« SOMOGY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Baranyai Béla orsz. levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt főlevéltárosa. KEZDŐLAP

Szabolcs vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. »

SZABOLCS VÁRMEGYE.
Magyarország vármegyéi és városai
(Magyarország monografiája)


A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája
A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársai bizottságának közreműködésével szerkeszti
Dr. Borovszky Samu
A M. Tud. Akadémia tagja, a M. Történelmi, a M. Heraldikai és Genealogiai és a M. Néprajzi Társaságok választmányi tagja
Számos színes melléklettel, műmelléklettel, térképpel, terv- és helyzetrajzzal és szöveg-képpel.
Budapest
"Apolló" Irodalmi Társaság
"Magyarország vármegyéi és városai"
Szerkesztősége és Kiadóhivatala
Budapest, VII., Almássy-tér 2. szám.

Szabolcs Vármegye
A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársai Központi Bizottságának
felügyelete alatt írták
A Szabolcsvármegyei helyi munkatársak.
15 műmelléklettel, ezek között 4 színes kép, 3 térkép, 8 színes autotipia, továbbá 14 egész oldalas kép, 350 szöveg-kép és teljes név- és tárgymutató.

« SOMOGY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Baranyai Béla orsz. levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt főlevéltárosa. KEZDŐLAP

Szabolcs vármegye

Tartalomjegyzék

A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. »