« SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. KEZDŐLAP

Szatmárnémeti

Tartalomjegyzék

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »

SZATMÁRNÉMETI
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK
ENCZIKLOPÉDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI
DR. BOROVSZKY SAMU
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI, A. M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA

SZATMÁR-NÉMETI
SZ. KIR. VÁROS
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT IRTÁK A SZATMÁR-NÉMETI HELYI MUNKATÁRSAK
35 MŰMELLÉKLET, 90 KÉPPEL, EZEK KÖZÖTT 2 TÉRKÉP, 11 EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA, ÉS TÖBB SZÖVEGKÉP.
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., Arany János utcza 1.
A Magyar Tudományos Akadémia épületében.
LÉGRÁDY TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA, BUDAPEST.

« SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. KEZDŐLAP

Szatmárnémeti

Tartalomjegyzék

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »