Tétel adatlapja

CÍMLAP

A Délkeleti-Bükk természeti értékei

TARTALOM, BEVEZETÉSTartalom

1. A terület általános bemutatása
1.1. Elhelyezkedés, domborzat
1.2. Földtani adottságok
1.3. Éghajlati viszonyok
1.4. Vízrajz

2. A Délkeleti-Bükk növényvilága
2.1. A zonális társulások
2.2. Mészkedvelő és sziklai társulások
2.3. Mészkerülő társulások
2.4. Vízhez kötődő növényzet
2.5. Hegyi rétek
2.6. Fás legelők
2.7. Ültetett erdők

3. A Délkeleti-Bükk állatvilága
3.1. A rovarvilág jellemzése
3.2. A halfauna jellemzése
3.3. A madárvilág jellemzése

4. A Délkeleti-Bükk legértékesebb területei
4.1. Kisgyőr: Elő-Galya, Ásottfa-tető
4.2. Csókás-tető - Csókás-völgy
4.3. Tatár-árok, Kőszál, Vásárhely-tető
4.4. Nagykőmázsa
4.5. Geszti-rakottyás
4.6. Szögnélföld
4.7. Kecskevár

1. Függelék a délkeleti-bükk védett növényfajai
2. Függelék a délkeleti-bükk madárfajai

Felhasznált és ajánlott irodalom


Bevezetés

A Bükk nevét meghallva legtöbben a meredek mészkőszirtekre, a fennsík csendjére, a méltóságteljes bükkösökre gondolunk. Esetleg a Hámori-tavi csónakázások, a Szalajka csobogása, a garadnai pisztráng íze rémlik fel emlékeinkben. Egy szűkebb kör a kiadós túrákra, a barlangok varázslatos világára emlékszik vissza.

De a Délkeleti-Bükk világa délies kitettségű, néha már-már mediterrán környezetet idéző növény- és állatvilágával, szurdok-völgyeivel, változatos kőzeteivel, a hegylábaknál megbúvó - szőlőkkel, gyümölcsösökkel és fás legelőkkel övezett - településeivel sokunk számára ismeretlen világot jelentenek. Ezt mutatja az is, hogy a Bükki Nemzeti Park létrehozásakor méltatlanul figyelmen kívül hagyták ezt a vidéket, mely mind természeti, mind kultúrtörténeti szempontból jelentős értéket foglal magába.

Szerencsére néhány helyi védettséget biztosító határozat után, 1996 őszén, a terület jelentős része a nemzeti parki része lett. Az utóbbi évtized intenzív kutatásai alapján egyre inkább kirajzolódott az a változatosság, gazdagság amely alapján elmondható, hogy a Bükk egyik legértékesebb és szinte természetes állapotban fennmaradt része tárulkozik ki előttünk.

Erről a vidékről szeretnénk rövid áttekintést nyújtani, különös tekintettel természeti állapotára és értékeire. Reméljük a természetet szerető és tisztelő emberek, kedvet kapnak a vidék megismeréséhez, a többiek pedig itt szereznek indíttatást környezetük megismeréséhez és megóvásához.