« A PÁLFFYAK. Írta ifj. Reiszig Ede dr. KEZDŐLAP

Somogy vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »

SOMOGY VÁRMEGYE
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
(MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA)
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDJRAZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYÁNAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTI
CSÁNKI DEZSŐ DR.
ORSZÁGOS FŐLEVÉLTÁRNOK, A MAGYAR TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA,
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÜGYVEZETŐ ALELNÖKE
SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL, ÉS SZÖVEG-KÉPPEL

SOMOGY VÁRMEGYE.
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., ARANY JÁNOS-UTCZA 1.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN

SOMOGY VÁRMEGYE

SOMOGY VÁRMEGYE MONOGRAFIA-BIZOTTSÁGÁNAK
FELÜGYELETE ALATT ÉS A SOMOGYVÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTETTE
CSÁNKI DEZSŐ DR.
ORSZÁGOS FŐLEVÉLTÁRNOK, A MAGYAR TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA,
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÜGYVEZETŐ ALELNÖKE
EGY TÉRKÉPPEL, 53 SZÖVEGKÉPPEL ÉS 108 MŰLAPON 350 KÉPPEL
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., ARANY JÁNOS-UTCZA 1.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája, Budapest.

« A PÁLFFYAK. Írta ifj. Reiszig Ede dr. KEZDŐLAP

Somogy vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »