« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Temes vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
TEMES VÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Alexics György dr.
egyet. magántanár,
a Keleti Akadémia r. tanára, Budapest.
Czirbusz Géza dr.
egyetemi tanár, Budapest.
Joanovich Sándor
főispán, Temesvár.
Lendvai Jenő
a Keresk. és Iparkamara titkára, Temesvár.
Milleker Bódog
igazgató, Versecz.
Ottlik Péter
várm. közgazd. előadó, Őszény.
Reiszig Ede dr.
a közp. szerk. bizottság tagja, Budapest.
Schwalm Amadé dr.
egyetemi tanársegéd, Budapest.
Szentkláray Jenő dr.
apátkanonok, a Magyar Tud. Akadémia tagja, Temesvár.
Szily Pongrácz
műszaki tanácsos, Temesvár.
Vende Aladár
a monografia szerkesztője, Budapest.
Vende Ernő
tanár, az Irodalomtörténeti Társ. választmányi tagja, Budapest.
Vértesy Gyula dr.
kir. tanfelügyelő, Temesvár.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Temes vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »