« SZABOLCS VÁRMEGYE KIVÁLÓ SZÜLÖTTEI. Irta Vende Ernő, revid. dr. Borovszky Samu. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »

SZATMÁR VÁRMEGYE
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZÖMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPEDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VARMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI
DR BOROVSZKY SAMU
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI, A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA
SZÁMOS MŰMELLÉKLETTFL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL ÉS SZÖVEGKÉPPEL
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., Arany János utcza 1.
A Magyar Tudományos Akadémia épületében.

SZATMÁR VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT
IRTÁK
A SZATMÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK
81 MŰMELLÉKLET, 364 KÉPPEL,
EZEK KÖZÖTT 4 TÉRKÉP, 43 EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA, 2 SZINNYOMAT ÉS TÖBB SZÖVEGKÉP.
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRÁFIA TÁRSASÁG
V., Arany János utcza 1.
A Magyar Tudományos Akadémia épületében.

« SZABOLCS VÁRMEGYE KIVÁLÓ SZÜLÖTTEI. Irta Vende Ernő, revid. dr. Borovszky Samu. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »