Tétel adatlapja

CÍMLAP

Fregoly

A hasbeszélés művészete

BEVEZETÉSE kis könyvecske czélja, hogy szűk keretben, de kimeritően megismertesse az olvasót, illetve tanulót a hasbeszélés mesterségével, megtanitsa a hasbeszélésre ugy, hogy társaságokat mulattathasson ezzel, sőt gyakorolva ezt a mesterséget, ha kedve tartja, kenyérkereseti forrásul is használhassa és müvészetté fejleszthesse.

A hasbeszélés művészete, mely régi keletü, hajdan boszorkányságnak tartották, ma azonban már mindenki ismeri, abból áll, hogy ajk és ál-mozgatás nélkül hangokat és mondatokat ugy ad elő, hogy a hallgatóban annak látszatát kelti, mintha ezek a hangok illetve szólások nem a beszélőtől, hanem mástól erednének. Az egész a hallószervek csalódásán alapszik.

Régente az a vélemény volt elterjedve, hogy a hasbeszélést csak bizonyos életkorban (18-tól 24-ig) lehet elsajátitani és hogy ahhoz különös képesség, tehetség kell.

Ma már kétségtelen, hogy bármely korban meg lehet a hasbeszélést tanulni, a tehetség pedig nem egyéb erős akaratnál, mely nélkül a világ egyetlen mesterségét, müvészetét, vagy tudományát sem lehet elsajátitani.

A hasbeszélés megtanulására a legczélszerübb kor a 20.-ik és 24.-ik életév közötti idő, később bármikor meg lehet tanulni hasbeszélni, előbb azonban nem tanácsos, mert a hasbeszélés a tüdő és a beszélőszervek erős munkásságát igényli, erre az erős munkára a még teljesen ki nem fejlődött tüdő, ha nem is képtelen, de annyiban alkalmatlan, amennyiben az erős munka betegjévé lehet. Mert ámbár a világ minden nyelvén hasbeszélőknek nevezik azokat, kik e hallási csalódást előidézni képesek, a hasnak ennél a művészetnél semmi működési tér nem jut, azt a tüdő, a hangszálak, a nyelv, a gége és a száj végzi, épp úgy, mint a beszédet, vagy az éneket.

Ismételjük: a hasbeszélés mesterségét mindenki elsajátithatja és kellő gyakorlattal müvészetté fejlesztheti, oly müvészetté, melyet az artista-világban, hol aránylag még mindig igen kevés a hasbeszélők száma, busás keresetre tehet szert, a ki pedig beéri azzal, hogy saját és társaskörének mulattatására tanuljon meg hasbeszélni, az e könyvecskében foglaltak alapján, aránylag kevés fáradozással csakhamar el fogja czélját érni.

Csak akarni kell és gyakorolni.