVÁBBÁ 300 SZÖVEG-KÉP ÉS KIMERITŐ NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

« PÓTLÁSOK. KEZDŐLAP

Pozsony vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. »